Företag i Karlskoga kommun (2 987 st)

Postort - Postnummer (antal företag)
Postorter följer inte alltid kommungränser. Det är bara den del av postorten som är inom kommungränsen som kommer med nedan.

Snabbfakta

Karlskoga kommun ligger i Örebro län och här finns 3 086 företag verksamma varav 229 är nystartade bolag senaste 12 månaderna. I kommunen Karlskoga finns det 1 222 aktiebolag, 58 handelsbolag, 23 kommanditbolag och 1 173 enskilda firmor samt 610 övriga bolag.

  • I Karlskoga kommun finns det inga aktiebolag som omsätter över en miljard SEK och 30 aktiebolag som omsätter över 100 MSEK av kommunens 1 222 aktiebolag. Medelomsättningen i kommunens aktiebolag är 21 652 KSEK vilket är 24,2 % över Sverigesnittet. I kommunen har under de senaste 12 månaderna 10 konkurser skett men 229 nystartade företag har kommit till.
  • Genomsnittsålder på aktiva företag i Karlskoga kommun är 10,2 år att jämföra med Sverigesnittet på 9,1 år. I kommunen har 298 nettoarbetstillfällen skapats hos aktiebolagen. Per invånare ger detta plats 96 av de 290 kommunerna.
  • Om vi antar att nystartade företag delat med antal invånare är ett statistiskt mått på en företagsvänlig kommun kommer Karlskoga kommun på plats 283 av 290.
  • Antalet företagskonkurser är för senaste året 10 st vilket räknat per invånare placerar Karlskoga kommun på plats 183 av 290.
  • Karlskoga kommun har 30 448 invånare och kommunens aktiebolag omsatte år 2016 tillsammans 23 730 879 KSEK, vilket ger 779 KSEK per invånare och placerar Karlskoga på plats 52 av 290 kommuner.
  • Vad gäller sammanlagt resultat (EBITDA) för aktiebolagen i Karlskoga kommun blir detta 2 506 755 KSEK och per invånare 82 KSEK, vilket placerar Karlskoga på plats 32 av 290 kommuner.
  • Aktiebolagen i Karlskoga kommun har 4 761 742 KSEK i långfristiga skulder, vilket utslaget per kommuninvånare placerar kommunen på plats 109 av landets 290 kommuner med avseende på högst företagsskulder per invånare.
  • Aktiebolagen har betalt in 234 708 KSEK i skatt, vilket ger 8 KSEK i skatt per invånare för år 2016. Detta ger Karlskoga kommuns aktiebolag plats 96 av 290 vad gäller inbetald skatt.