Företag i Kramfors kommun (2 424 st)

Postort - Postnummer (antal företag)
Postorter följer inte alltid kommungränser. Det är bara den del av postorten som är inom kommungränsen som kommer med nedan.

Snabbfakta

Kramfors kommun ligger i Västernorrlands län och här finns 3 487 företag verksamma varav 185 är nystartade bolag senaste 12 månaderna. I kommunen Kramfors finns det 714 aktiebolag, 75 handelsbolag, 18 kommanditbolag och 1 759 enskilda firmor samt 921 övriga bolag.

  • I Kramfors kommun finns det inga aktiebolag som omsätter över en miljard SEK och 13 aktiebolag som omsätter över 100 MSEK av kommunens 714 aktiebolag. Medelomsättningen i kommunens aktiebolag är 13 693 KSEK vilket är 21,5 % under Sverigesnittet. I kommunen har under de senaste 12 månaderna 8 konkurser skett men 185 nystartade företag har kommit till.
  • Genomsnittsålder på aktiva företag i Kramfors kommun är 11,9 år att jämföra med Sverigesnittet på 9,1 år. I kommunen har 127 nettoarbetstillfällen skapats hos aktiebolagen. Per invånare ger detta plats 158 av de 290 kommunerna.
  • Om vi antar att nystartade företag delat med antal invånare är ett statistiskt mått på en företagsvänlig kommun kommer Kramfors kommun på plats 216 av 290.
  • Antalet företagskonkurser är för senaste året 8 st vilket räknat per invånare placerar Kramfors kommun på plats 125 av 290.
  • Kramfors kommun har 18 644 invånare och kommunens aktiebolag omsatte år 2016 tillsammans 8 763 349 KSEK, vilket ger 470 KSEK per invånare och placerar Kramfors på plats 133 av 290 kommuner.
  • Vad gäller sammanlagt resultat (EBITDA) för aktiebolagen i Kramfors kommun blir detta 675 324 KSEK och per invånare 36 KSEK, vilket placerar Kramfors på plats 134 av 290 kommuner.
  • Aktiebolagen i Kramfors kommun har 1 431 786 KSEK i långfristiga skulder, vilket utslaget per kommuninvånare placerar kommunen på plats 237 av landets 290 kommuner med avseende på högst företagsskulder per invånare.
  • Aktiebolagen har betalt in 114 741 KSEK i skatt, vilket ger 6 KSEK i skatt per invånare för år 2016. Detta ger Kramfors kommuns aktiebolag plats 134 av 290 vad gäller inbetald skatt.