Företag i Karlstads kommun (13 540 st)

Postort - Postnummer (antal företag)
Postorter följer inte alltid kommungränser. Det är bara den del av postorten som är inom kommungränsen som kommer med nedan.

D

E

F

G

K

M

S

V

Snabbfakta

Karlstads kommun ligger i Värmlands län och här finns 14 640 företag verksamma varav 1 116 är nystartade bolag senaste 12 månaderna. I kommunen Karlstad finns det 6 467 aktiebolag, 246 handelsbolag, 211 kommanditbolag och 5 169 enskilda firmor samt 2 547 övriga bolag.

  • I Karlstads kommun finns det inga aktiebolag som omsätter över en miljard SEK och 89 aktiebolag som omsätter över 100 MSEK av kommunens 6 467 aktiebolag. Medelomsättningen i kommunens aktiebolag är 10 826 KSEK vilket är 37,9 % under Sverigesnittet. I kommunen har under de senaste 12 månaderna 72 konkurser skett men 1 116 nystartade företag har kommit till.
  • Genomsnittsålder på aktiva företag i Karlstads kommun är 9,4 år att jämföra med Sverigesnittet på 9,2 år. I kommunen har 1 511 nettoarbetstillfällen skapats hos aktiebolagen. Per invånare ger detta plats 31 av de 290 kommunerna.
  • Om vi antar att nystartade företag delat med antal invånare är ett statistiskt mått på en företagsvänlig kommun kommer Karlstads kommun på plats 89 av 290.
  • Antalet företagskonkurser är för senaste året 72 st vilket räknat per invånare placerar Karlstads kommun på plats 19 av 290.
  • Karlstads kommun har 91 050 invånare och kommunens aktiebolag omsatte år 2016 tillsammans 62 229 623 KSEK, vilket ger 683 KSEK per invånare och placerar Karlstad på plats 73 av 290 kommuner.
  • Vad gäller sammanlagt resultat (EBITDA) för aktiebolagen i Karlstads kommun blir detta 3 991 057 KSEK och per invånare 44 KSEK, vilket placerar Karlstad på plats 103 av 290 kommuner.
  • Aktiebolagen i Karlstads kommun har 40 548 576 KSEK i långfristiga skulder, vilket utslaget per kommuninvånare placerar kommunen på plats 27 av landets 290 kommuner med avseende på högst företagsskulder per invånare.
  • Aktiebolagen har betalt in 1 082 569 KSEK i skatt, vilket ger 12 KSEK i skatt per invånare för år 2016. Detta ger Karlstads kommuns aktiebolag plats 48 av 290 vad gäller inbetald skatt.