Företag i Laholms kommun (4 373 st)

Postort - Postnummer (antal företag)
Postorter följer inte alltid kommungränser. Det är bara den del av postorten som är inom kommungränsen som kommer med nedan.

Snabbfakta

Laholms kommun ligger i Hallands län och här finns 4 732 företag verksamma varav 320 är nystartade bolag senaste 12 månaderna. I kommunen Laholm finns det 1 596 aktiebolag, 95 handelsbolag, 18 kommanditbolag och 2 397 enskilda firmor samt 626 övriga bolag.

  • I Laholms kommun finns det inga aktiebolag som omsätter över en miljard SEK och 21 aktiebolag som omsätter över 100 MSEK av kommunens 1 596 aktiebolag. Medelomsättningen i kommunens aktiebolag är 7 608 KSEK vilket är 58,4 % under Sverigesnittet. I kommunen har under de senaste 12 månaderna 8 konkurser skett men 320 nystartade företag har kommit till.
  • Genomsnittsålder på aktiva företag i Laholms kommun är 9,9 år att jämföra med Sverigesnittet på 9,4 år. I kommunen har 226 nettoarbetstillfällen skapats hos aktiebolagen. Per invånare ger detta plats 109 av de 290 kommunerna.
  • Om vi antar att nystartade företag delat med antal invånare är ett statistiskt mått på en företagsvänlig kommun kommer Laholms kommun på plats 48 av 290.
  • Antalet företagskonkurser är för senaste året 8 st vilket räknat per invånare placerar Laholms kommun på plats 207 av 290.
  • Laholms kommun har 25 101 invånare och kommunens aktiebolag omsatte år 2016 tillsammans 10 879 684 KSEK, vilket ger 433 KSEK per invånare och placerar Laholm på plats 173 av 290 kommuner.
  • Vad gäller sammanlagt resultat (EBITDA) för aktiebolagen i Laholms kommun blir detta 727 903 KSEK och per invånare 29 KSEK, vilket placerar Laholm på plats 174 av 290 kommuner.
  • Aktiebolagen i Laholms kommun har 4 524 553 KSEK i långfristiga skulder, vilket utslaget per kommuninvånare placerar kommunen på plats 98 av landets 290 kommuner med avseende på högst företagsskulder per invånare.
  • Aktiebolagen har betalt in 124 579 KSEK i skatt, vilket ger 5 KSEK i skatt per invånare för år 2016. Detta ger Laholms kommuns aktiebolag plats 183 av 290 vad gäller inbetald skatt.