Företag i Hallstahammars kommun (1,632 st)

Postort - Postnummer (antal företag)
Postorter följer inte alltid kommungränser. Det är bara den del av postorten som är inom kommungränsen som kommer med nedan.

Snabbfakta

Hallstahammars kommun ligger i Västmanlands län och här finns 1,714 företag verksamma varav 109 är nystartade bolag senaste 12 månaderna. I kommunen Hallstahammar finns det 682 aktiebolag, 33 handelsbolag, 5 kommanditbolag och 626 enskilda firmor samt 368 övriga bolag.

  • I Hallstahammars kommun finns det inga aktiebolag som omsätter över en miljard SEK och 10 aktiebolag som omsätter över 100 MSEK av kommunens 682 aktiebolag. Medelomsättningen i kommunens aktiebolag är 9,877 KSEK vilket är 50.4 % under Sverigesnittet. I kommunen har under de senaste 12 månaderna 7 konkurser skett men 109 nystartade företag har kommit till.
  • Genomsnittsålder på aktiva företag i Hallstahammars kommun är 10.8 år att jämföra med Sverigesnittet på 9.5 år. I kommunen har 2 nettoarbetstillfällen skapats hos aktiebolagen. Per invånare ger detta plats 256 av de 290 kommunerna.
  • Om vi antar att nystartade företag delat med antal invånare är ett statistiskt mått på en företagsvänlig kommun kommer Hallstahammars kommun på plats 278 av 290.
  • Antalet företagskonkurser är för senaste året 7 st vilket räknat per invånare placerar Hallstahammars kommun på plats 152 av 290.
  • Hallstahammars kommun har 15,925 invånare och kommunens aktiebolag omsatte år 2016 tillsammans 6,113,962 KSEK, vilket ger 384 KSEK per invånare och placerar Hallstahammar på plats 198 av 290 kommuner.
  • Vad gäller sammanlagt resultat (EBITDA) för aktiebolagen i Hallstahammars kommun blir detta 454,874 KSEK och per invånare 29 KSEK, vilket placerar Hallstahammar på plats 181 av 290 kommuner.
  • Aktiebolagen i Hallstahammars kommun har 947,523 KSEK i långfristiga skulder, vilket utslaget per kommuninvånare placerar kommunen på plats 255 av landets 290 kommuner med avseende på högst företagsskulder per invånare.
  • Aktiebolagen har betalt in 85,152 KSEK i skatt, vilket ger 5 KSEK i skatt per invånare för år 2016. Detta ger Hallstahammars kommuns aktiebolag plats 167 av 290 vad gäller inbetald skatt.