Företag i Kävlinge kommun (3 949 st)

Postort - Postnummer (antal företag)
Postorter följer inte alltid kommungränser. Det är bara den del av postorten som är inom kommungränsen som kommer med nedan.

Snabbfakta

Kävlinge kommun ligger i Skåne län och här finns 3 974 företag verksamma varav 332 är nystartade bolag senaste 12 månaderna. I kommunen Kävlinge finns det 1 937 aktiebolag, 98 handelsbolag, 34 kommanditbolag och 1 479 enskilda firmor samt 426 övriga bolag.

  • I Kävlinge kommun finns det inga aktiebolag som omsätter över en miljard SEK och 17 aktiebolag som omsätter över 100 MSEK av kommunens 1 937 aktiebolag. Medelomsättningen i kommunens aktiebolag är 8 006 KSEK vilket är 54,1 % under Sverigesnittet. I kommunen har under de senaste 12 månaderna 13 konkurser skett men 332 nystartade företag har kommit till.
  • Genomsnittsålder på aktiva företag i Kävlinge kommun är 8,3 år att jämföra med Sverigesnittet på 9,1 år. I kommunen har 98 nettoarbetstillfällen skapats hos aktiebolagen. Per invånare ger detta plats 241 av de 290 kommunerna.
  • Om vi antar att nystartade företag delat med antal invånare är ett statistiskt mått på en företagsvänlig kommun kommer Kävlinge kommun på plats 177 av 290.
  • Antalet företagskonkurser är för senaste året 13 st vilket räknat per invånare placerar Kävlinge kommun på plats 134 av 290.
  • Kävlinge kommun har 30 854 invånare och kommunens aktiebolag omsatte år 2016 tillsammans 13 369 415 KSEK, vilket ger 433 KSEK per invånare och placerar Kävlinge på plats 147 av 290 kommuner.
  • Vad gäller sammanlagt resultat (EBITDA) för aktiebolagen i Kävlinge kommun blir detta 763 098 KSEK och per invånare 25 KSEK, vilket placerar Kävlinge på plats 199 av 290 kommuner.
  • Aktiebolagen i Kävlinge kommun har 5 020 706 KSEK i långfristiga skulder, vilket utslaget per kommuninvånare placerar kommunen på plats 102 av landets 290 kommuner med avseende på högst företagsskulder per invånare.
  • Aktiebolagen har betalt in 163 770 KSEK i skatt, vilket ger 5 KSEK i skatt per invånare för år 2016. Detta ger Kävlinge kommuns aktiebolag plats 161 av 290 vad gäller inbetald skatt.