Företag i Kristianstads kommun (11 080 st)

Postort - Postnummer (antal företag)
Postorter följer inte alltid kommungränser. Det är bara den del av postorten som är inom kommungränsen som kommer med nedan.

A

D

E

F

G

H

K

L

R

T

V

Y

Å

Ö

Snabbfakta

Kristianstads kommun ligger i Skåne län och här finns 12 302 företag verksamma varav 836 är nystartade bolag senaste 12 månaderna. I kommunen Kristianstad finns det 5 136 aktiebolag, 237 handelsbolag, 58 kommanditbolag och 4 625 enskilda firmor samt 2 246 övriga bolag.

  • I Kristianstads kommun finns det inga aktiebolag som omsätter över en miljard SEK och 72 aktiebolag som omsätter över 100 MSEK av kommunens 5 136 aktiebolag. Medelomsättningen i kommunens aktiebolag är 9 715 KSEK vilket är 47,1 % under Sverigesnittet. I kommunen har under de senaste 12 månaderna 40 konkurser skett men 836 nystartade företag har kommit till.
  • Genomsnittsålder på aktiva företag i Kristianstads kommun är 10,2 år att jämföra med Sverigesnittet på 9,4 år. I kommunen har 1 100 nettoarbetstillfällen skapats hos aktiebolagen. Per invånare ger detta plats 47 av de 290 kommunerna.
  • Om vi antar att nystartade företag delat med antal invånare är ett statistiskt mått på en företagsvänlig kommun kommer Kristianstads kommun på plats 184 av 290.
  • Antalet företagskonkurser är för senaste året 40 st vilket räknat per invånare placerar Kristianstads kommun på plats 122 av 290.
  • Kristianstads kommun har 84 096 invånare och kommunens aktiebolag omsatte år 2016 tillsammans 45 138 154 KSEK, vilket ger 537 KSEK per invånare och placerar Kristianstad på plats 133 av 290 kommuner.
  • Vad gäller sammanlagt resultat (EBITDA) för aktiebolagen i Kristianstads kommun blir detta 2 806 010 KSEK och per invånare 33 KSEK, vilket placerar Kristianstad på plats 153 av 290 kommuner.
  • Aktiebolagen i Kristianstads kommun har 17 626 713 KSEK i långfristiga skulder, vilket utslaget per kommuninvånare placerar kommunen på plats 82 av landets 290 kommuner med avseende på högst företagsskulder per invånare.
  • Aktiebolagen har betalt in 498 416 KSEK i skatt, vilket ger 6 KSEK i skatt per invånare för år 2016. Detta ger Kristianstads kommuns aktiebolag plats 145 av 290 vad gäller inbetald skatt.