Företag i Kristinehamns kommun (2 887 st)

Postort - Postnummer (antal företag)
Postorter följer inte alltid kommungränser. Det är bara den del av postorten som är inom kommungränsen som kommer med nedan.

Snabbfakta

Kristinehamns kommun ligger i Värmlands län och här finns 3 151 företag verksamma varav 150 är nystartade bolag senaste 12 månaderna. I kommunen Kristinehamn finns det 1 146 aktiebolag, 42 handelsbolag, 20 kommanditbolag och 1 280 enskilda firmor samt 663 övriga bolag.

  • I Kristinehamns kommun finns det inga aktiebolag som omsätter över en miljard SEK och 18 aktiebolag som omsätter över 100 MSEK av kommunens 1 146 aktiebolag. Medelomsättningen i kommunens aktiebolag är 13 412 KSEK vilket är 27,0 % under Sverigesnittet. I kommunen har under de senaste 12 månaderna 17 konkurser skett men 150 nystartade företag har kommit till.
  • Genomsnittsålder på aktiva företag i Kristinehamns kommun är 10,7 år att jämföra med Sverigesnittet på 9,4 år. I kommunen har 142 nettoarbetstillfällen skapats hos aktiebolagen. Per invånare ger detta plats 159 av de 290 kommunerna.
  • Om vi antar att nystartade företag delat med antal invånare är ett statistiskt mått på en företagsvänlig kommun kommer Kristinehamns kommun på plats 285 av 290.
  • Antalet företagskonkurser är för senaste året 17 st vilket räknat per invånare placerar Kristinehamns kommun på plats 43 av 290.
  • Kristinehamns kommun har 24 625 invånare och kommunens aktiebolag omsatte år 2016 tillsammans 14 270 657 KSEK, vilket ger 580 KSEK per invånare och placerar Kristinehamn på plats 115 av 290 kommuner.
  • Vad gäller sammanlagt resultat (EBITDA) för aktiebolagen i Kristinehamns kommun blir detta 1 516 762 KSEK och per invånare 62 KSEK, vilket placerar Kristinehamn på plats 61 av 290 kommuner.
  • Aktiebolagen i Kristinehamns kommun har 2 827 825 KSEK i långfristiga skulder, vilket utslaget per kommuninvånare placerar kommunen på plats 184 av landets 290 kommuner med avseende på högst företagsskulder per invånare.
  • Aktiebolagen har betalt in 145 863 KSEK i skatt, vilket ger 6 KSEK i skatt per invånare för år 2016. Detta ger Kristinehamns kommuns aktiebolag plats 146 av 290 vad gäller inbetald skatt.