Företag i Kumla kommun (2 316 st)

Postort - Postnummer (antal företag)
Postorter följer inte alltid kommungränser. Det är bara den del av postorten som är inom kommungränsen som kommer med nedan.

Snabbfakta

Kumla kommun ligger i Örebro län och här finns 2 363 företag verksamma varav 158 är nystartade bolag senaste 12 månaderna. I kommunen Kumla finns det 954 aktiebolag, 38 handelsbolag, 11 kommanditbolag och 944 enskilda firmor samt 416 övriga bolag.

  • I Kumla kommun finns det inga aktiebolag som omsätter över en miljard SEK och 17 aktiebolag som omsätter över 100 MSEK av kommunens 954 aktiebolag. Medelomsättningen i kommunens aktiebolag är 9 797 KSEK vilket är 46,4 % under Sverigesnittet. I kommunen har under de senaste 12 månaderna 9 konkurser skett men 158 nystartade företag har kommit till.
  • Genomsnittsålder på aktiva företag i Kumla kommun är 9,7 år att jämföra med Sverigesnittet på 9,4 år. I kommunen har 67 nettoarbetstillfällen skapats hos aktiebolagen. Per invånare ger detta plats 227 av de 290 kommunerna.
  • Om vi antar att nystartade företag delat med antal invånare är ett statistiskt mått på en företagsvänlig kommun kommer Kumla kommun på plats 278 av 290.
  • Antalet företagskonkurser är för senaste året 9 st vilket räknat per invånare placerar Kumla kommun på plats 152 av 290.
  • Kumla kommun har 21 481 invånare och kommunens aktiebolag omsatte år 2016 tillsammans 8 239 145 KSEK, vilket ger 384 KSEK per invånare och placerar Kumla på plats 201 av 290 kommuner.
  • Vad gäller sammanlagt resultat (EBITDA) för aktiebolagen i Kumla kommun blir detta 651 128 KSEK och per invånare 30 KSEK, vilket placerar Kumla på plats 168 av 290 kommuner.
  • Aktiebolagen i Kumla kommun har 2 985 107 KSEK i långfristiga skulder, vilket utslaget per kommuninvånare placerar kommunen på plats 136 av landets 290 kommuner med avseende på högst företagsskulder per invånare.
  • Aktiebolagen har betalt in 110 280 KSEK i skatt, vilket ger 5 KSEK i skatt per invånare för år 2016. Detta ger Kumla kommuns aktiebolag plats 176 av 290 vad gäller inbetald skatt.