Företag i Karlskoga kommun (2 982 st)

Postort - Postnummer (antal företag)
Postorter följer inte alltid kommungränser. Det är bara den del av postorten som är inom kommungränsen som kommer med nedan.

Snabbfakta

Karlskoga kommun ligger i Örebro län och här finns 3 089 företag verksamma varav 195 är nystartade bolag senaste 12 månaderna. I kommunen Karlskoga finns det 1 266 aktiebolag, 57 handelsbolag, 24 kommanditbolag och 1 136 enskilda firmor samt 606 övriga bolag.

  • I Karlskoga kommun finns det inga aktiebolag som omsätter över en miljard SEK och 28 aktiebolag som omsätter över 100 MSEK av kommunens 1 266 aktiebolag. Medelomsättningen i kommunens aktiebolag är 21 670 KSEK vilket är 18,4 % över Sverigesnittet. I kommunen har under de senaste 12 månaderna 6 konkurser skett men 195 nystartade företag har kommit till.
  • Genomsnittsålder på aktiva företag i Karlskoga kommun är 10,4 år att jämföra med Sverigesnittet på 9,4 år. I kommunen har 290 nettoarbetstillfällen skapats hos aktiebolagen. Per invånare ger detta plats 100 av de 290 kommunerna.
  • Om vi antar att nystartade företag delat med antal invånare är ett statistiskt mått på en företagsvänlig kommun kommer Karlskoga kommun på plats 285 av 290.
  • Antalet företagskonkurser är för senaste året 6 st vilket räknat per invånare placerar Karlskoga kommun på plats 251 av 290.
  • Karlskoga kommun har 30 448 invånare och kommunens aktiebolag omsatte år 2016 tillsammans 25 072 067 KSEK, vilket ger 823 KSEK per invånare och placerar Karlskoga på plats 59 av 290 kommuner.
  • Vad gäller sammanlagt resultat (EBITDA) för aktiebolagen i Karlskoga kommun blir detta 2 375 918 KSEK och per invånare 78 KSEK, vilket placerar Karlskoga på plats 38 av 290 kommuner.
  • Aktiebolagen i Karlskoga kommun har 3 915 151 KSEK i långfristiga skulder, vilket utslaget per kommuninvånare placerar kommunen på plats 151 av landets 290 kommuner med avseende på högst företagsskulder per invånare.
  • Aktiebolagen har betalt in 221 677 KSEK i skatt, vilket ger 7 KSEK i skatt per invånare för år 2016. Detta ger Karlskoga kommuns aktiebolag plats 116 av 290 vad gäller inbetald skatt.