Företag i Katrineholms kommun (3 698 st)

Postort - Postnummer (antal företag)
Postorter följer inte alltid kommungränser. Det är bara den del av postorten som är inom kommungränsen som kommer med nedan.

Snabbfakta

Katrineholms kommun ligger i Södermanlands län och här finns 4 150 företag verksamma varav 348 är nystartade bolag senaste 12 månaderna. I kommunen Katrineholm finns det 1 442 aktiebolag, 69 handelsbolag, 11 kommanditbolag och 1 671 enskilda firmor samt 957 övriga bolag.

  • I Katrineholms kommun finns det inga aktiebolag som omsätter över en miljard SEK och 20 aktiebolag som omsätter över 100 MSEK av kommunens 1 442 aktiebolag. Medelomsättningen i kommunens aktiebolag är 9 111 KSEK vilket är 47,8 % under Sverigesnittet. I kommunen har under de senaste 12 månaderna 10 konkurser skett men 348 nystartade företag har kommit till.
  • Genomsnittsålder på aktiva företag i Katrineholms kommun är 9,7 år att jämföra med Sverigesnittet på 9,1 år. I kommunen har 492 nettoarbetstillfällen skapats hos aktiebolagen. Per invånare ger detta plats 36 av de 290 kommunerna.
  • Om vi antar att nystartade företag delat med antal invånare är ett statistiskt mått på en företagsvänlig kommun kommer Katrineholms kommun på plats 202 av 290.
  • Antalet företagskonkurser är för senaste året 10 st vilket räknat per invånare placerar Katrineholms kommun på plats 213 av 290.
  • Katrineholms kommun har 34 073 invånare och kommunens aktiebolag omsatte år 2016 tillsammans 11 315 961 KSEK, vilket ger 332 KSEK per invånare och placerar Katrineholm på plats 207 av 290 kommuner.
  • Vad gäller sammanlagt resultat (EBITDA) för aktiebolagen i Katrineholms kommun blir detta 850 020 KSEK och per invånare 25 KSEK, vilket placerar Katrineholm på plats 197 av 290 kommuner.
  • Aktiebolagen i Katrineholms kommun har 6 771 515 KSEK i långfristiga skulder, vilket utslaget per kommuninvånare placerar kommunen på plats 83 av landets 290 kommuner med avseende på högst företagsskulder per invånare.
  • Aktiebolagen har betalt in 192 951 KSEK i skatt, vilket ger 6 KSEK i skatt per invånare för år 2016. Detta ger Katrineholms kommuns aktiebolag plats 149 av 290 vad gäller inbetald skatt.