Företag i Kungsörs kommun (1 008 st)

Postort - Postnummer (antal företag)
Postorter följer inte alltid kommungränser. Det är bara den del av postorten som är inom kommungränsen som kommer med nedan.

Snabbfakta

Kungsörs kommun ligger i Västmanlands län och här finns 1 011 företag verksamma varav 66 är nystartade bolag senaste 12 månaderna. I kommunen Kungsör finns det 361 aktiebolag, 18 handelsbolag, 1 kommanditbolag och 444 enskilda firmor samt 187 övriga bolag.

  • I Kungsörs kommun finns det inga aktiebolag som omsätter över en miljard SEK och 4 aktiebolag som omsätter över 100 MSEK av kommunens 361 aktiebolag. Medelomsättningen i kommunens aktiebolag är 8 210 KSEK vilket är 55,2 % under Sverigesnittet. I kommunen har under de senaste 12 månaderna 6 konkurser skett men 66 nystartade företag har kommit till.
  • Genomsnittsålder på aktiva företag i Kungsörs kommun är 11,4 år att jämföra med Sverigesnittet på 9,4 år. I kommunen har 44 nettoarbetstillfällen skapats hos aktiebolagen. Per invånare ger detta plats 192 av de 290 kommunerna.
  • Om vi antar att nystartade företag delat med antal invånare är ett statistiskt mått på en företagsvänlig kommun kommer Kungsörs kommun på plats 269 av 290.
  • Antalet företagskonkurser är för senaste året 6 st vilket räknat per invånare placerar Kungsörs kommun på plats 40 av 290.
  • Kungsörs kommun har 8 574 invånare och kommunens aktiebolag omsatte år 2016 tillsammans 2 725 557 KSEK, vilket ger 318 KSEK per invånare och placerar Kungsör på plats 232 av 290 kommuner.
  • Vad gäller sammanlagt resultat (EBITDA) för aktiebolagen i Kungsörs kommun blir detta 211 774 KSEK och per invånare 25 KSEK, vilket placerar Kungsör på plats 209 av 290 kommuner.
  • Aktiebolagen i Kungsörs kommun har 682 482 KSEK i långfristiga skulder, vilket utslaget per kommuninvånare placerar kommunen på plats 229 av landets 290 kommuner med avseende på högst företagsskulder per invånare.
  • Aktiebolagen har betalt in 30 326 KSEK i skatt, vilket ger 4 KSEK i skatt per invånare för år 2016. Detta ger Kungsörs kommuns aktiebolag plats 243 av 290 vad gäller inbetald skatt.