Företag i Jönköpings kommun (18 922 st)

Postort - Postnummer (antal företag)
Postorter följer inte alltid kommungränser. Det är bara den del av postorten som är inom kommungränsen som kommer med nedan.

B

F

G

H

J

L

M

N

T

V

Snabbfakta

Jönköpings kommun ligger i Jönköpings län och här finns 20 067 företag verksamma varav 1 720 är nystartade bolag senaste 12 månaderna. I kommunen Jönköping finns det 9 476 aktiebolag, 348 handelsbolag, 82 kommanditbolag och 6 986 enskilda firmor samt 3 175 övriga bolag.

  • I Jönköpings kommun finns det 1 aktiebolag som omsätter över en miljard SEK och 137 aktiebolag som omsätter över 100 MSEK av kommunens 9 476 aktiebolag. Medelomsättningen i kommunens aktiebolag är 13 433 KSEK vilket är 23,0 % under Sverigesnittet. I kommunen har under de senaste 12 månaderna 86 konkurser skett men 1 720 nystartade företag har kommit till.
  • Genomsnittsålder på aktiva företag i Jönköpings kommun är 9,0 år att jämföra med Sverigesnittet på 9,1 år. I kommunen har 1 661 nettoarbetstillfällen skapats hos aktiebolagen. Per invånare ger detta plats 55 av de 290 kommunerna.
  • Om vi antar att nystartade företag delat med antal invånare är ett statistiskt mått på en företagsvänlig kommun kommer Jönköpings kommun på plats 99 av 290.
  • Antalet företagskonkurser är för senaste året 86 st vilket räknat per invånare placerar Jönköpings kommun på plats 45 av 290.
  • Jönköpings kommun har 137 171 invånare och kommunens aktiebolag omsatte år 2016 tillsammans 111 158 371 KSEK, vilket ger 810 KSEK per invånare och placerar Jönköping på plats 42 av 290 kommuner.
  • Vad gäller sammanlagt resultat (EBITDA) för aktiebolagen i Jönköpings kommun blir detta 9 787 032 KSEK och per invånare 71 KSEK, vilket placerar Jönköping på plats 46 av 290 kommuner.
  • Aktiebolagen i Jönköpings kommun har 48 674 648 KSEK i långfristiga skulder, vilket utslaget per kommuninvånare placerar kommunen på plats 37 av landets 290 kommuner med avseende på högst företagsskulder per invånare.
  • Aktiebolagen har betalt in 1 657 302 KSEK i skatt, vilket ger 12 KSEK i skatt per invånare för år 2016. Detta ger Jönköpings kommuns aktiebolag plats 47 av 290 vad gäller inbetald skatt.