Företag i Kungsörs kommun (1 021 st)

Postort - Postnummer (antal företag)
Postorter följer inte alltid kommungränser. Det är bara den del av postorten som är inom kommungränsen som kommer med nedan.

Snabbfakta

Kungsörs kommun ligger i Västmanlands län och här finns 1 028 företag verksamma varav 81 är nystartade bolag senaste 12 månaderna. I kommunen Kungsör finns det 371 aktiebolag, 18 handelsbolag, 1 kommanditbolag och 449 enskilda firmor samt 189 övriga bolag.

  • I Kungsörs kommun finns det inga aktiebolag som omsätter över en miljard SEK och 4 aktiebolag som omsätter över 100 MSEK av kommunens 371 aktiebolag. Medelomsättningen i kommunens aktiebolag är 7 557 KSEK vilket är 56,7 % under Sverigesnittet. I kommunen har under de senaste 12 månaderna 7 konkurser skett men 81 nystartade företag har kommit till.
  • Genomsnittsålder på aktiva företag i Kungsörs kommun är 10,8 år att jämföra med Sverigesnittet på 9,1 år. I kommunen har 62 nettoarbetstillfällen skapats hos aktiebolagen. Per invånare ger detta plats 146 av de 290 kommunerna.
  • Om vi antar att nystartade företag delat med antal invånare är ett statistiskt mått på en företagsvänlig kommun kommer Kungsörs kommun på plats 240 av 290.
  • Antalet företagskonkurser är för senaste året 7 st vilket räknat per invånare placerar Kungsörs kommun på plats 15 av 290.
  • Kungsörs kommun har 8 574 invånare och kommunens aktiebolag omsatte år 2016 tillsammans 2 463 707 KSEK, vilket ger 287 KSEK per invånare och placerar Kungsör på plats 232 av 290 kommuner.
  • Vad gäller sammanlagt resultat (EBITDA) för aktiebolagen i Kungsörs kommun blir detta 146 119 KSEK och per invånare 17 KSEK, vilket placerar Kungsör på plats 254 av 290 kommuner.
  • Aktiebolagen i Kungsörs kommun har 947 048 KSEK i långfristiga skulder, vilket utslaget per kommuninvånare placerar kommunen på plats 189 av landets 290 kommuner med avseende på högst företagsskulder per invånare.
  • Aktiebolagen har betalt in 26 313 KSEK i skatt, vilket ger 3 KSEK i skatt per invånare för år 2016. Detta ger Kungsörs kommuns aktiebolag plats 263 av 290 vad gäller inbetald skatt.