Företag i Karlshamns kommun (3 797 st)

Postort - Postnummer (antal företag)
Postorter följer inte alltid kommungränser. Det är bara den del av postorten som är inom kommungränsen som kommer med nedan.

Snabbfakta

Karlshamns kommun ligger i Blekinge län och här finns 4 068 företag verksamma varav 302 är nystartade bolag senaste 12 månaderna. I kommunen Karlshamn finns det 1 600 aktiebolag, 58 handelsbolag, 18 kommanditbolag och 1 683 enskilda firmor samt 709 övriga bolag.

  • I Karlshamns kommun finns det 1 aktiebolag som omsätter över en miljard SEK och 24 aktiebolag som omsätter över 100 MSEK av kommunens 1 600 aktiebolag. Medelomsättningen i kommunens aktiebolag är 18 811 KSEK vilket är 1,1 % över Sverigesnittet. I kommunen har under de senaste 12 månaderna 18 konkurser skett men 302 nystartade företag har kommit till.
  • Genomsnittsålder på aktiva företag i Karlshamns kommun är 10,8 år att jämföra med Sverigesnittet på 9,4 år. I kommunen har 191 nettoarbetstillfällen skapats hos aktiebolagen. Per invånare ger detta plats 149 av de 290 kommunerna.
  • Om vi antar att nystartade företag delat med antal invånare är ett statistiskt mått på en företagsvänlig kommun kommer Karlshamns kommun på plats 218 av 290.
  • Antalet företagskonkurser är för senaste året 18 st vilket räknat per invånare placerar Karlshamns kommun på plats 83 av 290.
  • Karlshamns kommun har 32 215 invånare och kommunens aktiebolag omsatte år 2016 tillsammans 27 069 299 KSEK, vilket ger 840 KSEK per invånare och placerar Karlshamn på plats 53 av 290 kommuner.
  • Vad gäller sammanlagt resultat (EBITDA) för aktiebolagen i Karlshamns kommun blir detta 1 229 221 KSEK och per invånare 38 KSEK, vilket placerar Karlshamn på plats 124 av 290 kommuner.
  • Aktiebolagen i Karlshamns kommun har 7 861 409 KSEK i långfristiga skulder, vilket utslaget per kommuninvånare placerar kommunen på plats 68 av landets 290 kommuner med avseende på högst företagsskulder per invånare.
  • Aktiebolagen har betalt in 297 041 KSEK i skatt, vilket ger 9 KSEK i skatt per invånare för år 2016. Detta ger Karlshamns kommuns aktiebolag plats 75 av 290 vad gäller inbetald skatt.