Företag i Hofors kommun (987 st)

Postort - Postnummer (antal företag)
Postorter följer inte alltid kommungränser. Det är bara den del av postorten som är inom kommungränsen som kommer med nedan.

Snabbfakta

Hofors kommun ligger i Gävleborgs län och här finns 1 055 företag verksamma varav 69 är nystartade bolag senaste 12 månaderna. I kommunen Hofors finns det 278 aktiebolag, 18 handelsbolag, 3 kommanditbolag och 488 enskilda firmor samt 268 övriga bolag.

  • I Hofors kommun finns det inga aktiebolag som omsätter över en miljard SEK och 5 aktiebolag som omsätter över 100 MSEK av kommunens 278 aktiebolag. Medelomsättningen i kommunens aktiebolag är 32 732 KSEK vilket är 78,2 % över Sverigesnittet. I kommunen har under de senaste 12 månaderna 1 konkurser skett men 69 nystartade företag har kommit till.
  • Genomsnittsålder på aktiva företag i Hofors kommun är 10,4 år att jämföra med Sverigesnittet på 9,4 år. I kommunen har 90 nettoarbetstillfällen skapats hos aktiebolagen. Per invånare ger detta plats 94 av de 290 kommunerna.
  • Om vi antar att nystartade företag delat med antal invånare är ett statistiskt mått på en företagsvänlig kommun kommer Hofors kommun på plats 275 av 290.
  • Antalet företagskonkurser är för senaste året 1 st vilket räknat per invånare placerar Hofors kommun på plats 277 av 290.
  • Hofors kommun har 9 617 invånare och kommunens aktiebolag omsatte år 2016 tillsammans 8 248 403 KSEK, vilket ger 858 KSEK per invånare och placerar Hofors på plats 52 av 290 kommuner.
  • Vad gäller sammanlagt resultat (EBITDA) för aktiebolagen i Hofors kommun blir detta 1 136 328 KSEK och per invånare 118 KSEK, vilket placerar Hofors på plats 20 av 290 kommuner.
  • Aktiebolagen i Hofors kommun har 489 374 KSEK i långfristiga skulder, vilket utslaget per kommuninvånare placerar kommunen på plats 270 av landets 290 kommuner med avseende på högst företagsskulder per invånare.
  • Aktiebolagen har betalt in 154 597 KSEK i skatt, vilket ger 16 KSEK i skatt per invånare för år 2016. Detta ger Hofors kommuns aktiebolag plats 30 av 290 vad gäller inbetald skatt.