Företag i Kramfors kommun (2 317 st)

Postort - Postnummer (antal företag)
Postorter följer inte alltid kommungränser. Det är bara den del av postorten som är inom kommungränsen som kommer med nedan.

Snabbfakta

Kramfors kommun ligger i Västernorrlands län och här finns 3 497 företag verksamma varav 204 är nystartade bolag senaste 12 månaderna. I kommunen Kramfors finns det 745 aktiebolag, 71 handelsbolag, 18 kommanditbolag och 1 737 enskilda firmor samt 926 övriga bolag.

  • I Kramfors kommun finns det inga aktiebolag som omsätter över en miljard SEK och 12 aktiebolag som omsätter över 100 MSEK av kommunens 745 aktiebolag. Medelomsättningen i kommunens aktiebolag är 14 921 KSEK vilket är 19,8 % under Sverigesnittet. I kommunen har under de senaste 12 månaderna 7 konkurser skett men 204 nystartade företag har kommit till.
  • Genomsnittsålder på aktiva företag i Kramfors kommun är 12,0 år att jämföra med Sverigesnittet på 9,4 år. I kommunen har 160 nettoarbetstillfällen skapats hos aktiebolagen. Per invånare ger detta plats 104 av de 290 kommunerna.
  • Om vi antar att nystartade företag delat med antal invånare är ett statistiskt mått på en företagsvänlig kommun kommer Kramfors kommun på plats 129 av 290.
  • Antalet företagskonkurser är för senaste året 7 st vilket räknat per invånare placerar Kramfors kommun på plats 183 av 290.
  • Kramfors kommun har 18 644 invånare och kommunens aktiebolag omsatte år 2016 tillsammans 10 101 793 KSEK, vilket ger 542 KSEK per invånare och placerar Kramfors på plats 132 av 290 kommuner.
  • Vad gäller sammanlagt resultat (EBITDA) för aktiebolagen i Kramfors kommun blir detta 1 305 890 KSEK och per invånare 70 KSEK, vilket placerar Kramfors på plats 46 av 290 kommuner.
  • Aktiebolagen i Kramfors kommun har 1 415 119 KSEK i långfristiga skulder, vilket utslaget per kommuninvånare placerar kommunen på plats 236 av landets 290 kommuner med avseende på högst företagsskulder per invånare.
  • Aktiebolagen har betalt in 255 954 KSEK i skatt, vilket ger 14 KSEK i skatt per invånare för år 2016. Detta ger Kramfors kommuns aktiebolag plats 40 av 290 vad gäller inbetald skatt.