Företag i Haninge kommun (10 745 st)

Postort - Postnummer (antal företag)
Postorter följer inte alltid kommungränser. Det är bara den del av postorten som är inom kommungränsen som kommer med nedan.

B

D

G

H

J

M

N

O

S

T

U

V

Å

Ö

Snabbfakta

Haninge kommun ligger i Stockholms län och här finns 10 520 företag verksamma varav 970 är nystartade bolag senaste 12 månaderna. I kommunen Haninge finns det 4 573 aktiebolag, 256 handelsbolag, 69 kommanditbolag och 4 274 enskilda firmor samt 1 348 övriga bolag.

  • I Haninge kommun finns det inga aktiebolag som omsätter över en miljard SEK och 36 aktiebolag som omsätter över 100 MSEK av kommunens 4 573 aktiebolag. Medelomsättningen i kommunens aktiebolag är 6 346 KSEK vilket är 65,1 % under Sverigesnittet. I kommunen har under de senaste 12 månaderna 66 konkurser skett men 970 nystartade företag har kommit till.
  • Genomsnittsålder på aktiva företag i Haninge kommun är 8,6 år att jämföra med Sverigesnittet på 9,4 år. I kommunen har 885 nettoarbetstillfällen skapats hos aktiebolagen. Per invånare ger detta plats 77 av de 290 kommunerna.
  • Om vi antar att nystartade företag delat med antal invånare är ett statistiskt mått på en företagsvänlig kommun kommer Haninge kommun på plats 126 av 290.
  • Antalet företagskonkurser är för senaste året 66 st vilket räknat per invånare placerar Haninge kommun på plats 30 av 290.
  • Haninge kommun har 87 490 invånare och kommunens aktiebolag omsatte år 2016 tillsammans 25 509 587 KSEK, vilket ger 292 KSEK per invånare och placerar Haninge på plats 251 av 290 kommuner.
  • Vad gäller sammanlagt resultat (EBITDA) för aktiebolagen i Haninge kommun blir detta 1 605 573 KSEK och per invånare 18 KSEK, vilket placerar Haninge på plats 246 av 290 kommuner.
  • Aktiebolagen i Haninge kommun har 10 256 530 KSEK i långfristiga skulder, vilket utslaget per kommuninvånare placerar kommunen på plats 179 av landets 290 kommuner med avseende på högst företagsskulder per invånare.
  • Aktiebolagen har betalt in 329 177 KSEK i skatt, vilket ger 4 KSEK i skatt per invånare för år 2016. Detta ger Haninge kommuns aktiebolag plats 232 av 290 vad gäller inbetald skatt.