Företag i Hudiksvalls kommun (5 751 st)

Postort - Postnummer (antal företag)
Postorter följer inte alltid kommungränser. Det är bara den del av postorten som är inom kommungränsen som kommer med nedan.

Snabbfakta

Hudiksvalls kommun ligger i Gävleborgs län och här finns 6 773 företag verksamma varav 399 är nystartade bolag senaste 12 månaderna. I kommunen Hudiksvall finns det 2 113 aktiebolag, 60 handelsbolag, 30 kommanditbolag och 3 212 enskilda firmor samt 1 358 övriga bolag.

  • I Hudiksvalls kommun finns det inga aktiebolag som omsätter över en miljard SEK och 28 aktiebolag som omsätter över 100 MSEK av kommunens 2 113 aktiebolag. Medelomsättningen i kommunens aktiebolag är 8 247 KSEK vilket är 54,9 % under Sverigesnittet. I kommunen har under de senaste 12 månaderna 15 konkurser skett men 399 nystartade företag har kommit till.
  • Genomsnittsålder på aktiva företag i Hudiksvalls kommun är 10,3 år att jämföra med Sverigesnittet på 9,4 år. I kommunen har 357 nettoarbetstillfällen skapats hos aktiebolagen. Per invånare ger detta plats 101 av de 290 kommunerna.
  • Om vi antar att nystartade företag delat med antal invånare är ett statistiskt mått på en företagsvänlig kommun kommer Hudiksvalls kommun på plats 148 av 290.
  • Antalet företagskonkurser är för senaste året 15 st vilket räknat per invånare placerar Hudiksvalls kommun på plats 161 av 290.
  • Hudiksvalls kommun har 37 397 invånare och kommunens aktiebolag omsatte år 2016 tillsammans 15 694 588 KSEK, vilket ger 420 KSEK per invånare och placerar Hudiksvall på plats 183 av 290 kommuner.
  • Vad gäller sammanlagt resultat (EBITDA) för aktiebolagen i Hudiksvalls kommun blir detta 1 192 173 KSEK och per invånare 32 KSEK, vilket placerar Hudiksvall på plats 160 av 290 kommuner.
  • Aktiebolagen i Hudiksvalls kommun har 4 542 101 KSEK i långfristiga skulder, vilket utslaget per kommuninvånare placerar kommunen på plats 175 av landets 290 kommuner med avseende på högst företagsskulder per invånare.
  • Aktiebolagen har betalt in 234 677 KSEK i skatt, vilket ger 6 KSEK i skatt per invånare för år 2016. Detta ger Hudiksvalls kommuns aktiebolag plats 135 av 290 vad gäller inbetald skatt.