Företag i Hedemora kommun (2 681 st)

Postort - Postnummer (antal företag)
Postorter följer inte alltid kommungränser. Det är bara den del av postorten som är inom kommungränsen som kommer med nedan.

Snabbfakta

Hedemora kommun ligger i Dalarnas län och här finns 2 845 företag verksamma varav 180 är nystartade bolag senaste 12 månaderna. I kommunen Hedemora finns det 768 aktiebolag, 36 handelsbolag, 5 kommanditbolag och 1 411 enskilda firmor samt 625 övriga bolag.

  • I Hedemora kommun finns det inga aktiebolag som omsätter över en miljard SEK och 12 aktiebolag som omsätter över 100 MSEK av kommunens 768 aktiebolag. Medelomsättningen i kommunens aktiebolag är 8 804 KSEK vilket är 49,5 % under Sverigesnittet. I kommunen har under de senaste 12 månaderna 6 konkurser skett men 180 nystartade företag har kommit till.
  • Genomsnittsålder på aktiva företag i Hedemora kommun är 11,9 år att jämföra med Sverigesnittet på 9,1 år. I kommunen har 104 nettoarbetstillfällen skapats hos aktiebolagen. Per invånare ger detta plats 158 av de 290 kommunerna.
  • Om vi antar att nystartade företag delat med antal invånare är ett statistiskt mått på en företagsvänlig kommun kommer Hedemora kommun på plats 143 av 290.
  • Antalet företagskonkurser är för senaste året 6 st vilket räknat per invånare placerar Hedemora kommun på plats 153 av 290.
  • Hedemora kommun har 15 526 invånare och kommunens aktiebolag omsatte år 2016 tillsammans 5 995 661 KSEK, vilket ger 386 KSEK per invånare och placerar Hedemora på plats 177 av 290 kommuner.
  • Vad gäller sammanlagt resultat (EBITDA) för aktiebolagen i Hedemora kommun blir detta 312 465 KSEK och per invånare 20 KSEK, vilket placerar Hedemora på plats 230 av 290 kommuner.
  • Aktiebolagen i Hedemora kommun har 5 029 877 KSEK i långfristiga skulder, vilket utslaget per kommuninvånare placerar kommunen på plats 42 av landets 290 kommuner med avseende på högst företagsskulder per invånare.
  • Aktiebolagen har betalt in 64 590 KSEK i skatt, vilket ger 4 KSEK i skatt per invånare för år 2016. Detta ger Hedemora kommuns aktiebolag plats 222 av 290 vad gäller inbetald skatt.