Företag i Hallstahammars kommun (1 659 st)

Postort - Postnummer (antal företag)
Postorter följer inte alltid kommungränser. Det är bara den del av postorten som är inom kommungränsen som kommer med nedan.

Snabbfakta

Hallstahammars kommun ligger i Västmanlands län och här finns 1 732 företag verksamma varav 130 är nystartade bolag senaste 12 månaderna. I kommunen Hallstahammar finns det 670 aktiebolag, 41 handelsbolag, 4 kommanditbolag och 646 enskilda firmor samt 371 övriga bolag.

  • I Hallstahammars kommun finns det inga aktiebolag som omsätter över en miljard SEK och 6 aktiebolag som omsätter över 100 MSEK av kommunens 670 aktiebolag. Medelomsättningen i kommunens aktiebolag är 8 990 KSEK vilket är 48,4 % under Sverigesnittet. I kommunen har under de senaste 12 månaderna 6 konkurser skett men 130 nystartade företag har kommit till.
  • Genomsnittsålder på aktiva företag i Hallstahammars kommun är 10,2 år att jämföra med Sverigesnittet på 9,1 år. I kommunen har 122 nettoarbetstillfällen skapats hos aktiebolagen. Per invånare ger detta plats 136 av de 290 kommunerna.
  • Om vi antar att nystartade företag delat med antal invånare är ett statistiskt mått på en företagsvänlig kommun kommer Hallstahammars kommun på plats 275 av 290.
  • Antalet företagskonkurser är för senaste året 6 st vilket räknat per invånare placerar Hallstahammars kommun på plats 161 av 290.
  • Hallstahammars kommun har 15 925 invånare och kommunens aktiebolag omsatte år 2016 tillsammans 5 250 222 KSEK, vilket ger 330 KSEK per invånare och placerar Hallstahammar på plats 209 av 290 kommuner.
  • Vad gäller sammanlagt resultat (EBITDA) för aktiebolagen i Hallstahammars kommun blir detta 273 773 KSEK och per invånare 17 KSEK, vilket placerar Hallstahammar på plats 253 av 290 kommuner.
  • Aktiebolagen i Hallstahammars kommun har 1 518 126 KSEK i långfristiga skulder, vilket utslaget per kommuninvånare placerar kommunen på plats 215 av landets 290 kommuner med avseende på högst företagsskulder per invånare.
  • Aktiebolagen har betalt in 85 819 KSEK i skatt, vilket ger 5 KSEK i skatt per invånare för år 2016. Detta ger Hallstahammars kommuns aktiebolag plats 158 av 290 vad gäller inbetald skatt.