Företag i Järfälla kommun (8 595 st)

Postort - Postnummer (antal företag)
Postorter följer inte alltid kommungränser. Det är bara den del av postorten som är inom kommungränsen som kommer med nedan.

J

Snabbfakta

Järfälla kommun ligger i Stockholms län och här finns 8 648 företag verksamma varav 945 är nystartade bolag senaste 12 månaderna. I kommunen Järfälla finns det 3 946 aktiebolag, 249 handelsbolag, 63 kommanditbolag och 3 307 enskilda firmor samt 1 083 övriga bolag.

  • I Järfälla kommun finns det inga aktiebolag som omsätter över en miljard SEK och 39 aktiebolag som omsätter över 100 MSEK av kommunens 3 946 aktiebolag. Medelomsättningen i kommunens aktiebolag är 10 890 KSEK vilket är 40,1 % under Sverigesnittet. I kommunen har under de senaste 12 månaderna 55 konkurser skett men 945 nystartade företag har kommit till.
  • Genomsnittsålder på aktiva företag i Järfälla kommun är 8,4 år att jämföra med Sverigesnittet på 9,4 år. I kommunen har 1 267 nettoarbetstillfällen skapats hos aktiebolagen. Per invånare ger detta plats 27 av de 290 kommunerna.
  • Om vi antar att nystartade företag delat med antal invånare är ett statistiskt mått på en företagsvänlig kommun kommer Järfälla kommun på plats 56 av 290.
  • Antalet företagskonkurser är för senaste året 55 st vilket räknat per invånare placerar Järfälla kommun på plats 36 av 290.
  • Järfälla kommun har 76 055 invånare och kommunens aktiebolag omsatte år 2016 tillsammans 37 178 893 KSEK, vilket ger 489 KSEK per invånare och placerar Järfälla på plats 152 av 290 kommuner.
  • Vad gäller sammanlagt resultat (EBITDA) för aktiebolagen i Järfälla kommun blir detta 2 422 221 KSEK och per invånare 32 KSEK, vilket placerar Järfälla på plats 164 av 290 kommuner.
  • Aktiebolagen i Järfälla kommun har 9 675 932 KSEK i långfristiga skulder, vilket utslaget per kommuninvånare placerar kommunen på plats 160 av landets 290 kommuner med avseende på högst företagsskulder per invånare.
  • Aktiebolagen har betalt in 485 110 KSEK i skatt, vilket ger 6 KSEK i skatt per invånare för år 2016. Detta ger Järfälla kommuns aktiebolag plats 131 av 290 vad gäller inbetald skatt.