Företag i Kristianstads kommun (11 463 st)

Postort - Postnummer (antal företag)
Postorter följer inte alltid kommungränser. Det är bara den del av postorten som är inom kommungränsen som kommer med nedan.

A

D

E

F

G

H

K

L

R

T

V

Y

Å

Ö

Snabbfakta

Kristianstads kommun ligger i Skåne län och här finns 12 269 företag verksamma varav 943 är nystartade bolag senaste 12 månaderna. I kommunen Kristianstad finns det 4 966 aktiebolag, 253 handelsbolag, 64 kommanditbolag och 4 738 enskilda firmor samt 2 248 övriga bolag.

  • I Kristianstads kommun finns det inga aktiebolag som omsätter över en miljard SEK och 74 aktiebolag som omsätter över 100 MSEK av kommunens 4 966 aktiebolag. Medelomsättningen i kommunens aktiebolag är 9 196 KSEK vilket är 47,3 % under Sverigesnittet. I kommunen har under de senaste 12 månaderna 41 konkurser skett men 943 nystartade företag har kommit till.
  • Genomsnittsålder på aktiva företag i Kristianstads kommun är 9,8 år att jämföra med Sverigesnittet på 9,1 år. I kommunen har 337 nettoarbetstillfällen skapats hos aktiebolagen. Per invånare ger detta plats 230 av de 290 kommunerna.
  • Om vi antar att nystartade företag delat med antal invånare är ett statistiskt mått på en företagsvänlig kommun kommer Kristianstads kommun på plats 155 av 290.
  • Antalet företagskonkurser är för senaste året 41 st vilket räknat per invånare placerar Kristianstads kommun på plats 100 av 290.
  • Kristianstads kommun har 84 096 invånare och kommunens aktiebolag omsatte år 2016 tillsammans 40 094 600 KSEK, vilket ger 477 KSEK per invånare och placerar Kristianstad på plats 126 av 290 kommuner.
  • Vad gäller sammanlagt resultat (EBITDA) för aktiebolagen i Kristianstads kommun blir detta 2 706 598 KSEK och per invånare 32 KSEK, vilket placerar Kristianstad på plats 153 av 290 kommuner.
  • Aktiebolagen i Kristianstads kommun har 16 356 378 KSEK i långfristiga skulder, vilket utslaget per kommuninvånare placerar kommunen på plats 84 av landets 290 kommuner med avseende på högst företagsskulder per invånare.
  • Aktiebolagen har betalt in 509 773 KSEK i skatt, vilket ger 6 KSEK i skatt per invånare för år 2016. Detta ger Kristianstads kommuns aktiebolag plats 136 av 290 vad gäller inbetald skatt.