Företag i Hallsbergs kommun (1 880 st)

Postort - Postnummer (antal företag)
Postorter följer inte alltid kommungränser. Det är bara den del av postorten som är inom kommungränsen som kommer med nedan.

Snabbfakta

Hallsbergs kommun ligger i Örebro län och här finns 2 097 företag verksamma varav 132 är nystartade bolag senaste 12 månaderna. I kommunen Hallsberg finns det 641 aktiebolag, 26 handelsbolag, 17 kommanditbolag och 984 enskilda firmor samt 429 övriga bolag.

  • I Hallsbergs kommun finns det inga aktiebolag som omsätter över en miljard SEK och 8 aktiebolag som omsätter över 100 MSEK av kommunens 641 aktiebolag. Medelomsättningen i kommunens aktiebolag är 12 453 KSEK vilket är 28,6 % under Sverigesnittet. I kommunen har under de senaste 12 månaderna 7 konkurser skett men 132 nystartade företag har kommit till.
  • Genomsnittsålder på aktiva företag i Hallsbergs kommun är 9,3 år att jämföra med Sverigesnittet på 9,1 år. I kommunen har 111 nettoarbetstillfällen skapats hos aktiebolagen. Per invånare ger detta plats 154 av de 290 kommunerna.
  • Om vi antar att nystartade företag delat med antal invånare är ett statistiskt mått på en företagsvänlig kommun kommer Hallsbergs kommun på plats 275 av 290.
  • Antalet företagskonkurser är för senaste året 7 st vilket räknat per invånare placerar Hallsbergs kommun på plats 119 av 290.
  • Hallsbergs kommun har 15 927 invånare och kommunens aktiebolag omsatte år 2016 tillsammans 7 035 743 KSEK, vilket ger 442 KSEK per invånare och placerar Hallsberg på plats 146 av 290 kommuner.
  • Vad gäller sammanlagt resultat (EBITDA) för aktiebolagen i Hallsbergs kommun blir detta 263 521 KSEK och per invånare 17 KSEK, vilket placerar Hallsberg på plats 257 av 290 kommuner.
  • Aktiebolagen i Hallsbergs kommun har 1 655 110 KSEK i långfristiga skulder, vilket utslaget per kommuninvånare placerar kommunen på plats 202 av landets 290 kommuner med avseende på högst företagsskulder per invånare.
  • Aktiebolagen har betalt in 62 361 KSEK i skatt, vilket ger 4 KSEK i skatt per invånare för år 2016. Detta ger Hallsbergs kommuns aktiebolag plats 233 av 290 vad gäller inbetald skatt.