Företag i Knivsta kommun (2 781 st)

Postort - Postnummer (antal företag)
Postorter följer inte alltid kommungränser. Det är bara den del av postorten som är inom kommungränsen som kommer med nedan.

Snabbfakta

Knivsta kommun ligger i Uppsala län och här finns 2 461 företag verksamma varav 216 är nystartade bolag senaste 12 månaderna. I kommunen Knivsta finns det 1 116 aktiebolag, 39 handelsbolag, 12 kommanditbolag och 1 003 enskilda firmor samt 291 övriga bolag.

  • I Knivsta kommun finns det inga aktiebolag som omsätter över en miljard SEK och 6 aktiebolag som omsätter över 100 MSEK av kommunens 1 116 aktiebolag. Medelomsättningen i kommunens aktiebolag är 4 260 KSEK vilket är 77,1 % under Sverigesnittet. I kommunen har under de senaste 12 månaderna 15 konkurser skett men 216 nystartade företag har kommit till.
  • Genomsnittsålder på aktiva företag i Knivsta kommun är 7,1 år att jämföra med Sverigesnittet på 9,4 år. I kommunen har 102 nettoarbetstillfällen skapats hos aktiebolagen. Per invånare ger detta plats 152 av de 290 kommunerna.
  • Om vi antar att nystartade företag delat med antal invånare är ett statistiskt mått på en företagsvänlig kommun kommer Knivsta kommun på plats 72 av 290.
  • Antalet företagskonkurser är för senaste året 15 st vilket räknat per invånare placerar Knivsta kommun på plats 20 av 290.
  • Knivsta kommun har 17 943 invånare och kommunens aktiebolag omsatte år 2016 tillsammans 4 226 044 KSEK, vilket ger 236 KSEK per invånare och placerar Knivsta på plats 269 av 290 kommuner.
  • Vad gäller sammanlagt resultat (EBITDA) för aktiebolagen i Knivsta kommun blir detta 323 935 KSEK och per invånare 18 KSEK, vilket placerar Knivsta på plats 249 av 290 kommuner.
  • Aktiebolagen i Knivsta kommun har 2 694 872 KSEK i långfristiga skulder, vilket utslaget per kommuninvånare placerar kommunen på plats 125 av landets 290 kommuner med avseende på högst företagsskulder per invånare.
  • Aktiebolagen har betalt in 83 107 KSEK i skatt, vilket ger 5 KSEK i skatt per invånare för år 2016. Detta ger Knivsta kommuns aktiebolag plats 191 av 290 vad gäller inbetald skatt.