Företag i Haparanda kommun (1 431 st)

Postort - Postnummer (antal företag)
Postorter följer inte alltid kommungränser. Det är bara den del av postorten som är inom kommungränsen som kommer med nedan.

Snabbfakta

Haparanda kommun ligger i Norrbottens län och här finns 1 574 företag verksamma varav 81 är nystartade bolag senaste 12 månaderna. I kommunen Haparanda finns det 489 aktiebolag, 16 handelsbolag, 8 kommanditbolag och 669 enskilda firmor samt 392 övriga bolag.

  • I Haparanda kommun finns det inga aktiebolag som omsätter över en miljard SEK och 10 aktiebolag som omsätter över 100 MSEK av kommunens 489 aktiebolag. Medelomsättningen i kommunens aktiebolag är 10 313 KSEK vilket är 43,8 % under Sverigesnittet. I kommunen har under de senaste 12 månaderna 4 konkurser skett men 81 nystartade företag har kommit till.
  • Genomsnittsålder på aktiva företag i Haparanda kommun är 11,3 år att jämföra med Sverigesnittet på 9,4 år. I kommunen har 57 nettoarbetstillfällen skapats hos aktiebolagen. Per invånare ger detta plats 158 av de 290 kommunerna.
  • Om vi antar att nystartade företag delat med antal invånare är ett statistiskt mått på en företagsvänlig kommun kommer Haparanda kommun på plats 251 av 290.
  • Antalet företagskonkurser är för senaste året 4 st vilket räknat per invånare placerar Haparanda kommun på plats 163 av 290.
  • Haparanda kommun har 9 748 invånare och kommunens aktiebolag omsatte år 2016 tillsammans 4 651 130 KSEK, vilket ger 477 KSEK per invånare och placerar Haparanda på plats 159 av 290 kommuner.
  • Vad gäller sammanlagt resultat (EBITDA) för aktiebolagen i Haparanda kommun blir detta 324 002 KSEK och per invånare 33 KSEK, vilket placerar Haparanda på plats 156 av 290 kommuner.
  • Aktiebolagen i Haparanda kommun har 1 125 330 KSEK i långfristiga skulder, vilket utslaget per kommuninvånare placerar kommunen på plats 183 av landets 290 kommuner med avseende på högst företagsskulder per invånare.
  • Aktiebolagen har betalt in 52 511 KSEK i skatt, vilket ger 5 KSEK i skatt per invånare för år 2016. Detta ger Haparanda kommuns aktiebolag plats 164 av 290 vad gäller inbetald skatt.