Företag i Hudiksvalls kommun (5 801 st)

Postort - Postnummer (antal företag)
Postorter följer inte alltid kommungränser. Det är bara den del av postorten som är inom kommungränsen som kommer med nedan.

Snabbfakta

Hudiksvalls kommun ligger i Gävleborgs län och här finns 6 761 företag verksamma varav 445 är nystartade bolag senaste 12 månaderna. I kommunen Hudiksvall finns det 2 046 aktiebolag, 65 handelsbolag, 31 kommanditbolag och 3 263 enskilda firmor samt 1 356 övriga bolag.

  • I Hudiksvalls kommun finns det inga aktiebolag som omsätter över en miljard SEK och 25 aktiebolag som omsätter över 100 MSEK av kommunens 2 046 aktiebolag. Medelomsättningen i kommunens aktiebolag är 8 413 KSEK vilket är 51,7 % under Sverigesnittet. I kommunen har under de senaste 12 månaderna 18 konkurser skett men 445 nystartade företag har kommit till.
  • Genomsnittsålder på aktiva företag i Hudiksvalls kommun är 10,2 år att jämföra med Sverigesnittet på 9,1 år. I kommunen har 427 nettoarbetstillfällen skapats hos aktiebolagen. Per invånare ger detta plats 64 av de 290 kommunerna.
  • Om vi antar att nystartade företag delat med antal invånare är ett statistiskt mått på en företagsvänlig kommun kommer Hudiksvalls kommun på plats 131 av 290.
  • Antalet företagskonkurser är för senaste året 18 st vilket räknat per invånare placerar Hudiksvalls kommun på plats 109 av 290.
  • Hudiksvalls kommun har 37 397 invånare och kommunens aktiebolag omsatte år 2016 tillsammans 14 949 521 KSEK, vilket ger 400 KSEK per invånare och placerar Hudiksvall på plats 170 av 290 kommuner.
  • Vad gäller sammanlagt resultat (EBITDA) för aktiebolagen i Hudiksvalls kommun blir detta 1 224 896 KSEK och per invånare 33 KSEK, vilket placerar Hudiksvall på plats 150 av 290 kommuner.
  • Aktiebolagen i Hudiksvalls kommun har 3 895 284 KSEK i långfristiga skulder, vilket utslaget per kommuninvånare placerar kommunen på plats 200 av landets 290 kommuner med avseende på högst företagsskulder per invånare.
  • Aktiebolagen har betalt in 237 988 KSEK i skatt, vilket ger 6 KSEK i skatt per invånare för år 2016. Detta ger Hudiksvalls kommuns aktiebolag plats 128 av 290 vad gäller inbetald skatt.