Företag i Leksands kommun (3 773 st)

Postort - Postnummer (antal företag)
Postorter följer inte alltid kommungränser. Det är bara den del av postorten som är inom kommungränsen som kommer med nedan.

Snabbfakta

Leksands kommun ligger i Dalarnas län och här finns 4 060 företag verksamma varav 213 är nystartade bolag senaste 12 månaderna. I kommunen Leksand finns det 963 aktiebolag, 47 handelsbolag, 8 kommanditbolag och 2 280 enskilda firmor samt 762 övriga bolag.

  • I Leksands kommun finns det inga aktiebolag som omsätter över en miljard SEK och 11 aktiebolag som omsätter över 100 MSEK av kommunens 963 aktiebolag. Medelomsättningen i kommunens aktiebolag är 19 048 KSEK vilket är 9,3 % över Sverigesnittet. I kommunen har under de senaste 12 månaderna 11 konkurser skett men 213 nystartade företag har kommit till.
  • Genomsnittsålder på aktiva företag i Leksands kommun är 11,4 år att jämföra med Sverigesnittet på 9,1 år. I kommunen har 129 nettoarbetstillfällen skapats hos aktiebolagen. Per invånare ger detta plats 122 av de 290 kommunerna.
  • Om vi antar att nystartade företag delat med antal invånare är ett statistiskt mått på en företagsvänlig kommun kommer Leksands kommun på plats 57 av 290.
  • Antalet företagskonkurser är för senaste året 11 st vilket räknat per invånare placerar Leksands kommun på plats 24 av 290.
  • Leksands kommun har 15 591 invånare och kommunens aktiebolag omsatte år 2016 tillsammans 16 343 392 KSEK, vilket ger 1 048 KSEK per invånare och placerar Leksand på plats 22 av 290 kommuner.
  • Vad gäller sammanlagt resultat (EBITDA) för aktiebolagen i Leksands kommun blir detta 1 651 013 KSEK och per invånare 106 KSEK, vilket placerar Leksand på plats 19 av 290 kommuner.
  • Aktiebolagen i Leksands kommun har 2 667 290 KSEK i långfristiga skulder, vilket utslaget per kommuninvånare placerar kommunen på plats 97 av landets 290 kommuner med avseende på högst företagsskulder per invånare.
  • Aktiebolagen har betalt in 191 377 KSEK i skatt, vilket ger 12 KSEK i skatt per invånare för år 2016. Detta ger Leksands kommuns aktiebolag plats 45 av 290 vad gäller inbetald skatt.