Företag i Laxå kommun (873 st)

Postort - Postnummer (antal företag)
Postorter följer inte alltid kommungränser. Det är bara den del av postorten som är inom kommungränsen som kommer med nedan.

Snabbfakta

Laxå kommun ligger i Örebro län och här finns 957 företag verksamma varav 57 är nystartade bolag senaste 12 månaderna. I kommunen Laxå finns det 307 aktiebolag, 18 handelsbolag, 4 kommanditbolag och 408 enskilda firmor samt 220 övriga bolag.

  • I Laxå kommun finns det inga aktiebolag som omsätter över en miljard SEK och 5 aktiebolag som omsätter över 100 MSEK av kommunens 307 aktiebolag. Medelomsättningen i kommunens aktiebolag är 9 976 KSEK vilket är 42,8 % under Sverigesnittet. I kommunen har under de senaste 12 månaderna 1 konkurser skett men 57 nystartade företag har kommit till.
  • Genomsnittsålder på aktiva företag i Laxå kommun är 10,7 år att jämföra med Sverigesnittet på 9,2 år. I kommunen har 56 nettoarbetstillfällen skapats hos aktiebolagen. Per invånare ger detta plats 98 av de 290 kommunerna.
  • Om vi antar att nystartade företag delat med antal invånare är ett statistiskt mått på en företagsvänlig kommun kommer Laxå kommun på plats 193 av 290.
  • Antalet företagskonkurser är för senaste året 1 st vilket räknat per invånare placerar Laxå kommun på plats 256 av 290.
  • Laxå kommun har 5 646 invånare och kommunens aktiebolag omsatte år 2016 tillsammans 2 653 545 KSEK, vilket ger 470 KSEK per invånare och placerar Laxå på plats 136 av 290 kommuner.
  • Vad gäller sammanlagt resultat (EBITDA) för aktiebolagen i Laxå kommun blir detta 183 072 KSEK och per invånare 32 KSEK, vilket placerar Laxå på plats 159 av 290 kommuner.
  • Aktiebolagen i Laxå kommun har 731 704 KSEK i långfristiga skulder, vilket utslaget per kommuninvånare placerar kommunen på plats 153 av landets 290 kommuner med avseende på högst företagsskulder per invånare.
  • Aktiebolagen har betalt in 22 945 KSEK i skatt, vilket ger 4 KSEK i skatt per invånare för år 2016. Detta ger Laxå kommuns aktiebolag plats 229 av 290 vad gäller inbetald skatt.