Företag i Huddinge kommun (14 143 st)

Postort - Postnummer (antal företag)
Postorter följer inte alltid kommungränser. Det är bara den del av postorten som är inom kommungränsen som kommer med nedan.

F

H

K

S

T

V

Snabbfakta

Huddinge kommun ligger i Stockholms län och här finns 12 714 företag verksamma varav 1 231 är nystartade bolag senaste 12 månaderna. I kommunen Huddinge finns det 5 972 aktiebolag, 325 handelsbolag, 75 kommanditbolag och 4 925 enskilda firmor samt 1 417 övriga bolag.

  • I Huddinge kommun finns det inga aktiebolag som omsätter över en miljard SEK och 44 aktiebolag som omsätter över 100 MSEK av kommunens 5 972 aktiebolag. Medelomsättningen i kommunens aktiebolag är 5 661 KSEK vilket är 68,9 % under Sverigesnittet. I kommunen har under de senaste 12 månaderna 52 konkurser skett men 1 231 nystartade företag har kommit till.
  • Genomsnittsålder på aktiva företag i Huddinge kommun är 8,6 år att jämföra med Sverigesnittet på 9,4 år. I kommunen har 560 nettoarbetstillfällen skapats hos aktiebolagen. Per invånare ger detta plats 188 av de 290 kommunerna.
  • Om vi antar att nystartade företag delat med antal invånare är ett statistiskt mått på en företagsvänlig kommun kommer Huddinge kommun på plats 115 av 290.
  • Antalet företagskonkurser är för senaste året 52 st vilket räknat per invånare placerar Huddinge kommun på plats 121 av 290.
  • Huddinge kommun har 109 523 invånare och kommunens aktiebolag omsatte år 2016 tillsammans 29 618 755 KSEK, vilket ger 270 KSEK per invånare och placerar Huddinge på plats 261 av 290 kommuner.
  • Vad gäller sammanlagt resultat (EBITDA) för aktiebolagen i Huddinge kommun blir detta 1 512 489 KSEK och per invånare 14 KSEK, vilket placerar Huddinge på plats 274 av 290 kommuner.
  • Aktiebolagen i Huddinge kommun har 4 470 097 KSEK i långfristiga skulder, vilket utslaget per kommuninvånare placerar kommunen på plats 279 av landets 290 kommuner med avseende på högst företagsskulder per invånare.
  • Aktiebolagen har betalt in 440 620 KSEK i skatt, vilket ger 4 KSEK i skatt per invånare för år 2016. Detta ger Huddinge kommuns aktiebolag plats 224 av 290 vad gäller inbetald skatt.