Företag i Hylte kommun (1 730 st)

Postort - Postnummer (antal företag)
Postorter följer inte alltid kommungränser. Det är bara den del av postorten som är inom kommungränsen som kommer med nedan.

Snabbfakta

Hylte kommun ligger i Hallands län och här finns 2 115 företag verksamma varav 105 är nystartade bolag senaste 12 månaderna. I kommunen Hylte finns det 424 aktiebolag, 33 handelsbolag, 9 kommanditbolag och 1 231 enskilda firmor samt 418 övriga bolag.

  • I Hylte kommun finns det inga aktiebolag som omsätter över en miljard SEK och 11 aktiebolag som omsätter över 100 MSEK av kommunens 424 aktiebolag. Medelomsättningen i kommunens aktiebolag är 20 971 KSEK vilket är 14,2 % över Sverigesnittet. I kommunen har under de senaste 12 månaderna 4 konkurser skett men 105 nystartade företag har kommit till.
  • Genomsnittsålder på aktiva företag i Hylte kommun är 12,2 år att jämföra med Sverigesnittet på 9,4 år. I kommunen har 260 nettoarbetstillfällen skapats hos aktiebolagen. Per invånare ger detta plats 15 av de 290 kommunerna.
  • Om vi antar att nystartade företag delat med antal invånare är ett statistiskt mått på en företagsvänlig kommun kommer Hylte kommun på plats 211 av 290.
  • Antalet företagskonkurser är för senaste året 4 st vilket räknat per invånare placerar Hylte kommun på plats 191 av 290.
  • Hylte kommun har 10 994 invånare och kommunens aktiebolag omsatte år 2016 tillsammans 7 989 797 KSEK, vilket ger 727 KSEK per invånare och placerar Hylte på plats 82 av 290 kommuner.
  • Vad gäller sammanlagt resultat (EBITDA) för aktiebolagen i Hylte kommun blir detta 511 286 KSEK och per invånare 47 KSEK, vilket placerar Hylte på plats 92 av 290 kommuner.
  • Aktiebolagen i Hylte kommun har 1 487 207 KSEK i långfristiga skulder, vilket utslaget per kommuninvånare placerar kommunen på plats 141 av landets 290 kommuner med avseende på högst företagsskulder per invånare.
  • Aktiebolagen har betalt in 57 011 KSEK i skatt, vilket ger 5 KSEK i skatt per invånare för år 2016. Detta ger Hylte kommuns aktiebolag plats 176 av 290 vad gäller inbetald skatt.