Företag i Helsingborgs kommun (19 288 st)

Postort - Postnummer (antal företag)
Postorter följer inte alltid kommungränser. Det är bara den del av postorten som är inom kommungränsen som kommer med nedan.

A

B

D

E

F

G

H

K

M

P

R

T

V

Ä

Ö

Snabbfakta

Helsingborgs kommun ligger i Skåne län och här finns 21 267 företag verksamma varav 1 796 är nystartade bolag senaste 12 månaderna. I kommunen Helsingborg finns det 11 337 aktiebolag, 419 handelsbolag, 154 kommanditbolag och 6 117 enskilda firmor samt 3 240 övriga bolag.

  • I Helsingborgs kommun finns det 1 aktiebolag som omsätter över en miljard SEK och 210 aktiebolag som omsätter över 100 MSEK av kommunens 11 337 aktiebolag. Medelomsättningen i kommunens aktiebolag är 14 480 KSEK vilket är 21,2 % under Sverigesnittet. I kommunen har under de senaste 12 månaderna 123 konkurser skett men 1 796 nystartade företag har kommit till.
  • Genomsnittsålder på aktiva företag i Helsingborgs kommun är 9,5 år att jämföra med Sverigesnittet på 9,4 år. I kommunen har 1 651 nettoarbetstillfällen skapats hos aktiebolagen. Per invånare ger detta plats 58 av de 290 kommunerna.
  • Om vi antar att nystartade företag delat med antal invånare är ett statistiskt mått på en företagsvänlig kommun kommer Helsingborgs kommun på plats 55 av 290.
  • Antalet företagskonkurser är för senaste året 123 st vilket räknat per invånare placerar Helsingborgs kommun på plats 11 av 290.
  • Helsingborgs kommun har 143 089 invånare och kommunens aktiebolag omsatte år 2016 tillsammans 149 342 862 KSEK, vilket ger 1 044 KSEK per invånare och placerar Helsingborg på plats 31 av 290 kommuner.
  • Vad gäller sammanlagt resultat (EBITDA) för aktiebolagen i Helsingborgs kommun blir detta 8 497 031 KSEK och per invånare 59 KSEK, vilket placerar Helsingborg på plats 66 av 290 kommuner.
  • Aktiebolagen i Helsingborgs kommun har 58 738 630 KSEK i långfristiga skulder, vilket utslaget per kommuninvånare placerar kommunen på plats 34 av landets 290 kommuner med avseende på högst företagsskulder per invånare.
  • Aktiebolagen har betalt in 2 038 932 KSEK i skatt, vilket ger 14 KSEK i skatt per invånare för år 2016. Detta ger Helsingborgs kommuns aktiebolag plats 37 av 290 vad gäller inbetald skatt.