Företag i Kalmar kommun (9 287 st)

Postort - Postnummer (antal företag)
Postorter följer inte alltid kommungränser. Det är bara den del av postorten som är inom kommungränsen som kommer med nedan.

H

K

L

N

P

R

S

T

V

Å

Snabbfakta

Kalmar kommun ligger i Kalmar län och här finns 10 034 företag verksamma varav 815 är nystartade bolag senaste 12 månaderna. I kommunen Kalmar finns det 4 427 aktiebolag, 211 handelsbolag, 84 kommanditbolag och 3 650 enskilda firmor samt 1 662 övriga bolag.

  • I Kalmar kommun finns det inga aktiebolag som omsätter över en miljard SEK och 66 aktiebolag som omsätter över 100 MSEK av kommunens 4 427 aktiebolag. Medelomsättningen i kommunens aktiebolag är 12 359 KSEK vilket är 29,1 % under Sverigesnittet. I kommunen har under de senaste 12 månaderna 34 konkurser skett men 815 nystartade företag har kommit till.
  • Genomsnittsålder på aktiva företag i Kalmar kommun är 9,6 år att jämföra med Sverigesnittet på 9,1 år. I kommunen har 765 nettoarbetstillfällen skapats hos aktiebolagen. Per invånare ger detta plats 69 av de 290 kommunerna.
  • Om vi antar att nystartade företag delat med antal invånare är ett statistiskt mått på en företagsvänlig kommun kommer Kalmar kommun på plats 115 av 290.
  • Antalet företagskonkurser är för senaste året 34 st vilket räknat per invånare placerar Kalmar kommun på plats 95 av 290.
  • Kalmar kommun har 67 295 invånare och kommunens aktiebolag omsatte år 2016 tillsammans 48 520 983 KSEK, vilket ger 721 KSEK per invånare och placerar Kalmar på plats 61 av 290 kommuner.
  • Vad gäller sammanlagt resultat (EBITDA) för aktiebolagen i Kalmar kommun blir detta 3 862 669 KSEK och per invånare 57 KSEK, vilket placerar Kalmar på plats 64 av 290 kommuner.
  • Aktiebolagen i Kalmar kommun har 20 906 967 KSEK i långfristiga skulder, vilket utslaget per kommuninvånare placerar kommunen på plats 43 av landets 290 kommuner med avseende på högst företagsskulder per invånare.
  • Aktiebolagen har betalt in 610 319 KSEK i skatt, vilket ger 9 KSEK i skatt per invånare för år 2016. Detta ger Kalmar kommuns aktiebolag plats 73 av 290 vad gäller inbetald skatt.