Företag i Kiruna kommun (3 235 st)

Postort - Postnummer (antal företag)
Postorter följer inte alltid kommungränser. Det är bara den del av postorten som är inom kommungränsen som kommer med nedan.

Snabbfakta

Kiruna kommun ligger i Norrbottens län och här finns 4 119 företag verksamma varav 330 är nystartade bolag senaste 12 månaderna. I kommunen Kiruna finns det 1 469 aktiebolag, 23 handelsbolag, 9 kommanditbolag och 1 967 enskilda firmor samt 651 övriga bolag.

  • I Kiruna kommun finns det inga aktiebolag som omsätter över en miljard SEK och 27 aktiebolag som omsätter över 100 MSEK av kommunens 1 469 aktiebolag. Medelomsättningen i kommunens aktiebolag är 10 907 KSEK vilket är 40,3 % under Sverigesnittet. I kommunen har under de senaste 12 månaderna 11 konkurser skett men 330 nystartade företag har kommit till.
  • Genomsnittsålder på aktiva företag i Kiruna kommun är 9,0 år att jämföra med Sverigesnittet på 9,4 år. I kommunen har 318 nettoarbetstillfällen skapats hos aktiebolagen. Per invånare ger detta plats 50 av de 290 kommunerna.
  • Om vi antar att nystartade företag delat med antal invånare är ett statistiskt mått på en företagsvänlig kommun kommer Kiruna kommun på plats 29 av 290.
  • Antalet företagskonkurser är för senaste året 11 st vilket räknat per invånare placerar Kiruna kommun på plats 123 av 290.
  • Kiruna kommun har 23 170 invånare och kommunens aktiebolag omsatte år 2016 tillsammans 13 830 218 KSEK, vilket ger 597 KSEK per invånare och placerar Kiruna på plats 111 av 290 kommuner.
  • Vad gäller sammanlagt resultat (EBITDA) för aktiebolagen i Kiruna kommun blir detta 794 510 KSEK och per invånare 34 KSEK, vilket placerar Kiruna på plats 141 av 290 kommuner.
  • Aktiebolagen i Kiruna kommun har 4 364 898 KSEK i långfristiga skulder, vilket utslaget per kommuninvånare placerar kommunen på plats 94 av landets 290 kommuner med avseende på högst företagsskulder per invånare.
  • Aktiebolagen har betalt in 128 372 KSEK i skatt, vilket ger 6 KSEK i skatt per invånare för år 2016. Detta ger Kiruna kommuns aktiebolag plats 164 av 290 vad gäller inbetald skatt.