Företag i Hagfors kommun (1 924 st)

Postort - Postnummer (antal företag)
Postorter följer inte alltid kommungränser. Det är bara den del av postorten som är inom kommungränsen som kommer med nedan.

Snabbfakta

Hagfors kommun ligger i Värmlands län och här finns 2 088 företag verksamma varav 112 är nystartade bolag senaste 12 månaderna. I kommunen Hagfors finns det 425 aktiebolag, 31 handelsbolag, 12 kommanditbolag och 1 129 enskilda firmor samt 491 övriga bolag.

  • I Hagfors kommun finns det inga aktiebolag som omsätter över en miljard SEK och 7 aktiebolag som omsätter över 100 MSEK av kommunens 425 aktiebolag. Medelomsättningen i kommunens aktiebolag är 17 838 KSEK vilket är 4,1 % under Sverigesnittet. I kommunen har under de senaste 12 månaderna 3 konkurser skett men 112 nystartade företag har kommit till.
  • Genomsnittsålder på aktiva företag i Hagfors kommun är 13,5 år att jämföra med Sverigesnittet på 9,4 år. I kommunen har 38 nettoarbetstillfällen skapats hos aktiebolagen. Per invånare ger detta plats 222 av de 290 kommunerna.
  • Om vi antar att nystartade företag delat med antal invånare är ett statistiskt mått på en företagsvänlig kommun kommer Hagfors kommun på plats 214 av 290.
  • Antalet företagskonkurser är för senaste året 3 st vilket räknat per invånare placerar Hagfors kommun på plats 241 av 290.
  • Hagfors kommun har 11 778 invånare och kommunens aktiebolag omsatte år 2016 tillsammans 7 153 041 KSEK, vilket ger 607 KSEK per invånare och placerar Hagfors på plats 106 av 290 kommuner.
  • Vad gäller sammanlagt resultat (EBITDA) för aktiebolagen i Hagfors kommun blir detta 610 974 KSEK och per invånare 52 KSEK, vilket placerar Hagfors på plats 78 av 290 kommuner.
  • Aktiebolagen i Hagfors kommun har 372 770 KSEK i långfristiga skulder, vilket utslaget per kommuninvånare placerar kommunen på plats 284 av landets 290 kommuner med avseende på högst företagsskulder per invånare.
  • Aktiebolagen har betalt in 130 505 KSEK i skatt, vilket ger 11 KSEK i skatt per invånare för år 2016. Detta ger Hagfors kommuns aktiebolag plats 57 av 290 vad gäller inbetald skatt.