Företag i Kristinehamns kommun (2 935 st)

Postort - Postnummer (antal företag)
Postorter följer inte alltid kommungränser. Det är bara den del av postorten som är inom kommungränsen som kommer med nedan.

Snabbfakta

Kristinehamns kommun ligger i Värmlands län och här finns 3 192 företag verksamma varav 212 är nystartade bolag senaste 12 månaderna. I kommunen Kristinehamn finns det 1 133 aktiebolag, 46 handelsbolag, 25 kommanditbolag och 1 327 enskilda firmor samt 661 övriga bolag.

  • I Kristinehamns kommun finns det inga aktiebolag som omsätter över en miljard SEK och 17 aktiebolag som omsätter över 100 MSEK av kommunens 1 133 aktiebolag. Medelomsättningen i kommunens aktiebolag är 12 632 KSEK vilket är 27,5 % under Sverigesnittet. I kommunen har under de senaste 12 månaderna 12 konkurser skett men 212 nystartade företag har kommit till.
  • Genomsnittsålder på aktiva företag i Kristinehamns kommun är 10,3 år att jämföra med Sverigesnittet på 9,1 år. I kommunen har 116 nettoarbetstillfällen skapats hos aktiebolagen. Per invånare ger detta plats 209 av de 290 kommunerna.
  • Om vi antar att nystartade företag delat med antal invånare är ett statistiskt mått på en företagsvänlig kommun kommer Kristinehamns kommun på plats 257 av 290.
  • Antalet företagskonkurser är för senaste året 12 st vilket räknat per invånare placerar Kristinehamns kommun på plats 103 av 290.
  • Kristinehamns kommun har 24 625 invånare och kommunens aktiebolag omsatte år 2016 tillsammans 12 771 338 KSEK, vilket ger 519 KSEK per invånare och placerar Kristinehamn på plats 108 av 290 kommuner.
  • Vad gäller sammanlagt resultat (EBITDA) för aktiebolagen i Kristinehamns kommun blir detta 1 231 396 KSEK och per invånare 50 KSEK, vilket placerar Kristinehamn på plats 78 av 290 kommuner.
  • Aktiebolagen i Kristinehamns kommun har 2 873 561 KSEK i långfristiga skulder, vilket utslaget per kommuninvånare placerar kommunen på plats 178 av landets 290 kommuner med avseende på högst företagsskulder per invånare.
  • Aktiebolagen har betalt in 161 933 KSEK i skatt, vilket ger 7 KSEK i skatt per invånare för år 2016. Detta ger Kristinehamns kommuns aktiebolag plats 123 av 290 vad gäller inbetald skatt.