Företag i Hylte kommun (1 739 st)

Postort - Postnummer (antal företag)
Postorter följer inte alltid kommungränser. Det är bara den del av postorten som är inom kommungränsen som kommer med nedan.

Snabbfakta

Hylte kommun ligger i Hallands län och här finns 2 081 företag verksamma varav 127 är nystartade bolag senaste 12 månaderna. I kommunen Hylte finns det 396 aktiebolag, 38 handelsbolag, 9 kommanditbolag och 1 235 enskilda firmor samt 403 övriga bolag.

  • I Hylte kommun finns det inga aktiebolag som omsätter över en miljard SEK och 10 aktiebolag som omsätter över 100 MSEK av kommunens 396 aktiebolag. Medelomsättningen i kommunens aktiebolag är 16 833 KSEK vilket är 3,4 % under Sverigesnittet. I kommunen har under de senaste 12 månaderna 3 konkurser skett men 127 nystartade företag har kommit till.
  • Genomsnittsålder på aktiva företag i Hylte kommun är 12,3 år att jämföra med Sverigesnittet på 9,1 år. I kommunen har 57 nettoarbetstillfällen skapats hos aktiebolagen. Per invånare ger detta plats 193 av de 290 kommunerna.
  • Om vi antar att nystartade företag delat med antal invånare är ett statistiskt mått på en företagsvänlig kommun kommer Hylte kommun på plats 142 av 290.
  • Antalet företagskonkurser är för senaste året 3 st vilket räknat per invånare placerar Hylte kommun på plats 226 av 290.
  • Hylte kommun har 10 994 invånare och kommunens aktiebolag omsatte år 2016 tillsammans 6 009 289 KSEK, vilket ger 547 KSEK per invånare och placerar Hylte på plats 100 av 290 kommuner.
  • Vad gäller sammanlagt resultat (EBITDA) för aktiebolagen i Hylte kommun blir detta 284 947 KSEK och per invånare 26 KSEK, vilket placerar Hylte på plats 191 av 290 kommuner.
  • Aktiebolagen i Hylte kommun har 1 135 915 KSEK i långfristiga skulder, vilket utslaget per kommuninvånare placerar kommunen på plats 203 av landets 290 kommuner med avseende på högst företagsskulder per invånare.
  • Aktiebolagen har betalt in 58 378 KSEK i skatt, vilket ger 5 KSEK i skatt per invånare för år 2016. Detta ger Hylte kommuns aktiebolag plats 162 av 290 vad gäller inbetald skatt.