Företag i Kalmar kommun (9 103 st)

Postort - Postnummer (antal företag)
Postorter följer inte alltid kommungränser. Det är bara den del av postorten som är inom kommungränsen som kommer med nedan.

H

K

L

N

P

R

S

T

V

Å

Snabbfakta

Kalmar kommun ligger i Kalmar län och här finns 10 061 företag verksamma varav 777 är nystartade bolag senaste 12 månaderna. I kommunen Kalmar finns det 4 572 aktiebolag, 195 handelsbolag, 80 kommanditbolag och 3 543 enskilda firmor samt 1 671 övriga bolag.

  • I Kalmar kommun finns det inga aktiebolag som omsätter över en miljard SEK och 69 aktiebolag som omsätter över 100 MSEK av kommunens 4 572 aktiebolag. Medelomsättningen i kommunens aktiebolag är 12 200 KSEK vilket är 34,4 % under Sverigesnittet. I kommunen har under de senaste 12 månaderna 40 konkurser skett men 777 nystartade företag har kommit till.
  • Genomsnittsålder på aktiva företag i Kalmar kommun är 10,0 år att jämföra med Sverigesnittet på 9,4 år. I kommunen har 719 nettoarbetstillfällen skapats hos aktiebolagen. Per invånare ger detta plats 71 av de 290 kommunerna.
  • Om vi antar att nystartade företag delat med antal invånare är ett statistiskt mått på en företagsvänlig kommun kommer Kalmar kommun på plats 101 av 290.
  • Antalet företagskonkurser är för senaste året 40 st vilket räknat per invånare placerar Kalmar kommun på plats 69 av 290.
  • Kalmar kommun har 67 295 invånare och kommunens aktiebolag omsatte år 2016 tillsammans 50 435 149 KSEK, vilket ger 749 KSEK per invånare och placerar Kalmar på plats 75 av 290 kommuner.
  • Vad gäller sammanlagt resultat (EBITDA) för aktiebolagen i Kalmar kommun blir detta 3 677 104 KSEK och per invånare 55 KSEK, vilket placerar Kalmar på plats 74 av 290 kommuner.
  • Aktiebolagen i Kalmar kommun har 21 458 191 KSEK i långfristiga skulder, vilket utslaget per kommuninvånare placerar kommunen på plats 49 av landets 290 kommuner med avseende på högst företagsskulder per invånare.
  • Aktiebolagen har betalt in 530 607 KSEK i skatt, vilket ger 8 KSEK i skatt per invånare för år 2016. Detta ger Kalmar kommuns aktiebolag plats 98 av 290 vad gäller inbetald skatt.