Företag i Huddinge kommun (14 235 st)

Postort - Postnummer (antal företag)
Postorter följer inte alltid kommungränser. Det är bara den del av postorten som är inom kommungränsen som kommer med nedan.

F

H

K

S

T

V

Snabbfakta

Huddinge kommun ligger i Stockholms län och här finns 12 564 företag verksamma varav 1 228 är nystartade bolag senaste 12 månaderna. I kommunen Huddinge finns det 5 702 aktiebolag, 345 handelsbolag, 84 kommanditbolag och 5 029 enskilda firmor samt 1 404 övriga bolag.

  • I Huddinge kommun finns det inga aktiebolag som omsätter över en miljard SEK och 39 aktiebolag som omsätter över 100 MSEK av kommunens 5 702 aktiebolag. Medelomsättningen i kommunens aktiebolag är 6 236 KSEK vilket är 64,2 % under Sverigesnittet. I kommunen har under de senaste 12 månaderna 58 konkurser skett men 1 228 nystartade företag har kommit till.
  • Genomsnittsålder på aktiva företag i Huddinge kommun är 8,5 år att jämföra med Sverigesnittet på 9,1 år. I kommunen har 786 nettoarbetstillfällen skapats hos aktiebolagen. Per invånare ger detta plats 148 av de 290 kommunerna.
  • Om vi antar att nystartade företag delat med antal invånare är ett statistiskt mått på en företagsvänlig kommun kommer Huddinge kommun på plats 156 av 290.
  • Antalet företagskonkurser är för senaste året 58 st vilket räknat per invånare placerar Huddinge kommun på plats 80 av 290.
  • Huddinge kommun har 109 523 invånare och kommunens aktiebolag omsatte år 2016 tillsammans 30 566 610 KSEK, vilket ger 279 KSEK per invånare och placerar Huddinge på plats 238 av 290 kommuner.
  • Vad gäller sammanlagt resultat (EBITDA) för aktiebolagen i Huddinge kommun blir detta 2 260 262 KSEK och per invånare 21 KSEK, vilket placerar Huddinge på plats 227 av 290 kommuner.
  • Aktiebolagen i Huddinge kommun har 4 628 879 KSEK i långfristiga skulder, vilket utslaget per kommuninvånare placerar kommunen på plats 279 av landets 290 kommuner med avseende på högst företagsskulder per invånare.
  • Aktiebolagen har betalt in 538 265 KSEK i skatt, vilket ger 5 KSEK i skatt per invånare för år 2016. Detta ger Huddinge kommuns aktiebolag plats 176 av 290 vad gäller inbetald skatt.