Företag i Hofors kommun (1 015 st)

Postort - Postnummer (antal företag)
Postorter följer inte alltid kommungränser. Det är bara den del av postorten som är inom kommungränsen som kommer med nedan.

Snabbfakta

Hofors kommun ligger i Gävleborgs län och här finns 1 066 företag verksamma varav 88 är nystartade bolag senaste 12 månaderna. I kommunen Hofors finns det 271 aktiebolag, 22 handelsbolag, 4 kommanditbolag och 501 enskilda firmor samt 268 övriga bolag.

  • I Hofors kommun finns det inga aktiebolag som omsätter över en miljard SEK och 6 aktiebolag som omsätter över 100 MSEK av kommunens 271 aktiebolag. Medelomsättningen i kommunens aktiebolag är 35 525 KSEK vilket är 103,8 % över Sverigesnittet. I kommunen har under de senaste 12 månaderna 5 konkurser skett men 88 nystartade företag har kommit till.
  • Genomsnittsålder på aktiva företag i Hofors kommun är 9,9 år att jämföra med Sverigesnittet på 9,1 år. I kommunen har -41 nettoarbetstillfällen försvunnit hos aktiebolagen. Per invånare ger detta plats 283 av de 290 kommunerna.
  • Om vi antar att nystartade företag delat med antal invånare är ett statistiskt mått på en företagsvänlig kommun kommer Hofors kommun på plats 245 av 290.
  • Antalet företagskonkurser är för senaste året 5 st vilket räknat per invånare placerar Hofors kommun på plats 87 av 290.
  • Hofors kommun har 9 617 invånare och kommunens aktiebolag omsatte år 2016 tillsammans 8 490 381 KSEK, vilket ger 883 KSEK per invånare och placerar Hofors på plats 34 av 290 kommuner.
  • Vad gäller sammanlagt resultat (EBITDA) för aktiebolagen i Hofors kommun blir detta 748 113 KSEK och per invånare 78 KSEK, vilket placerar Hofors på plats 39 av 290 kommuner.
  • Aktiebolagen i Hofors kommun har 499 758 KSEK i långfristiga skulder, vilket utslaget per kommuninvånare placerar kommunen på plats 266 av landets 290 kommuner med avseende på högst företagsskulder per invånare.
  • Aktiebolagen har betalt in 62 291 KSEK i skatt, vilket ger 6 KSEK i skatt per invånare för år 2016. Detta ger Hofors kommuns aktiebolag plats 125 av 290 vad gäller inbetald skatt.