Företag i Haparanda kommun (1 435 st)

Postort - Postnummer (antal företag)
Postorter följer inte alltid kommungränser. Det är bara den del av postorten som är inom kommungränsen som kommer med nedan.

Snabbfakta

Haparanda kommun ligger i Norrbottens län och här finns 1 583 företag verksamma varav 89 är nystartade bolag senaste 12 månaderna. I kommunen Haparanda finns det 483 aktiebolag, 17 handelsbolag, 9 kommanditbolag och 683 enskilda firmor samt 391 övriga bolag.

  • I Haparanda kommun finns det inga aktiebolag som omsätter över en miljard SEK och 9 aktiebolag som omsätter över 100 MSEK av kommunens 483 aktiebolag. Medelomsättningen i kommunens aktiebolag är 10 575 KSEK vilket är 39,4 % under Sverigesnittet. I kommunen har under de senaste 12 månaderna 8 konkurser skett men 89 nystartade företag har kommit till.
  • Genomsnittsålder på aktiva företag i Haparanda kommun är 10,9 år att jämföra med Sverigesnittet på 9,2 år. I kommunen har 148 nettoarbetstillfällen skapats hos aktiebolagen. Per invånare ger detta plats 34 av de 290 kommunerna.
  • Om vi antar att nystartade företag delat med antal invånare är ett statistiskt mått på en företagsvänlig kommun kommer Haparanda kommun på plats 243 av 290.
  • Antalet företagskonkurser är för senaste året 8 st vilket räknat per invånare placerar Haparanda kommun på plats 15 av 290.
  • Haparanda kommun har 9 748 invånare och kommunens aktiebolag omsatte år 2016 tillsammans 4 526 009 KSEK, vilket ger 464 KSEK per invånare och placerar Haparanda på plats 140 av 290 kommuner.
  • Vad gäller sammanlagt resultat (EBITDA) för aktiebolagen i Haparanda kommun blir detta 270 543 KSEK och per invånare 28 KSEK, vilket placerar Haparanda på plats 191 av 290 kommuner.
  • Aktiebolagen i Haparanda kommun har 1 335 536 KSEK i långfristiga skulder, vilket utslaget per kommuninvånare placerar kommunen på plats 138 av landets 290 kommuner med avseende på högst företagsskulder per invånare.
  • Aktiebolagen har betalt in 47 880 KSEK i skatt, vilket ger 5 KSEK i skatt per invånare för år 2016. Detta ger Haparanda kommuns aktiebolag plats 182 av 290 vad gäller inbetald skatt.