Företag i Karlskrona kommun (7 662 st)

Postort - Postnummer (antal företag)
Postorter följer inte alltid kommungränser. Det är bara den del av postorten som är inom kommungränsen som kommer med nedan.

D

E

F

H

J

K

L

N

R

S

T

Snabbfakta

Karlskrona kommun ligger i Blekinge län och här finns 8 800 företag verksamma varav 575 är nystartade bolag senaste 12 månaderna. I kommunen Karlskrona finns det 2 943 aktiebolag, 149 handelsbolag, 50 kommanditbolag och 3 783 enskilda firmor samt 1 875 övriga bolag.

  • I Karlskrona kommun finns det inga aktiebolag som omsätter över en miljard SEK och 35 aktiebolag som omsätter över 100 MSEK av kommunens 2 943 aktiebolag. Medelomsättningen i kommunens aktiebolag är 10 299 KSEK vilket är 43,9 % under Sverigesnittet. I kommunen har under de senaste 12 månaderna 22 konkurser skett men 575 nystartade företag har kommit till.
  • Genomsnittsålder på aktiva företag i Karlskrona kommun är 9,5 år att jämföra med Sverigesnittet på 9,4 år. I kommunen har 447 nettoarbetstillfällen skapats hos aktiebolagen. Per invånare ger detta plats 140 av de 290 kommunerna.
  • Om vi antar att nystartade företag delat med antal invånare är ett statistiskt mått på en företagsvänlig kommun kommer Karlskrona kommun på plats 247 av 290.
  • Antalet företagskonkurser är för senaste året 22 st vilket räknat per invånare placerar Karlskrona kommun på plats 203 av 290.
  • Karlskrona kommun har 66 611 invånare och kommunens aktiebolag omsatte år 2016 tillsammans 27 127 390 KSEK, vilket ger 407 KSEK per invånare och placerar Karlskrona på plats 191 av 290 kommuner.
  • Vad gäller sammanlagt resultat (EBITDA) för aktiebolagen i Karlskrona kommun blir detta 2 500 224 KSEK och per invånare 38 KSEK, vilket placerar Karlskrona på plats 129 av 290 kommuner.
  • Aktiebolagen i Karlskrona kommun har 9 237 255 KSEK i långfristiga skulder, vilket utslaget per kommuninvånare placerar kommunen på plats 137 av landets 290 kommuner med avseende på högst företagsskulder per invånare.
  • Aktiebolagen har betalt in 232 002 KSEK i skatt, vilket ger 3 KSEK i skatt per invånare för år 2016. Detta ger Karlskrona kommuns aktiebolag plats 245 av 290 vad gäller inbetald skatt.