Företag i Landskrona kommun (4 908 st)

Postort - Postnummer (antal företag)
Postorter följer inte alltid kommungränser. Det är bara den del av postorten som är inom kommungränsen som kommer med nedan.

Snabbfakta

Landskrona kommun ligger i Skåne län och här finns 5 351 företag verksamma varav 460 är nystartade bolag senaste 12 månaderna. I kommunen Landskrona finns det 2 321 aktiebolag, 100 handelsbolag, 32 kommanditbolag och 1 881 enskilda firmor samt 1 017 övriga bolag.

  • I Landskrona kommun finns det inga aktiebolag som omsätter över en miljard SEK och 53 aktiebolag som omsätter över 100 MSEK av kommunens 2 321 aktiebolag. Medelomsättningen i kommunens aktiebolag är 24 574 KSEK vilket är 34,2 % över Sverigesnittet. I kommunen har under de senaste 12 månaderna 22 konkurser skett men 460 nystartade företag har kommit till.
  • Genomsnittsålder på aktiva företag i Landskrona kommun är 9,7 år att jämföra med Sverigesnittet på 9,4 år. I kommunen har 113 nettoarbetstillfällen skapats hos aktiebolagen. Per invånare ger detta plats 233 av de 290 kommunerna.
  • Om vi antar att nystartade företag delat med antal invånare är ett statistiskt mått på en företagsvänlig kommun kommer Landskrona kommun på plats 168 av 290.
  • Antalet företagskonkurser är för senaste året 22 st vilket räknat per invånare placerar Landskrona kommun på plats 122 av 290.
  • Landskrona kommun har 45 225 invånare och kommunens aktiebolag omsatte år 2016 tillsammans 51 114 692 KSEK, vilket ger 1 130 KSEK per invånare och placerar Landskrona på plats 26 av 290 kommuner.
  • Vad gäller sammanlagt resultat (EBITDA) för aktiebolagen i Landskrona kommun blir detta 1 984 333 KSEK och per invånare 44 KSEK, vilket placerar Landskrona på plats 104 av 290 kommuner.
  • Aktiebolagen i Landskrona kommun har 11 976 605 KSEK i långfristiga skulder, vilket utslaget per kommuninvånare placerar kommunen på plats 59 av landets 290 kommuner med avseende på högst företagsskulder per invånare.
  • Aktiebolagen har betalt in 446 859 KSEK i skatt, vilket ger 10 KSEK i skatt per invånare för år 2016. Detta ger Landskrona kommuns aktiebolag plats 69 av 290 vad gäller inbetald skatt.