Företag i Jokkmokks kommun (1 143 st)

Postort - Postnummer (antal företag)
Postorter följer inte alltid kommungränser. Det är bara den del av postorten som är inom kommungränsen som kommer med nedan.

Snabbfakta

Jokkmokks kommun ligger i Norrbottens län och här finns 1 554 företag verksamma varav 88 är nystartade bolag senaste 12 månaderna. I kommunen Jokkmokk finns det 311 aktiebolag, 21 handelsbolag, 4 kommanditbolag och 914 enskilda firmor samt 304 övriga bolag.

  • I Jokkmokks kommun finns det inga aktiebolag som omsätter över en miljard SEK och 3 aktiebolag som omsätter över 100 MSEK av kommunens 311 aktiebolag. Medelomsättningen i kommunens aktiebolag är 6 088 KSEK vilket är 66,7 % under Sverigesnittet. I kommunen har under de senaste 12 månaderna 1 konkurser skett men 88 nystartade företag har kommit till.
  • Genomsnittsålder på aktiva företag i Jokkmokks kommun är 12,0 år att jämföra med Sverigesnittet på 9,4 år. I kommunen har 3 nettoarbetstillfällen skapats hos aktiebolagen. Per invånare ger detta plats 264 av de 290 kommunerna.
  • Om vi antar att nystartade företag delat med antal invånare är ett statistiskt mått på en företagsvänlig kommun kommer Jokkmokks kommun på plats 10 av 290.
  • Antalet företagskonkurser är för senaste året 1 st vilket räknat per invånare placerar Jokkmokks kommun på plats 251 av 290.
  • Jokkmokks kommun har 5 077 invånare och kommunens aktiebolag omsatte år 2016 tillsammans 1 741 274 KSEK, vilket ger 343 KSEK per invånare och placerar Jokkmokk på plats 219 av 290 kommuner.
  • Vad gäller sammanlagt resultat (EBITDA) för aktiebolagen i Jokkmokks kommun blir detta 141 635 KSEK och per invånare 28 KSEK, vilket placerar Jokkmokk på plats 184 av 290 kommuner.
  • Aktiebolagen i Jokkmokks kommun har 459 711 KSEK i långfristiga skulder, vilket utslaget per kommuninvånare placerar kommunen på plats 215 av landets 290 kommuner med avseende på högst företagsskulder per invånare.
  • Aktiebolagen har betalt in 23 061 KSEK i skatt, vilket ger 5 KSEK i skatt per invånare för år 2016. Detta ger Jokkmokks kommuns aktiebolag plats 195 av 290 vad gäller inbetald skatt.