Företag i Karlskrona kommun (7 965 st)

Postort - Postnummer (antal företag)
Postorter följer inte alltid kommungränser. Det är bara den del av postorten som är inom kommungränsen som kommer med nedan.

D

E

F

H

J

K

L

N

R

S

T

Snabbfakta

Karlskrona kommun ligger i Blekinge län och här finns 8 787 företag verksamma varav 651 är nystartade bolag senaste 12 månaderna. I kommunen Karlskrona finns det 2 806 aktiebolag, 170 handelsbolag, 54 kommanditbolag och 3 867 enskilda firmor samt 1 890 övriga bolag.

  • I Karlskrona kommun finns det inga aktiebolag som omsätter över en miljard SEK och 32 aktiebolag som omsätter över 100 MSEK av kommunens 2 806 aktiebolag. Medelomsättningen i kommunens aktiebolag är 9 870 KSEK vilket är 43,4 % under Sverigesnittet. I kommunen har under de senaste 12 månaderna 20 konkurser skett men 651 nystartade företag har kommit till.
  • Genomsnittsålder på aktiva företag i Karlskrona kommun är 9,2 år att jämföra med Sverigesnittet på 9,1 år. I kommunen har 694 nettoarbetstillfällen skapats hos aktiebolagen. Per invånare ger detta plats 86 av de 290 kommunerna.
  • Om vi antar att nystartade företag delat med antal invånare är ett statistiskt mått på en företagsvänlig kommun kommer Karlskrona kommun på plats 217 av 290.
  • Antalet företagskonkurser är för senaste året 20 st vilket räknat per invånare placerar Karlskrona kommun på plats 204 av 290.
  • Karlskrona kommun har 66 611 invånare och kommunens aktiebolag omsatte år 2016 tillsammans 23 955 530 KSEK, vilket ger 360 KSEK per invånare och placerar Karlskrona på plats 193 av 290 kommuner.
  • Vad gäller sammanlagt resultat (EBITDA) för aktiebolagen i Karlskrona kommun blir detta 2 359 588 KSEK och per invånare 35 KSEK, vilket placerar Karlskrona på plats 136 av 290 kommuner.
  • Aktiebolagen i Karlskrona kommun har 7 535 940 KSEK i långfristiga skulder, vilket utslaget per kommuninvånare placerar kommunen på plats 185 av landets 290 kommuner med avseende på högst företagsskulder per invånare.
  • Aktiebolagen har betalt in 261 967 KSEK i skatt, vilket ger 4 KSEK i skatt per invånare för år 2016. Detta ger Karlskrona kommuns aktiebolag plats 231 av 290 vad gäller inbetald skatt.