Företag i Hörby kommun (2 864 st)

Postort - Postnummer (antal företag)
Postorter följer inte alltid kommungränser. Det är bara den del av postorten som är inom kommungränsen som kommer med nedan.

Snabbfakta

Hörby kommun ligger i Skåne län och här finns 2 989 företag verksamma varav 184 är nystartade bolag senaste 12 månaderna. I kommunen Hörby finns det 765 aktiebolag, 63 handelsbolag, 16 kommanditbolag och 1 704 enskilda firmor samt 441 övriga bolag.

  • I Hörby kommun finns det inga aktiebolag som omsätter över en miljard SEK och 4 aktiebolag som omsätter över 100 MSEK av kommunens 765 aktiebolag. Medelomsättningen i kommunens aktiebolag är 6 946 KSEK vilket är 60,1 % under Sverigesnittet. I kommunen har under de senaste 12 månaderna 5 konkurser skett men 184 nystartade företag har kommit till.
  • Genomsnittsålder på aktiva företag i Hörby kommun är 9,8 år att jämföra med Sverigesnittet på 9,1 år. I kommunen har 43 nettoarbetstillfällen skapats hos aktiebolagen. Per invånare ger detta plats 244 av de 290 kommunerna.
  • Om vi antar att nystartade företag delat med antal invånare är ett statistiskt mått på en företagsvänlig kommun kommer Hörby kommun på plats 125 av 290.
  • Antalet företagskonkurser är för senaste året 5 st vilket räknat per invånare placerar Hörby kommun på plats 190 av 290.
  • Hörby kommun har 15 538 invånare och kommunens aktiebolag omsatte år 2016 tillsammans 4 640 229 KSEK, vilket ger 299 KSEK per invånare och placerar Hörby på plats 221 av 290 kommuner.
  • Vad gäller sammanlagt resultat (EBITDA) för aktiebolagen i Hörby kommun blir detta 752 553 KSEK och per invånare 48 KSEK, vilket placerar Hörby på plats 86 av 290 kommuner.
  • Aktiebolagen i Hörby kommun har 2 858 834 KSEK i långfristiga skulder, vilket utslaget per kommuninvånare placerar kommunen på plats 90 av landets 290 kommuner med avseende på högst företagsskulder per invånare.
  • Aktiebolagen har betalt in 49 834 KSEK i skatt, vilket ger 3 KSEK i skatt per invånare för år 2016. Detta ger Hörby kommuns aktiebolag plats 257 av 290 vad gäller inbetald skatt.