Företag i Hagfors kommun (1 931 st)

Postort - Postnummer (antal företag)
Postorter följer inte alltid kommungränser. Det är bara den del av postorten som är inom kommungränsen som kommer med nedan.

Snabbfakta

Hagfors kommun ligger i Värmlands län och här finns 2 087 företag verksamma varav 117 är nystartade bolag senaste 12 månaderna. I kommunen Hagfors finns det 427 aktiebolag, 35 handelsbolag, 12 kommanditbolag och 1 119 enskilda firmor samt 494 övriga bolag.

  • I Hagfors kommun finns det inga aktiebolag som omsätter över en miljard SEK och 6 aktiebolag som omsätter över 100 MSEK av kommunens 427 aktiebolag. Medelomsättningen i kommunens aktiebolag är 15 672 KSEK vilket är 10,1 % under Sverigesnittet. I kommunen har under de senaste 12 månaderna 6 konkurser skett men 117 nystartade företag har kommit till.
  • Genomsnittsålder på aktiva företag i Hagfors kommun är 12,9 år att jämföra med Sverigesnittet på 9,1 år. I kommunen har 22 nettoarbetstillfällen skapats hos aktiebolagen. Per invånare ger detta plats 253 av de 290 kommunerna.
  • Om vi antar att nystartade företag delat med antal invånare är ett statistiskt mått på en företagsvänlig kommun kommer Hagfors kommun på plats 213 av 290.
  • Antalet företagskonkurser är för senaste året 6 st vilket räknat per invånare placerar Hagfors kommun på plats 92 av 290.
  • Hagfors kommun har 11 778 invånare och kommunens aktiebolag omsatte år 2016 tillsammans 6 096 330 KSEK, vilket ger 518 KSEK per invånare och placerar Hagfors på plats 109 av 290 kommuner.
  • Vad gäller sammanlagt resultat (EBITDA) för aktiebolagen i Hagfors kommun blir detta 586 554 KSEK och per invånare 50 KSEK, vilket placerar Hagfors på plats 81 av 290 kommuner.
  • Aktiebolagen i Hagfors kommun har 572 812 KSEK i långfristiga skulder, vilket utslaget per kommuninvånare placerar kommunen på plats 274 av landets 290 kommuner med avseende på högst företagsskulder per invånare.
  • Aktiebolagen har betalt in 171 312 KSEK i skatt, vilket ger 15 KSEK i skatt per invånare för år 2016. Detta ger Hagfors kommuns aktiebolag plats 34 av 290 vad gäller inbetald skatt.