Företag i Herrljunga kommun (1 820 st)

Postort - Postnummer (antal företag)
Postorter följer inte alltid kommungränser. Det är bara den del av postorten som är inom kommungränsen som kommer med nedan.

Snabbfakta

Herrljunga kommun ligger i Västra Götalands län och här finns 2 063 företag verksamma varav 120 är nystartade bolag senaste 12 månaderna. I kommunen Herrljunga finns det 462 aktiebolag, 30 handelsbolag, 8 kommanditbolag och 1 164 enskilda firmor samt 399 övriga bolag.

  • I Herrljunga kommun finns det inga aktiebolag som omsätter över en miljard SEK och 8 aktiebolag som omsätter över 100 MSEK av kommunens 462 aktiebolag. Medelomsättningen i kommunens aktiebolag är 11 269 KSEK vilket är 35,3 % under Sverigesnittet. I kommunen har under de senaste 12 månaderna 5 konkurser skett men 120 nystartade företag har kommit till.
  • Genomsnittsålder på aktiva företag i Herrljunga kommun är 10,7 år att jämföra med Sverigesnittet på 9,1 år. I kommunen har -9 nettoarbetstillfällen försvunnit hos aktiebolagen. Per invånare ger detta plats 275 av de 290 kommunerna.
  • Om vi antar att nystartade företag delat med antal invånare är ett statistiskt mått på en företagsvänlig kommun kommer Herrljunga kommun på plats 89 av 290.
  • Antalet företagskonkurser är för senaste året 5 st vilket räknat per invånare placerar Herrljunga kommun på plats 85 av 290.
  • Herrljunga kommun har 9 497 invånare och kommunens aktiebolag omsatte år 2016 tillsammans 4 518 714 KSEK, vilket ger 476 KSEK per invånare och placerar Herrljunga på plats 127 av 290 kommuner.
  • Vad gäller sammanlagt resultat (EBITDA) för aktiebolagen i Herrljunga kommun blir detta 377 976 KSEK och per invånare 40 KSEK, vilket placerar Herrljunga på plats 118 av 290 kommuner.
  • Aktiebolagen i Herrljunga kommun har 1 714 383 KSEK i långfristiga skulder, vilket utslaget per kommuninvånare placerar kommunen på plats 92 av landets 290 kommuner med avseende på högst företagsskulder per invånare.
  • Aktiebolagen har betalt in 43 763 KSEK i skatt, vilket ger 5 KSEK i skatt per invånare för år 2016. Detta ger Herrljunga kommuns aktiebolag plats 195 av 290 vad gäller inbetald skatt.