Företag i Kungsbacka kommun (14 585 st)

Postort - Postnummer (antal företag)
Postorter följer inte alltid kommungränser. Det är bara den del av postorten som är inom kommungränsen som kommer med nedan.

B

F

H

K

L

O

S

T

V

Å

Snabbfakta

Kungsbacka kommun ligger i Hallands län och här finns 14 267 företag verksamma varav 1 082 är nystartade bolag senaste 12 månaderna. I kommunen Kungsbacka finns det 7 249 aktiebolag, 317 handelsbolag, 168 kommanditbolag och 4 737 enskilda firmor samt 1 796 övriga bolag.

  • I Kungsbacka kommun finns det inga aktiebolag som omsätter över en miljard SEK och 59 aktiebolag som omsätter över 100 MSEK av kommunens 7 249 aktiebolag. Medelomsättningen i kommunens aktiebolag är 6 261 KSEK vilket är 65,8 % under Sverigesnittet. I kommunen har under de senaste 12 månaderna 28 konkurser skett men 1 082 nystartade företag har kommit till.
  • Genomsnittsålder på aktiva företag i Kungsbacka kommun är 9,1 år att jämföra med Sverigesnittet på 9,4 år. I kommunen har 923 nettoarbetstillfällen skapats hos aktiebolagen. Per invånare ger detta plats 74 av de 290 kommunerna.
  • Om vi antar att nystartade företag delat med antal invånare är ett statistiskt mått på en företagsvänlig kommun kommer Kungsbacka kommun på plats 39 av 290.
  • Antalet företagskonkurser är för senaste året 28 st vilket räknat per invånare placerar Kungsbacka kommun på plats 200 av 290.
  • Kungsbacka kommun har 81 683 invånare och kommunens aktiebolag omsatte år 2016 tillsammans 40 794 371 KSEK, vilket ger 499 KSEK per invånare och placerar Kungsbacka på plats 142 av 290 kommuner.
  • Vad gäller sammanlagt resultat (EBITDA) för aktiebolagen i Kungsbacka kommun blir detta 2 702 351 KSEK och per invånare 33 KSEK, vilket placerar Kungsbacka på plats 154 av 290 kommuner.
  • Aktiebolagen i Kungsbacka kommun har 12 469 762 KSEK i långfristiga skulder, vilket utslaget per kommuninvånare placerar kommunen på plats 121 av landets 290 kommuner med avseende på högst företagsskulder per invånare.
  • Aktiebolagen har betalt in 652 444 KSEK i skatt, vilket ger 8 KSEK i skatt per invånare för år 2016. Detta ger Kungsbacka kommuns aktiebolag plats 97 av 290 vad gäller inbetald skatt.