Företag i Karlsborgs kommun (1 099 st)

Postort - Postnummer (antal företag)
Postorter följer inte alltid kommungränser. Det är bara den del av postorten som är inom kommungränsen som kommer med nedan.

Snabbfakta

Karlsborgs kommun ligger i Västra Götalands län och här finns 1 147 företag verksamma varav 68 är nystartade bolag senaste 12 månaderna. I kommunen Karlsborg finns det 281 aktiebolag, 18 handelsbolag, 1 kommanditbolag och 554 enskilda firmor samt 293 övriga bolag.

  • I Karlsborgs kommun finns det inga aktiebolag som omsätter över en miljard SEK och 2 aktiebolag som omsätter över 100 MSEK av kommunens 281 aktiebolag. Medelomsättningen i kommunens aktiebolag är 9 389 KSEK vilket är 46,2 % under Sverigesnittet. I kommunen har under de senaste 12 månaderna 1 konkurser skett men 68 nystartade företag har kommit till.
  • Genomsnittsålder på aktiva företag i Karlsborgs kommun är 11,2 år att jämföra med Sverigesnittet på 9,1 år. I kommunen har -2 nettoarbetstillfällen försvunnit hos aktiebolagen. Per invånare ger detta plats 269 av de 290 kommunerna.
  • Om vi antar att nystartade företag delat med antal invånare är ett statistiskt mått på en företagsvänlig kommun kommer Karlsborgs kommun på plats 225 av 290.
  • Antalet företagskonkurser är för senaste året 1 st vilket räknat per invånare placerar Karlsborgs kommun på plats 267 av 290.
  • Karlsborgs kommun har 6 946 invånare och kommunens aktiebolag omsatte år 2016 tillsammans 2 328 468 KSEK, vilket ger 335 KSEK per invånare och placerar Karlsborg på plats 204 av 290 kommuner.
  • Vad gäller sammanlagt resultat (EBITDA) för aktiebolagen i Karlsborgs kommun blir detta 251 038 KSEK och per invånare 36 KSEK, vilket placerar Karlsborg på plats 135 av 290 kommuner.
  • Aktiebolagen i Karlsborgs kommun har 796 421 KSEK i långfristiga skulder, vilket utslaget per kommuninvånare placerar kommunen på plats 184 av landets 290 kommuner med avseende på högst företagsskulder per invånare.
  • Aktiebolagen har betalt in 41 136 KSEK i skatt, vilket ger 6 KSEK i skatt per invånare för år 2016. Detta ger Karlsborgs kommuns aktiebolag plats 140 av 290 vad gäller inbetald skatt.