Företag i Jönköpings kommun (18 994 st)

Postort - Postnummer (antal företag)
Postorter följer inte alltid kommungränser. Det är bara den del av postorten som är inom kommungränsen som kommer med nedan.

B

F

G

H

J

L

M

N

T

V

Snabbfakta

Jönköpings kommun ligger i Jönköpings län och här finns 20 198 företag verksamma varav 1 555 är nystartade bolag senaste 12 månaderna. I kommunen Jönköping finns det 9 741 aktiebolag, 325 handelsbolag, 74 kommanditbolag och 6 884 enskilda firmor samt 3 174 övriga bolag.

  • I Jönköpings kommun finns det 1 aktiebolag som omsätter över en miljard SEK och 154 aktiebolag som omsätter över 100 MSEK av kommunens 9 741 aktiebolag. Medelomsättningen i kommunens aktiebolag är 14 280 KSEK vilket är 21,9 % under Sverigesnittet. I kommunen har under de senaste 12 månaderna 95 konkurser skett men 1 555 nystartade företag har kommit till.
  • Genomsnittsålder på aktiva företag i Jönköpings kommun är 9,3 år att jämföra med Sverigesnittet på 9,4 år. I kommunen har 2 007 nettoarbetstillfällen skapats hos aktiebolagen. Per invånare ger detta plats 44 av de 290 kommunerna.
  • Om vi antar att nystartade företag delat med antal invånare är ett statistiskt mått på en företagsvänlig kommun kommer Jönköpings kommun på plats 108 av 290.
  • Antalet företagskonkurser är för senaste året 95 st vilket räknat per invånare placerar Jönköpings kommun på plats 48 av 290.
  • Jönköpings kommun har 137 171 invånare och kommunens aktiebolag omsatte år 2016 tillsammans 125 017 602 KSEK, vilket ger 911 KSEK per invånare och placerar Jönköping på plats 43 av 290 kommuner.
  • Vad gäller sammanlagt resultat (EBITDA) för aktiebolagen i Jönköpings kommun blir detta 8 919 605 KSEK och per invånare 65 KSEK, vilket placerar Jönköping på plats 54 av 290 kommuner.
  • Aktiebolagen i Jönköpings kommun har 57 395 171 KSEK i långfristiga skulder, vilket utslaget per kommuninvånare placerar kommunen på plats 32 av landets 290 kommuner med avseende på högst företagsskulder per invånare.
  • Aktiebolagen har betalt in 1 349 847 KSEK i skatt, vilket ger 10 KSEK i skatt per invånare för år 2016. Detta ger Jönköpings kommuns aktiebolag plats 68 av 290 vad gäller inbetald skatt.