Företag i Helsingborgs kommun (19 433 st)

Postort - Postnummer (antal företag)
Postorter följer inte alltid kommungränser. Det är bara den del av postorten som är inom kommungränsen som kommer med nedan.

A

B

D

E

F

G

H

K

M

P

R

T

V

Ä

Ö

Snabbfakta

Helsingborgs kommun ligger i Skåne län och här finns 21 198 företag verksamma varav 1 935 är nystartade bolag senaste 12 månaderna. I kommunen Helsingborg finns det 11 076 aktiebolag, 462 handelsbolag, 182 kommanditbolag och 6 232 enskilda firmor samt 3 246 övriga bolag.

  • I Helsingborgs kommun finns det 1 aktiebolag som omsätter över en miljard SEK och 191 aktiebolag som omsätter över 100 MSEK av kommunens 11 076 aktiebolag. Medelomsättningen i kommunens aktiebolag är 13 887 KSEK vilket är 20,3 % under Sverigesnittet. I kommunen har under de senaste 12 månaderna 131 konkurser skett men 1 935 nystartade företag har kommit till.
  • Genomsnittsålder på aktiva företag i Helsingborgs kommun är 9,2 år att jämföra med Sverigesnittet på 9,1 år. I kommunen har 1 734 nettoarbetstillfällen skapats hos aktiebolagen. Per invånare ger detta plats 56 av de 290 kommunerna.
  • Om vi antar att nystartade företag delat med antal invånare är ett statistiskt mått på en företagsvänlig kommun kommer Helsingborgs kommun på plats 51 av 290.
  • Antalet företagskonkurser är för senaste året 131 st vilket räknat per invånare placerar Helsingborgs kommun på plats 9 av 290.
  • Helsingborgs kommun har 143 089 invånare och kommunens aktiebolag omsatte år 2016 tillsammans 136 379 972 KSEK, vilket ger 953 KSEK per invånare och placerar Helsingborg på plats 28 av 290 kommuner.
  • Vad gäller sammanlagt resultat (EBITDA) för aktiebolagen i Helsingborgs kommun blir detta 8 335 545 KSEK och per invånare 58 KSEK, vilket placerar Helsingborg på plats 61 av 290 kommuner.
  • Aktiebolagen i Helsingborgs kommun har 64 752 310 KSEK i långfristiga skulder, vilket utslaget per kommuninvånare placerar kommunen på plats 25 av landets 290 kommuner med avseende på högst företagsskulder per invånare.
  • Aktiebolagen har betalt in 1 809 805 KSEK i skatt, vilket ger 13 KSEK i skatt per invånare för år 2016. Detta ger Helsingborgs kommuns aktiebolag plats 43 av 290 vad gäller inbetald skatt.