Företag i Kiruna kommun (3 260 st)

Postort - Postnummer (antal företag)
Postorter följer inte alltid kommungränser. Det är bara den del av postorten som är inom kommungränsen som kommer med nedan.

Snabbfakta

Kiruna kommun ligger i Norrbottens län och här finns 4 057 företag verksamma varav 338 är nystartade bolag senaste 12 månaderna. I kommunen Kiruna finns det 1 365 aktiebolag, 29 handelsbolag, 9 kommanditbolag och 1 997 enskilda firmor samt 657 övriga bolag.

  • I Kiruna kommun finns det inga aktiebolag som omsätter över en miljard SEK och 19 aktiebolag som omsätter över 100 MSEK av kommunens 1 365 aktiebolag. Medelomsättningen i kommunens aktiebolag är 10 958 KSEK vilket är 37,2 % under Sverigesnittet. I kommunen har under de senaste 12 månaderna 8 konkurser skett men 338 nystartade företag har kommit till.
  • Genomsnittsålder på aktiva företag i Kiruna kommun är 8,9 år att jämföra med Sverigesnittet på 9,1 år. I kommunen har 251 nettoarbetstillfällen skapats hos aktiebolagen. Per invånare ger detta plats 77 av de 290 kommunerna.
  • Om vi antar att nystartade företag delat med antal invånare är ett statistiskt mått på en företagsvänlig kommun kommer Kiruna kommun på plats 35 av 290.
  • Antalet företagskonkurser är för senaste året 8 st vilket räknat per invånare placerar Kiruna kommun på plats 174 av 290.
  • Kiruna kommun har 23 170 invånare och kommunens aktiebolag omsatte år 2016 tillsammans 12 591 055 KSEK, vilket ger 543 KSEK per invånare och placerar Kiruna på plats 101 av 290 kommuner.
  • Vad gäller sammanlagt resultat (EBITDA) för aktiebolagen i Kiruna kommun blir detta 1 055 709 KSEK och per invånare 46 KSEK, vilket placerar Kiruna på plats 98 av 290 kommuner.
  • Aktiebolagen i Kiruna kommun har 4 665 452 KSEK i långfristiga skulder, vilket utslaget per kommuninvånare placerar kommunen på plats 79 av landets 290 kommuner med avseende på högst företagsskulder per invånare.
  • Aktiebolagen har betalt in 138 905 KSEK i skatt, vilket ger 6 KSEK i skatt per invånare för år 2016. Detta ger Kiruna kommuns aktiebolag plats 137 av 290 vad gäller inbetald skatt.