Företag i Haninge kommun (10 628 st)

Postort - Postnummer (antal företag)
Postorter följer inte alltid kommungränser. Det är bara den del av postorten som är inom kommungränsen som kommer med nedan.

B

D

G

H

J

M

N

O

S

T

U

V

Å

Ö

Snabbfakta

Haninge kommun ligger i Stockholms län och här finns 10 332 företag verksamma varav 1 036 är nystartade bolag senaste 12 månaderna. I kommunen Haninge finns det 4 338 aktiebolag, 289 handelsbolag, 76 kommanditbolag och 4 306 enskilda firmor samt 1 323 övriga bolag.

  • I Haninge kommun finns det inga aktiebolag som omsätter över en miljard SEK och 39 aktiebolag som omsätter över 100 MSEK av kommunens 4 338 aktiebolag. Medelomsättningen i kommunens aktiebolag är 6 600 KSEK vilket är 62,1 % under Sverigesnittet. I kommunen har under de senaste 12 månaderna 50 konkurser skett men 1 036 nystartade företag har kommit till.
  • Genomsnittsålder på aktiva företag i Haninge kommun är 8,3 år att jämföra med Sverigesnittet på 9,1 år. I kommunen har 810 nettoarbetstillfällen skapats hos aktiebolagen. Per invånare ger detta plats 106 av de 290 kommunerna.
  • Om vi antar att nystartade företag delat med antal invånare är ett statistiskt mått på en företagsvänlig kommun kommer Haninge kommun på plats 120 av 290.
  • Antalet företagskonkurser är för senaste året 50 st vilket räknat per invånare placerar Haninge kommun på plats 67 av 290.
  • Haninge kommun har 87 490 invånare och kommunens aktiebolag omsatte år 2016 tillsammans 24 518 170 KSEK, vilket ger 280 KSEK per invånare och placerar Haninge på plats 236 av 290 kommuner.
  • Vad gäller sammanlagt resultat (EBITDA) för aktiebolagen i Haninge kommun blir detta 1 733 653 KSEK och per invånare 20 KSEK, vilket placerar Haninge på plats 232 av 290 kommuner.
  • Aktiebolagen i Haninge kommun har 8 806 990 KSEK i långfristiga skulder, vilket utslaget per kommuninvånare placerar kommunen på plats 206 av landets 290 kommuner med avseende på högst företagsskulder per invånare.
  • Aktiebolagen har betalt in 366 121 KSEK i skatt, vilket ger 4 KSEK i skatt per invånare för år 2016. Detta ger Haninge kommuns aktiebolag plats 220 av 290 vad gäller inbetald skatt.