Företag i Järfälla kommun (8 855 st)

Postort - Postnummer (antal företag)
Postorter följer inte alltid kommungränser. Det är bara den del av postorten som är inom kommungränsen som kommer med nedan.

J

Snabbfakta

Järfälla kommun ligger i Stockholms län och här finns 8 498 företag verksamma varav 960 är nystartade bolag senaste 12 månaderna. I kommunen Järfälla finns det 3 700 aktiebolag, 275 handelsbolag, 74 kommanditbolag och 3 359 enskilda firmor samt 1 090 övriga bolag.

  • I Järfälla kommun finns det inga aktiebolag som omsätter över en miljard SEK och 36 aktiebolag som omsätter över 100 MSEK av kommunens 3 700 aktiebolag. Medelomsättningen i kommunens aktiebolag är 8 580 KSEK vilket är 50,8 % under Sverigesnittet. I kommunen har under de senaste 12 månaderna 43 konkurser skett men 960 nystartade företag har kommit till.
  • Genomsnittsålder på aktiva företag i Järfälla kommun är 8,3 år att jämföra med Sverigesnittet på 9,1 år. I kommunen har 645 nettoarbetstillfällen skapats hos aktiebolagen. Per invånare ger detta plats 120 av de 290 kommunerna.
  • Om vi antar att nystartade företag delat med antal invånare är ett statistiskt mått på en företagsvänlig kommun kommer Järfälla kommun på plats 94 av 290.
  • Antalet företagskonkurser är för senaste året 43 st vilket räknat per invånare placerar Järfälla kommun på plats 67 av 290.
  • Järfälla kommun har 76 055 invånare och kommunens aktiebolag omsatte år 2016 tillsammans 26 477 954 KSEK, vilket ger 348 KSEK per invånare och placerar Järfälla på plats 200 av 290 kommuner.
  • Vad gäller sammanlagt resultat (EBITDA) för aktiebolagen i Järfälla kommun blir detta 2 640 399 KSEK och per invånare 35 KSEK, vilket placerar Järfälla på plats 141 av 290 kommuner.
  • Aktiebolagen i Järfälla kommun har 8 915 759 KSEK i långfristiga skulder, vilket utslaget per kommuninvånare placerar kommunen på plats 177 av landets 290 kommuner med avseende på högst företagsskulder per invånare.
  • Aktiebolagen har betalt in 504 998 KSEK i skatt, vilket ger 7 KSEK i skatt per invånare för år 2016. Detta ger Järfälla kommuns aktiebolag plats 120 av 290 vad gäller inbetald skatt.