Företag i Hjo kommun (1,329 st)

Postort - Postnummer (antal företag)
Postorter följer inte alltid kommungränser. Det är bara den del av postorten som är inom kommungränsen som kommer med nedan.

Snabbfakta

Hjo kommun ligger i Västra Götalands län och här finns 1,591 företag verksamma varav 84 är nystartade bolag senaste 12 månaderna. I kommunen Hjo finns det 478 aktiebolag, 14 handelsbolag, 8 kommanditbolag och 793 enskilda firmor samt 298 övriga bolag.

  • I Hjo kommun finns det inga aktiebolag som omsätter över en miljard SEK och 10 aktiebolag som omsätter över 100 MSEK av kommunens 478 aktiebolag. Medelomsättningen i kommunens aktiebolag är 9,004 KSEK vilket är 54.8 % under Sverigesnittet. I kommunen har under de senaste 12 månaderna 6 konkurser skett men 84 nystartade företag har kommit till.
  • Genomsnittsålder på aktiva företag i Hjo kommun är 11.3 år att jämföra med Sverigesnittet på 9.5 år. I kommunen har 24 nettoarbetstillfällen skapats hos aktiebolagen. Per invånare ger detta plats 230 av de 290 kommunerna.
  • Om vi antar att nystartade företag delat med antal invånare är ett statistiskt mått på en företagsvänlig kommun kommer Hjo kommun på plats 217 av 290.
  • Antalet företagskonkurser är för senaste året 6 st vilket räknat per invånare placerar Hjo kommun på plats 54 av 290.
  • Hjo kommun har 9,067 invånare och kommunens aktiebolag omsatte år 2016 tillsammans 3,970,976 KSEK, vilket ger 438 KSEK per invånare och placerar Hjo på plats 174 av 290 kommuner.
  • Vad gäller sammanlagt resultat (EBITDA) för aktiebolagen i Hjo kommun blir detta 282,370 KSEK och per invånare 31 KSEK, vilket placerar Hjo på plats 166 av 290 kommuner.
  • Aktiebolagen i Hjo kommun har 2,216,720 KSEK i långfristiga skulder, vilket utslaget per kommuninvånare placerar kommunen på plats 66 av landets 290 kommuner med avseende på högst företagsskulder per invånare.
  • Aktiebolagen har betalt in 64,606 KSEK i skatt, vilket ger 7 KSEK i skatt per invånare för år 2016. Detta ger Hjo kommuns aktiebolag plats 115 av 290 vad gäller inbetald skatt.