Företag i Kungsbacka kommun (14 462 st)

Postort - Postnummer (antal företag)
Postorter följer inte alltid kommungränser. Det är bara den del av postorten som är inom kommungränsen som kommer med nedan.

B

F

H

K

L

O

S

T

V

Å

Snabbfakta

Kungsbacka kommun ligger i Hallands län och här finns 14 093 företag verksamma varav 1 043 är nystartade bolag senaste 12 månaderna. I kommunen Kungsbacka finns det 6 945 aktiebolag, 331 handelsbolag, 176 kommanditbolag och 4 860 enskilda firmor samt 1 781 övriga bolag.

  • I Kungsbacka kommun finns det inga aktiebolag som omsätter över en miljard SEK och 52 aktiebolag som omsätter över 100 MSEK av kommunens 6 945 aktiebolag. Medelomsättningen i kommunens aktiebolag är 6 406 KSEK vilket är 63,2 % under Sverigesnittet. I kommunen har under de senaste 12 månaderna 33 konkurser skett men 1 043 nystartade företag har kommit till.
  • Genomsnittsålder på aktiva företag i Kungsbacka kommun är 9,0 år att jämföra med Sverigesnittet på 9,1 år. I kommunen har 882 nettoarbetstillfällen skapats hos aktiebolagen. Per invånare ger detta plats 77 av de 290 kommunerna.
  • Om vi antar att nystartade företag delat med antal invånare är ett statistiskt mått på en företagsvänlig kommun kommer Kungsbacka kommun på plats 82 av 290.
  • Antalet företagskonkurser är för senaste året 33 st vilket räknat per invånare placerar Kungsbacka kommun på plats 142 av 290.
  • Kungsbacka kommun har 81 683 invånare och kommunens aktiebolag omsatte år 2016 tillsammans 39 361 081 KSEK, vilket ger 482 KSEK per invånare och placerar Kungsbacka på plats 125 av 290 kommuner.
  • Vad gäller sammanlagt resultat (EBITDA) för aktiebolagen i Kungsbacka kommun blir detta 3 060 064 KSEK och per invånare 37 KSEK, vilket placerar Kungsbacka på plats 126 av 290 kommuner.
  • Aktiebolagen i Kungsbacka kommun har 12 270 347 KSEK i långfristiga skulder, vilket utslaget per kommuninvånare placerar kommunen på plats 116 av landets 290 kommuner med avseende på högst företagsskulder per invånare.
  • Aktiebolagen har betalt in 682 757 KSEK i skatt, vilket ger 8 KSEK i skatt per invånare för år 2016. Detta ger Kungsbacka kommuns aktiebolag plats 84 av 290 vad gäller inbetald skatt.