Företag i Kils kommun (1 999 st)

Postort - Postnummer (antal företag)
Postorter följer inte alltid kommungränser. Det är bara den del av postorten som är inom kommungränsen som kommer med nedan.

Snabbfakta

Kils kommun ligger i Värmlands län och här finns 2 073 företag verksamma varav 123 är nystartade bolag senaste 12 månaderna. I kommunen Kil finns det 630 aktiebolag, 42 handelsbolag, 20 kommanditbolag och 1 123 enskilda firmor samt 258 övriga bolag.

  • I Kils kommun finns det inga aktiebolag som omsätter över en miljard SEK och 5 aktiebolag som omsätter över 100 MSEK av kommunens 630 aktiebolag. Medelomsättningen i kommunens aktiebolag är 5 906 KSEK vilket är 66,1 % under Sverigesnittet. I kommunen har under de senaste 12 månaderna 5 konkurser skett men 123 nystartade företag har kommit till.
  • Genomsnittsålder på aktiva företag i Kils kommun är 10,2 år att jämföra med Sverigesnittet på 9,1 år. I kommunen har 19 nettoarbetstillfällen skapats hos aktiebolagen. Per invånare ger detta plats 258 av de 290 kommunerna.
  • Om vi antar att nystartade företag delat med antal invånare är ett statistiskt mått på en företagsvänlig kommun kommer Kils kommun på plats 197 av 290.
  • Antalet företagskonkurser är för senaste året 5 st vilket räknat per invånare placerar Kils kommun på plats 134 av 290.
  • Kils kommun har 11 908 invånare och kommunens aktiebolag omsatte år 2016 tillsammans 3 289 433 KSEK, vilket ger 276 KSEK per invånare och placerar Kil på plats 241 av 290 kommuner.
  • Vad gäller sammanlagt resultat (EBITDA) för aktiebolagen i Kils kommun blir detta 270 254 KSEK och per invånare 23 KSEK, vilket placerar Kil på plats 212 av 290 kommuner.
  • Aktiebolagen i Kils kommun har 893 095 KSEK i långfristiga skulder, vilket utslaget per kommuninvånare placerar kommunen på plats 239 av landets 290 kommuner med avseende på högst företagsskulder per invånare.
  • Aktiebolagen har betalt in 44 525 KSEK i skatt, vilket ger 4 KSEK i skatt per invånare för år 2016. Detta ger Kils kommuns aktiebolag plats 240 av 290 vad gäller inbetald skatt.