Företag i Knivsta kommun (2 799 st)

Postort - Postnummer (antal företag)
Postorter följer inte alltid kommungränser. Det är bara den del av postorten som är inom kommungränsen som kommer med nedan.

Snabbfakta

Knivsta kommun ligger i Uppsala län och här finns 2 429 företag verksamma varav 244 är nystartade bolag senaste 12 månaderna. I kommunen Knivsta finns det 1 069 aktiebolag, 45 handelsbolag, 14 kommanditbolag och 1 014 enskilda firmor samt 287 övriga bolag.

  • I Knivsta kommun finns det inga aktiebolag som omsätter över en miljard SEK och 7 aktiebolag som omsätter över 100 MSEK av kommunens 1 069 aktiebolag. Medelomsättningen i kommunens aktiebolag är 4 344 KSEK vilket är 74,9 % under Sverigesnittet. I kommunen har under de senaste 12 månaderna 6 konkurser skett men 244 nystartade företag har kommit till.
  • Genomsnittsålder på aktiva företag i Knivsta kommun är 6,6 år att jämföra med Sverigesnittet på 9,2 år. I kommunen har 111 nettoarbetstillfällen skapats hos aktiebolagen. Per invånare ger detta plats 179 av de 290 kommunerna.
  • Om vi antar att nystartade företag delat med antal invånare är ett statistiskt mått på en företagsvänlig kommun kommer Knivsta kommun på plats 41 av 290.
  • Antalet företagskonkurser är för senaste året 6 st vilket räknat per invånare placerar Knivsta kommun på plats 188 av 290.
  • Knivsta kommun har 17 943 invånare och kommunens aktiebolag omsatte år 2016 tillsammans 4 056 960 KSEK, vilket ger 226 KSEK per invånare och placerar Knivsta på plats 269 av 290 kommuner.
  • Vad gäller sammanlagt resultat (EBITDA) för aktiebolagen i Knivsta kommun blir detta 339 045 KSEK och per invånare 19 KSEK, vilket placerar Knivsta på plats 244 av 290 kommuner.
  • Aktiebolagen i Knivsta kommun har 2 067 058 KSEK i långfristiga skulder, vilket utslaget per kommuninvånare placerar kommunen på plats 182 av landets 290 kommuner med avseende på högst företagsskulder per invånare.
  • Aktiebolagen har betalt in 81 674 KSEK i skatt, vilket ger 5 KSEK i skatt per invånare för år 2016. Detta ger Knivsta kommuns aktiebolag plats 198 av 290 vad gäller inbetald skatt.