Just nu kan sidan upplevas långsam. Vi arbetar med att lösa problemet.

Företag i Lekebergs kommun (1,474 st)

Postort - Postnummer (antal företag)
Postorter följer inte alltid kommungränser. Det är bara den del av postorten som är inom kommungränsen som kommer med nedan.

Snabbfakta

Lekebergs kommun ligger i Örebro län och här finns 1,391 företag verksamma varav 87 är nystartade bolag senaste 12 månaderna. I kommunen Lekeberg finns det 407 aktiebolag, 20 handelsbolag, 3 kommanditbolag och 781 enskilda firmor samt 180 övriga bolag.

  • I Lekebergs kommun finns det inga aktiebolag som omsätter över en miljard SEK och 1 aktiebolag som omsätter över 100 MSEK av kommunens 407 aktiebolag. Medelomsättningen i kommunens aktiebolag är 5,135 KSEK vilket är 74.3 % under Sverigesnittet. I kommunen har under de senaste 12 månaderna 3 konkurser skett men 87 nystartade företag har kommit till.
  • Genomsnittsålder på aktiva företag i Lekebergs kommun är 10.0 år att jämföra med Sverigesnittet på 9.5 år. I kommunen har 47 nettoarbetstillfällen skapats hos aktiebolagen. Per invånare ger detta plats 138 av de 290 kommunerna.
  • Om vi antar att nystartade företag delat med antal invånare är ett statistiskt mått på en företagsvänlig kommun kommer Lekebergs kommun på plats 126 av 290.
  • Antalet företagskonkurser är för senaste året 3 st vilket räknat per invånare placerar Lekebergs kommun på plats 180 av 290.
  • Lekebergs kommun har 7,867 invånare och kommunens aktiebolag omsatte år 2016 tillsammans 1,874,095 KSEK, vilket ger 238 KSEK per invånare och placerar Lekeberg på plats 269 av 290 kommuner.
  • Vad gäller sammanlagt resultat (EBITDA) för aktiebolagen i Lekebergs kommun blir detta 192,642 KSEK och per invånare 24 KSEK, vilket placerar Lekeberg på plats 208 av 290 kommuner.
  • Aktiebolagen i Lekebergs kommun har 1,167,096 KSEK i långfristiga skulder, vilket utslaget per kommuninvånare placerar kommunen på plats 125 av landets 290 kommuner med avseende på högst företagsskulder per invånare.
  • Aktiebolagen har betalt in 31,428 KSEK i skatt, vilket ger 4 KSEK i skatt per invånare för år 2016. Detta ger Lekebergs kommuns aktiebolag plats 224 av 290 vad gäller inbetald skatt.