Företag i Karlstads kommun (13,348 st)

Postort - Postnummer (antal företag)
Postorter följer inte alltid kommungränser. Det är bara den del av postorten som är inom kommungränsen som kommer med nedan.

D

E

F

G

K

M

S

V

Snabbfakta

Karlstads kommun ligger i Värmlands län och här finns 14,626 företag verksamma varav 1,038 är nystartade bolag senaste 12 månaderna. I kommunen Karlstad finns det 6,627 aktiebolag, 221 handelsbolag, 196 kommanditbolag och 5,048 enskilda firmor samt 2,534 övriga bolag.

  • I Karlstads kommun finns det inga aktiebolag som omsätter över en miljard SEK och 99 aktiebolag som omsätter över 100 MSEK av kommunens 6,627 aktiebolag. Medelomsättningen i kommunens aktiebolag är 11,721 KSEK vilket är 34.2 % under Sverigesnittet. I kommunen har under de senaste 12 månaderna 76 konkurser skett men 1,038 nystartade företag har kommit till.
  • Genomsnittsålder på aktiva företag i Karlstads kommun är 9.8 år att jämföra med Sverigesnittet på 9.5 år. I kommunen har 309,750 nettoarbetstillfällen skapats hos aktiebolagen. Per invånare ger detta plats 2 av de 290 kommunerna.
  • Om vi antar att nystartade företag delat med antal invånare är ett statistiskt mått på en företagsvänlig kommun kommer Karlstads kommun på plats 99 av 290.
  • Antalet företagskonkurser är för senaste året 76 st vilket räknat per invånare placerar Karlstads kommun på plats 23 av 290.
  • Karlstads kommun har 91,050 invånare och kommunens aktiebolag omsatte år 2016 tillsammans 71,483,695 KSEK, vilket ger 785 KSEK per invånare och placerar Karlstad på plats 67 av 290 kommuner.
  • Vad gäller sammanlagt resultat (EBITDA) för aktiebolagen i Karlstads kommun blir detta 3,427,524 KSEK och per invånare 38 KSEK, vilket placerar Karlstad på plats 126 av 290 kommuner.
  • Aktiebolagen i Karlstads kommun har 50,084,436 KSEK i långfristiga skulder, vilket utslaget per kommuninvånare placerar kommunen på plats 24 av landets 290 kommuner med avseende på högst företagsskulder per invånare.
  • Aktiebolagen har betalt in 1,112,751 KSEK i skatt, vilket ger 12 KSEK i skatt per invånare för år 2016. Detta ger Karlstads kommuns aktiebolag plats 50 av 290 vad gäller inbetald skatt.