Företag i Kumla kommun (2 330 st)

Postort - Postnummer (antal företag)
Postorter följer inte alltid kommungränser. Det är bara den del av postorten som är inom kommungränsen som kommer med nedan.

Snabbfakta

Kumla kommun ligger i Örebro län och här finns 2 364 företag verksamma varav 180 är nystartade bolag senaste 12 månaderna. I kommunen Kumla finns det 922 aktiebolag, 37 handelsbolag, 11 kommanditbolag och 983 enskilda firmor samt 411 övriga bolag.

  • I Kumla kommun finns det inga aktiebolag som omsätter över en miljard SEK och 17 aktiebolag som omsätter över 100 MSEK av kommunens 922 aktiebolag. Medelomsättningen i kommunens aktiebolag är 9 972 KSEK vilket är 42,8 % under Sverigesnittet. I kommunen har under de senaste 12 månaderna 10 konkurser skett men 180 nystartade företag har kommit till.
  • Genomsnittsålder på aktiva företag i Kumla kommun är 9,6 år att jämföra med Sverigesnittet på 9,1 år. I kommunen har 172 nettoarbetstillfällen skapats hos aktiebolagen. Per invånare ger detta plats 128 av de 290 kommunerna.
  • Om vi antar att nystartade företag delat med antal invånare är ett statistiskt mått på en företagsvänlig kommun kommer Kumla kommun på plats 271 av 290.
  • Antalet företagskonkurser är för senaste året 10 st vilket räknat per invånare placerar Kumla kommun på plats 115 av 290.
  • Kumla kommun har 21 481 invånare och kommunens aktiebolag omsatte år 2016 tillsammans 8 027 416 KSEK, vilket ger 374 KSEK per invånare och placerar Kumla på plats 183 av 290 kommuner.
  • Vad gäller sammanlagt resultat (EBITDA) för aktiebolagen i Kumla kommun blir detta 790 920 KSEK och per invånare 37 KSEK, vilket placerar Kumla på plats 130 av 290 kommuner.
  • Aktiebolagen i Kumla kommun har 3 089 491 KSEK i långfristiga skulder, vilket utslaget per kommuninvånare placerar kommunen på plats 123 av landets 290 kommuner med avseende på högst företagsskulder per invånare.
  • Aktiebolagen har betalt in 111 911 KSEK i skatt, vilket ger 5 KSEK i skatt per invånare för år 2016. Detta ger Kumla kommuns aktiebolag plats 165 av 290 vad gäller inbetald skatt.