Företag i Hultsfreds kommun (1 919 st)

Postort - Postnummer (antal företag)
Postorter följer inte alltid kommungränser. Det är bara den del av postorten som är inom kommungränsen som kommer med nedan.

Snabbfakta

Hultsfreds kommun ligger i Kalmar län och här finns 2 165 företag verksamma varav 159 är nystartade bolag senaste 12 månaderna. I kommunen Hultsfred finns det 483 aktiebolag, 34 handelsbolag, 11 kommanditbolag och 1 205 enskilda firmor samt 432 övriga bolag.

  • I Hultsfreds kommun finns det inga aktiebolag som omsätter över en miljard SEK och 7 aktiebolag som omsätter över 100 MSEK av kommunens 483 aktiebolag. Medelomsättningen i kommunens aktiebolag är 16 877 KSEK vilket är 8,1 % under Sverigesnittet. I kommunen har under de senaste 12 månaderna 5 konkurser skett men 159 nystartade företag har kommit till.
  • Genomsnittsålder på aktiva företag i Hultsfreds kommun är 13,2 år att jämföra med Sverigesnittet på 9,4 år. I kommunen har 0 nettoarbetstillfällen skapats hos aktiebolagen. Per invånare ger detta plats 269 av de 290 kommunerna.
  • Om vi antar att nystartade företag delat med antal invånare är ett statistiskt mått på en företagsvänlig kommun kommer Hultsfreds kommun på plats 140 av 290.
  • Antalet företagskonkurser är för senaste året 5 st vilket räknat per invånare placerar Hultsfreds kommun på plats 203 av 290.
  • Hultsfreds kommun har 14 563 invånare och kommunens aktiebolag omsatte år 2016 tillsammans 7 459 453 KSEK, vilket ger 512 KSEK per invånare och placerar Hultsfred på plats 139 av 290 kommuner.
  • Vad gäller sammanlagt resultat (EBITDA) för aktiebolagen i Hultsfreds kommun blir detta 649 291 KSEK och per invånare 45 KSEK, vilket placerar Hultsfred på plats 103 av 290 kommuner.
  • Aktiebolagen i Hultsfreds kommun har 1 059 688 KSEK i långfristiga skulder, vilket utslaget per kommuninvånare placerar kommunen på plats 238 av landets 290 kommuner med avseende på högst företagsskulder per invånare.
  • Aktiebolagen har betalt in 51 435 KSEK i skatt, vilket ger 4 KSEK i skatt per invånare för år 2016. Detta ger Hultsfreds kommuns aktiebolag plats 241 av 290 vad gäller inbetald skatt.