Företag i Hörby kommun (2 867 st)

Postort - Postnummer (antal företag)
Postorter följer inte alltid kommungränser. Det är bara den del av postorten som är inom kommungränsen som kommer med nedan.

Snabbfakta

Hörby kommun ligger i Skåne län och här finns 2 995 företag verksamma varav 165 är nystartade bolag senaste 12 månaderna. I kommunen Hörby finns det 801 aktiebolag, 54 handelsbolag, 14 kommanditbolag och 1 695 enskilda firmor samt 431 övriga bolag.

  • I Hörby kommun finns det 1 aktiebolag som omsätter över en miljard SEK och 7 aktiebolag som omsätter över 100 MSEK av kommunens 801 aktiebolag. Medelomsättningen i kommunens aktiebolag är 42 480 KSEK vilket är 133,2 % över Sverigesnittet. I kommunen har under de senaste 12 månaderna 7 konkurser skett men 165 nystartade företag har kommit till.
  • Genomsnittsålder på aktiva företag i Hörby kommun är 10,0 år att jämföra med Sverigesnittet på 9,4 år. I kommunen har 386 nettoarbetstillfällen skapats hos aktiebolagen. Per invånare ger detta plats 14 av de 290 kommunerna.
  • Om vi antar att nystartade företag delat med antal invånare är ett statistiskt mått på en företagsvänlig kommun kommer Hörby kommun på plats 153 av 290.
  • Antalet företagskonkurser är för senaste året 7 st vilket räknat per invånare placerar Hörby kommun på plats 134 av 290.
  • Hörby kommun har 15 538 invånare och kommunens aktiebolag omsatte år 2016 tillsammans 30 543 260 KSEK, vilket ger 1 966 KSEK per invånare och placerar Hörby på plats 8 av 290 kommuner.
  • Vad gäller sammanlagt resultat (EBITDA) för aktiebolagen i Hörby kommun blir detta 25 393 665 KSEK och per invånare 1 634 KSEK, vilket placerar Hörby på plats 1 av 290 kommuner.
  • Aktiebolagen i Hörby kommun har 1 578 738 KSEK i långfristiga skulder, vilket utslaget per kommuninvånare placerar kommunen på plats 203 av landets 290 kommuner med avseende på högst företagsskulder per invånare.
  • Aktiebolagen har betalt in 5 005 668 KSEK i skatt, vilket ger 322 KSEK i skatt per invånare för år 2016. Detta ger Hörby kommuns aktiebolag plats 1 av 290 vad gäller inbetald skatt.