Företag i Katrineholms kommun (3 674 st)

Postort - Postnummer (antal företag)
Postorter följer inte alltid kommungränser. Det är bara den del av postorten som är inom kommungränsen som kommer med nedan.

Snabbfakta

Katrineholms kommun ligger i Södermanlands län och här finns 4 177 företag verksamma varav 337 är nystartade bolag senaste 12 månaderna. I kommunen Katrineholm finns det 1 502 aktiebolag, 63 handelsbolag, 9 kommanditbolag och 1 654 enskilda firmor samt 949 övriga bolag.

  • I Katrineholms kommun finns det inga aktiebolag som omsätter över en miljard SEK och 20 aktiebolag som omsätter över 100 MSEK av kommunens 1 502 aktiebolag. Medelomsättningen i kommunens aktiebolag är 8 777 KSEK vilket är 52,1 % under Sverigesnittet. I kommunen har under de senaste 12 månaderna 13 konkurser skett men 337 nystartade företag har kommit till.
  • Genomsnittsålder på aktiva företag i Katrineholms kommun är 9,9 år att jämföra med Sverigesnittet på 9,4 år. I kommunen har 276 nettoarbetstillfällen skapats hos aktiebolagen. Per invånare ger detta plats 126 av de 290 kommunerna.
  • Om vi antar att nystartade företag delat med antal invånare är ett statistiskt mått på en företagsvänlig kommun kommer Katrineholms kommun på plats 196 av 290.
  • Antalet företagskonkurser är för senaste året 13 st vilket räknat per invånare placerar Katrineholms kommun på plats 178 av 290.
  • Katrineholms kommun har 34 073 invånare och kommunens aktiebolag omsatte år 2016 tillsammans 11 726 735 KSEK, vilket ger 344 KSEK per invånare och placerar Katrineholm på plats 219 av 290 kommuner.
  • Vad gäller sammanlagt resultat (EBITDA) för aktiebolagen i Katrineholms kommun blir detta 923 860 KSEK och per invånare 27 KSEK, vilket placerar Katrineholm på plats 191 av 290 kommuner.
  • Aktiebolagen i Katrineholms kommun har 6 615 979 KSEK i långfristiga skulder, vilket utslaget per kommuninvånare placerar kommunen på plats 90 av landets 290 kommuner med avseende på högst företagsskulder per invånare.
  • Aktiebolagen har betalt in 159 875 KSEK i skatt, vilket ger 5 KSEK i skatt per invånare för år 2016. Detta ger Katrineholms kommuns aktiebolag plats 192 av 290 vad gäller inbetald skatt.