Företag i Landskrona kommun (4 965 st)

Postort - Postnummer (antal företag)
Postorter följer inte alltid kommungränser. Det är bara den del av postorten som är inom kommungränsen som kommer med nedan.

Snabbfakta

Landskrona kommun ligger i Skåne län och här finns 5 303 företag verksamma varav 497 är nystartade bolag senaste 12 månaderna. I kommunen Landskrona finns det 2 216 aktiebolag, 114 handelsbolag, 33 kommanditbolag och 1 925 enskilda firmor samt 1 015 övriga bolag.

  • I Landskrona kommun finns det inga aktiebolag som omsätter över en miljard SEK och 51 aktiebolag som omsätter över 100 MSEK av kommunens 2 216 aktiebolag. Medelomsättningen i kommunens aktiebolag är 20 753 KSEK vilket är 19,1 % över Sverigesnittet. I kommunen har under de senaste 12 månaderna 29 konkurser skett men 497 nystartade företag har kommit till.
  • Genomsnittsålder på aktiva företag i Landskrona kommun är 9,4 år att jämföra med Sverigesnittet på 9,1 år. I kommunen har 597 nettoarbetstillfällen skapats hos aktiebolagen. Per invånare ger detta plats 47 av de 290 kommunerna.
  • Om vi antar att nystartade företag delat med antal invånare är ett statistiskt mått på en företagsvänlig kommun kommer Landskrona kommun på plats 160 av 290.
  • Antalet företagskonkurser är för senaste året 29 st vilket räknat per invånare placerar Landskrona kommun på plats 42 av 290.
  • Landskrona kommun har 45 225 invånare och kommunens aktiebolag omsatte år 2016 tillsammans 40 240 285 KSEK, vilket ger 890 KSEK per invånare och placerar Landskrona på plats 33 av 290 kommuner.
  • Vad gäller sammanlagt resultat (EBITDA) för aktiebolagen i Landskrona kommun blir detta 2 158 347 KSEK och per invånare 48 KSEK, vilket placerar Landskrona på plats 89 av 290 kommuner.
  • Aktiebolagen i Landskrona kommun har 12 467 328 KSEK i långfristiga skulder, vilket utslaget per kommuninvånare placerar kommunen på plats 51 av landets 290 kommuner med avseende på högst företagsskulder per invånare.
  • Aktiebolagen har betalt in 353 775 KSEK i skatt, vilket ger 8 KSEK i skatt per invånare för år 2016. Detta ger Landskrona kommuns aktiebolag plats 92 av 290 vad gäller inbetald skatt.