Företag i Karlsborgs kommun (1 087 st)

Postort - Postnummer (antal företag)
Postorter följer inte alltid kommungränser. Det är bara den del av postorten som är inom kommungränsen som kommer med nedan.

Snabbfakta

Karlsborgs kommun ligger i Västra Götalands län och här finns 1 138 företag verksamma varav 81 är nystartade bolag senaste 12 månaderna. I kommunen Karlsborg finns det 288 aktiebolag, 18 handelsbolag, 0 kommanditbolag och 544 enskilda firmor samt 288 övriga bolag.

  • I Karlsborgs kommun finns det inga aktiebolag som omsätter över en miljard SEK och 2 aktiebolag som omsätter över 100 MSEK av kommunens 288 aktiebolag. Medelomsättningen i kommunens aktiebolag är 9 799 KSEK vilket är 46,2 % under Sverigesnittet. I kommunen har under de senaste 12 månaderna 3 konkurser skett men 81 nystartade företag har kommit till.
  • Genomsnittsålder på aktiva företag i Karlsborgs kommun är 11,4 år att jämföra med Sverigesnittet på 9,4 år. I kommunen har 16 nettoarbetstillfällen skapats hos aktiebolagen. Per invånare ger detta plats 243 av de 290 kommunerna.
  • Om vi antar att nystartade företag delat med antal invånare är ett statistiskt mått på en företagsvänlig kommun kommer Karlsborgs kommun på plats 92 av 290.
  • Antalet företagskonkurser är för senaste året 3 st vilket räknat per invånare placerar Karlsborgs kommun på plats 150 av 290.
  • Karlsborgs kommun har 6 946 invånare och kommunens aktiebolag omsatte år 2016 tillsammans 2 518 441 KSEK, vilket ger 363 KSEK per invånare och placerar Karlsborg på plats 211 av 290 kommuner.
  • Vad gäller sammanlagt resultat (EBITDA) för aktiebolagen i Karlsborgs kommun blir detta 176 082 KSEK och per invånare 25 KSEK, vilket placerar Karlsborg på plats 206 av 290 kommuner.
  • Aktiebolagen i Karlsborgs kommun har 818 119 KSEK i långfristiga skulder, vilket utslaget per kommuninvånare placerar kommunen på plats 178 av landets 290 kommuner med avseende på högst företagsskulder per invånare.
  • Aktiebolagen har betalt in 30 324 KSEK i skatt, vilket ger 4 KSEK i skatt per invånare för år 2016. Detta ger Karlsborgs kommuns aktiebolag plats 206 av 290 vad gäller inbetald skatt.