Företag i Karlshamns kommun (3 854 st)

Postort - Postnummer (antal företag)
Postorter följer inte alltid kommungränser. Det är bara den del av postorten som är inom kommungränsen som kommer med nedan.

Snabbfakta

Karlshamns kommun ligger i Blekinge län och här finns 4 123 företag verksamma varav 322 är nystartade bolag senaste 12 månaderna. I kommunen Karlshamn finns det 1 571 aktiebolag, 69 handelsbolag, 19 kommanditbolag och 1 757 enskilda firmor samt 707 övriga bolag.

  • I Karlshamns kommun finns det inga aktiebolag som omsätter över en miljard SEK och 24 aktiebolag som omsätter över 100 MSEK av kommunens 1 571 aktiebolag. Medelomsättningen i kommunens aktiebolag är 16 212 KSEK vilket är 7,0 % under Sverigesnittet. I kommunen har under de senaste 12 månaderna 19 konkurser skett men 322 nystartade företag har kommit till.
  • Genomsnittsålder på aktiva företag i Karlshamns kommun är 10,4 år att jämföra med Sverigesnittet på 9,1 år. I kommunen har 223 nettoarbetstillfällen skapats hos aktiebolagen. Per invånare ger detta plats 155 av de 290 kommunerna.
  • Om vi antar att nystartade företag delat med antal invånare är ett statistiskt mått på en företagsvänlig kommun kommer Karlshamns kommun på plats 213 av 290.
  • Antalet företagskonkurser är för senaste året 19 st vilket räknat per invånare placerar Karlshamns kommun på plats 58 av 290.
  • Karlshamns kommun har 32 215 invånare och kommunens aktiebolag omsatte år 2016 tillsammans 22 762 201 KSEK, vilket ger 707 KSEK per invånare och placerar Karlshamn på plats 67 av 290 kommuner.
  • Vad gäller sammanlagt resultat (EBITDA) för aktiebolagen i Karlshamns kommun blir detta 1 638 404 KSEK och per invånare 51 KSEK, vilket placerar Karlshamn på plats 75 av 290 kommuner.
  • Aktiebolagen i Karlshamns kommun har 7 021 868 KSEK i långfristiga skulder, vilket utslaget per kommuninvånare placerar kommunen på plats 73 av landets 290 kommuner med avseende på högst företagsskulder per invånare.
  • Aktiebolagen har betalt in 286 175 KSEK i skatt, vilket ger 9 KSEK i skatt per invånare för år 2016. Detta ger Karlshamns kommuns aktiebolag plats 77 av 290 vad gäller inbetald skatt.