Företag i Herrljunga kommun (1 800 st)

Postort - Postnummer (antal företag)
Postorter följer inte alltid kommungränser. Det är bara den del av postorten som är inom kommungränsen som kommer med nedan.

Snabbfakta

Herrljunga kommun ligger i Västra Götalands län och här finns 2 063 företag verksamma varav 84 är nystartade bolag senaste 12 månaderna. I kommunen Herrljunga finns det 475 aktiebolag, 27 handelsbolag, 7 kommanditbolag och 1 157 enskilda firmor samt 397 övriga bolag.

  • I Herrljunga kommun finns det inga aktiebolag som omsätter över en miljard SEK och 10 aktiebolag som omsätter över 100 MSEK av kommunens 475 aktiebolag. Medelomsättningen i kommunens aktiebolag är 15 078 KSEK vilket är 17,2 % under Sverigesnittet. I kommunen har under de senaste 12 månaderna 4 konkurser skett men 84 nystartade företag har kommit till.
  • Genomsnittsålder på aktiva företag i Herrljunga kommun är 11,3 år att jämföra med Sverigesnittet på 9,4 år. I kommunen har 94 nettoarbetstillfällen skapats hos aktiebolagen. Per invånare ger detta plats 95 av de 290 kommunerna.
  • Om vi antar att nystartade företag delat med antal invånare är ett statistiskt mått på en företagsvänlig kommun kommer Herrljunga kommun på plats 243 av 290.
  • Antalet företagskonkurser är för senaste året 4 st vilket räknat per invånare placerar Herrljunga kommun på plats 153 av 290.
  • Herrljunga kommun har 9 497 invånare och kommunens aktiebolag omsatte år 2016 tillsammans 6 543 738 KSEK, vilket ger 689 KSEK per invånare och placerar Herrljunga på plats 91 av 290 kommuner.
  • Vad gäller sammanlagt resultat (EBITDA) för aktiebolagen i Herrljunga kommun blir detta 527 980 KSEK och per invånare 56 KSEK, vilket placerar Herrljunga på plats 75 av 290 kommuner.
  • Aktiebolagen i Herrljunga kommun har 2 005 615 KSEK i långfristiga skulder, vilket utslaget per kommuninvånare placerar kommunen på plats 78 av landets 290 kommuner med avseende på högst företagsskulder per invånare.
  • Aktiebolagen har betalt in 94 370 KSEK i skatt, vilket ger 10 KSEK i skatt per invånare för år 2016. Detta ger Herrljunga kommuns aktiebolag plats 67 av 290 vad gäller inbetald skatt.