Företag i Jokkmokks kommun (1 173 st)

Postort - Postnummer (antal företag)
Postorter följer inte alltid kommungränser. Det är bara den del av postorten som är inom kommungränsen som kommer med nedan.

Snabbfakta

Jokkmokks kommun ligger i Norrbottens län och här finns 1 538 företag verksamma varav 97 är nystartade bolag senaste 12 månaderna. I kommunen Jokkmokk finns det 305 aktiebolag, 21 handelsbolag, 5 kommanditbolag och 908 enskilda firmor samt 299 övriga bolag.

  • I Jokkmokks kommun finns det inga aktiebolag som omsätter över en miljard SEK och 2 aktiebolag som omsätter över 100 MSEK av kommunens 305 aktiebolag. Medelomsättningen i kommunens aktiebolag är 5 531 KSEK vilket är 68,3 % under Sverigesnittet. I kommunen har under de senaste 12 månaderna 7 konkurser skett men 97 nystartade företag har kommit till.
  • Genomsnittsålder på aktiva företag i Jokkmokks kommun är 11,5 år att jämföra med Sverigesnittet på 9,1 år. I kommunen har 7 nettoarbetstillfällen skapats hos aktiebolagen. Per invånare ger detta plats 258 av de 290 kommunerna.
  • Om vi antar att nystartade företag delat med antal invånare är ett statistiskt mått på en företagsvänlig kommun kommer Jokkmokks kommun på plats 11 av 290.
  • Antalet företagskonkurser är för senaste året 7 st vilket räknat per invånare placerar Jokkmokks kommun på plats 2 av 290.
  • Jokkmokks kommun har 5 077 invånare och kommunens aktiebolag omsatte år 2016 tillsammans 1 515 366 KSEK, vilket ger 298 KSEK per invånare och placerar Jokkmokk på plats 222 av 290 kommuner.
  • Vad gäller sammanlagt resultat (EBITDA) för aktiebolagen i Jokkmokks kommun blir detta 121 381 KSEK och per invånare 24 KSEK, vilket placerar Jokkmokk på plats 205 av 290 kommuner.
  • Aktiebolagen i Jokkmokks kommun har 450 915 KSEK i långfristiga skulder, vilket utslaget per kommuninvånare placerar kommunen på plats 224 av landets 290 kommuner med avseende på högst företagsskulder per invånare.
  • Aktiebolagen har betalt in 20 888 KSEK i skatt, vilket ger 4 KSEK i skatt per invånare för år 2016. Detta ger Jokkmokks kommuns aktiebolag plats 224 av 290 vad gäller inbetald skatt.