Företag i Kävlinge kommun (3 956 st)

Postort - Postnummer (antal företag)
Postorter följer inte alltid kommungränser. Det är bara den del av postorten som är inom kommungränsen som kommer med nedan.

Snabbfakta

Kävlinge kommun ligger i Skåne län och här finns 4 031 företag verksamma varav 316 är nystartade bolag senaste 12 månaderna. I kommunen Kävlinge finns det 2 068 aktiebolag, 94 handelsbolag, 32 kommanditbolag och 1 416 enskilda firmor samt 421 övriga bolag.

  • I Kävlinge kommun finns det inga aktiebolag som omsätter över en miljard SEK och 19 aktiebolag som omsätter över 100 MSEK av kommunens 2 068 aktiebolag. Medelomsättningen i kommunens aktiebolag är 8 236 KSEK vilket är 55,2 % under Sverigesnittet. I kommunen har under de senaste 12 månaderna 14 konkurser skett men 316 nystartade företag har kommit till.
  • Genomsnittsålder på aktiva företag i Kävlinge kommun är 8,6 år att jämföra med Sverigesnittet på 9,4 år. I kommunen har 163 nettoarbetstillfällen skapats hos aktiebolagen. Per invånare ger detta plats 179 av de 290 kommunerna.
  • Om vi antar att nystartade företag delat med antal invånare är ett statistiskt mått på en företagsvänlig kommun kommer Kävlinge kommun på plats 170 av 290.
  • Antalet företagskonkurser är för senaste året 14 st vilket räknat per invånare placerar Kävlinge kommun på plats 133 av 290.
  • Kävlinge kommun har 30 854 invånare och kommunens aktiebolag omsatte år 2016 tillsammans 15 137 782 KSEK, vilket ger 491 KSEK per invånare och placerar Kävlinge på plats 148 av 290 kommuner.
  • Vad gäller sammanlagt resultat (EBITDA) för aktiebolagen i Kävlinge kommun blir detta 916 441 KSEK och per invånare 30 KSEK, vilket placerar Kävlinge på plats 171 av 290 kommuner.
  • Aktiebolagen i Kävlinge kommun har 40 434 403 KSEK i långfristiga skulder, vilket utslaget per kommuninvånare placerar kommunen på plats 10 av landets 290 kommuner med avseende på högst företagsskulder per invånare.
  • Aktiebolagen har betalt in 191 233 KSEK i skatt, vilket ger 6 KSEK i skatt per invånare för år 2016. Detta ger Kävlinge kommuns aktiebolag plats 139 av 290 vad gäller inbetald skatt.