Företag i Kils kommun (2 003 st)

Postort - Postnummer (antal företag)
Postorter följer inte alltid kommungränser. Det är bara den del av postorten som är inom kommungränsen som kommer med nedan.

Snabbfakta

Kils kommun ligger i Värmlands län och här finns 2 101 företag verksamma varav 131 är nystartade bolag senaste 12 månaderna. I kommunen Kil finns det 665 aktiebolag, 39 handelsbolag, 19 kommanditbolag och 1 120 enskilda firmor samt 258 övriga bolag.

  • I Kils kommun finns det inga aktiebolag som omsätter över en miljard SEK och 6 aktiebolag som omsätter över 100 MSEK av kommunens 665 aktiebolag. Medelomsättningen i kommunens aktiebolag är 5 785 KSEK vilket är 68,4 % under Sverigesnittet. I kommunen har under de senaste 12 månaderna 7 konkurser skett men 131 nystartade företag har kommit till.
  • Genomsnittsålder på aktiva företag i Kils kommun är 10,4 år att jämföra med Sverigesnittet på 9,4 år. I kommunen har 76 nettoarbetstillfällen skapats hos aktiebolagen. Per invånare ger detta plats 157 av de 290 kommunerna.
  • Om vi antar att nystartade företag delat med antal invånare är ett statistiskt mått på en företagsvänlig kommun kommer Kils kommun på plats 126 av 290.
  • Antalet företagskonkurser är för senaste året 7 st vilket räknat per invånare placerar Kils kommun på plats 73 av 290.
  • Kils kommun har 11 908 invånare och kommunens aktiebolag omsatte år 2016 tillsammans 3 470 996 KSEK, vilket ger 291 KSEK per invånare och placerar Kil på plats 250 av 290 kommuner.
  • Vad gäller sammanlagt resultat (EBITDA) för aktiebolagen i Kils kommun blir detta 275 934 KSEK och per invånare 23 KSEK, vilket placerar Kil på plats 220 av 290 kommuner.
  • Aktiebolagen i Kils kommun har 587 019 KSEK i långfristiga skulder, vilket utslaget per kommuninvånare placerar kommunen på plats 272 av landets 290 kommuner med avseende på högst företagsskulder per invånare.
  • Aktiebolagen har betalt in 48 582 KSEK i skatt, vilket ger 4 KSEK i skatt per invånare för år 2016. Detta ger Kils kommuns aktiebolag plats 221 av 290 vad gäller inbetald skatt.