Företag i Hultsfreds kommun (1 948 st)

Postort - Postnummer (antal företag)
Postorter följer inte alltid kommungränser. Det är bara den del av postorten som är inom kommungränsen som kommer med nedan.

Snabbfakta

Hultsfreds kommun ligger i Kalmar län och här finns 2 177 företag verksamma varav 153 är nystartade bolag senaste 12 månaderna. I kommunen Hultsfred finns det 478 aktiebolag, 38 handelsbolag, 13 kommanditbolag och 1 206 enskilda firmor samt 442 övriga bolag.

  • I Hultsfreds kommun finns det inga aktiebolag som omsätter över en miljard SEK och 7 aktiebolag som omsätter över 100 MSEK av kommunens 478 aktiebolag. Medelomsättningen i kommunens aktiebolag är 14 418 KSEK vilket är 17,3 % under Sverigesnittet. I kommunen har under de senaste 12 månaderna 6 konkurser skett men 153 nystartade företag har kommit till.
  • Genomsnittsålder på aktiva företag i Hultsfreds kommun är 13,2 år att jämföra med Sverigesnittet på 9,1 år. I kommunen har 6 nettoarbetstillfällen skapats hos aktiebolagen. Per invånare ger detta plats 264 av de 290 kommunerna.
  • Om vi antar att nystartade företag delat med antal invånare är ett statistiskt mått på en företagsvänlig kommun kommer Hultsfreds kommun på plats 191 av 290.
  • Antalet företagskonkurser är för senaste året 6 st vilket räknat per invånare placerar Hultsfreds kommun på plats 139 av 290.
  • Hultsfreds kommun har 14 563 invånare och kommunens aktiebolag omsatte år 2016 tillsammans 6 199 826 KSEK, vilket ger 426 KSEK per invånare och placerar Hultsfred på plats 151 av 290 kommuner.
  • Vad gäller sammanlagt resultat (EBITDA) för aktiebolagen i Hultsfreds kommun blir detta 389 972 KSEK och per invånare 27 KSEK, vilket placerar Hultsfred på plats 186 av 290 kommuner.
  • Aktiebolagen i Hultsfreds kommun har 1 018 683 KSEK i långfristiga skulder, vilket utslaget per kommuninvånare placerar kommunen på plats 246 av landets 290 kommuner med avseende på högst företagsskulder per invånare.
  • Aktiebolagen har betalt in 64 645 KSEK i skatt, vilket ger 4 KSEK i skatt per invånare för år 2016. Detta ger Hultsfreds kommuns aktiebolag plats 203 av 290 vad gäller inbetald skatt.