Företag i Laholms kommun (4 364 st)

Postort - Postnummer (antal företag)
Postorter följer inte alltid kommungränser. Det är bara den del av postorten som är inom kommungränsen som kommer med nedan.

Snabbfakta

Laholms kommun ligger i Hallands län och här finns 4 678 företag verksamma varav 341 är nystartade bolag senaste 12 månaderna. I kommunen Laholm finns det 1 545 aktiebolag, 98 handelsbolag, 23 kommanditbolag och 2 415 enskilda firmor samt 597 övriga bolag.

  • I Laholms kommun finns det inga aktiebolag som omsätter över en miljard SEK och 21 aktiebolag som omsätter över 100 MSEK av kommunens 1 545 aktiebolag. Medelomsättningen i kommunens aktiebolag är 7 366 KSEK vilket är 57,7 % under Sverigesnittet. I kommunen har under de senaste 12 månaderna 9 konkurser skett men 341 nystartade företag har kommit till.
  • Genomsnittsålder på aktiva företag i Laholms kommun är 9,6 år att jämföra med Sverigesnittet på 9,1 år. I kommunen har 250 nettoarbetstillfällen skapats hos aktiebolagen. Per invånare ger detta plats 93 av de 290 kommunerna.
  • Om vi antar att nystartade företag delat med antal invånare är ett statistiskt mått på en företagsvänlig kommun kommer Laholms kommun på plats 52 av 290.
  • Antalet företagskonkurser är för senaste året 9 st vilket räknat per invånare placerar Laholms kommun på plats 169 av 290.
  • Laholms kommun har 25 101 invånare och kommunens aktiebolag omsatte år 2016 tillsammans 9 848 480 KSEK, vilket ger 392 KSEK per invånare och placerar Laholm på plats 175 av 290 kommuner.
  • Vad gäller sammanlagt resultat (EBITDA) för aktiebolagen i Laholms kommun blir detta 699 271 KSEK och per invånare 28 KSEK, vilket placerar Laholm på plats 180 av 290 kommuner.
  • Aktiebolagen i Laholms kommun har 4 318 526 KSEK i långfristiga skulder, vilket utslaget per kommuninvånare placerar kommunen på plats 97 av landets 290 kommuner med avseende på högst företagsskulder per invånare.
  • Aktiebolagen har betalt in 128 897 KSEK i skatt, vilket ger 5 KSEK i skatt per invånare för år 2016. Detta ger Laholms kommuns aktiebolag plats 168 av 290 vad gäller inbetald skatt.