Företag i Leksands kommun (3 776 st)

Postort - Postnummer (antal företag)
Postorter följer inte alltid kommungränser. Det är bara den del av postorten som är inom kommungränsen som kommer med nedan.

Snabbfakta

Leksands kommun ligger i Dalarnas län och här finns 4 081 företag verksamma varav 239 är nystartade bolag senaste 12 månaderna. I kommunen Leksand finns det 998 aktiebolag, 44 handelsbolag, 10 kommanditbolag och 2 265 enskilda firmor samt 764 övriga bolag.

  • I Leksands kommun finns det inga aktiebolag som omsätter över en miljard SEK och 12 aktiebolag som omsätter över 100 MSEK av kommunens 998 aktiebolag. Medelomsättningen i kommunens aktiebolag är 19 506 KSEK vilket är 7,1 % över Sverigesnittet. I kommunen har under de senaste 12 månaderna 5 konkurser skett men 239 nystartade företag har kommit till.
  • Genomsnittsålder på aktiva företag i Leksands kommun är 11,5 år att jämföra med Sverigesnittet på 9,4 år. I kommunen har 138 nettoarbetstillfällen skapats hos aktiebolagen. Per invånare ger detta plats 112 av de 290 kommunerna.
  • Om vi antar att nystartade företag delat med antal invånare är ett statistiskt mått på en företagsvänlig kommun kommer Leksands kommun på plats 18 av 290.
  • Antalet företagskonkurser är för senaste året 5 st vilket räknat per invånare placerar Leksands kommun på plats 208 av 290.
  • Leksands kommun har 15 591 invånare och kommunens aktiebolag omsatte år 2016 tillsammans 17 653 216 KSEK, vilket ger 1 132 KSEK per invånare och placerar Leksand på plats 26 av 290 kommuner.
  • Vad gäller sammanlagt resultat (EBITDA) för aktiebolagen i Leksands kommun blir detta 1 251 653 KSEK och per invånare 80 KSEK, vilket placerar Leksand på plats 35 av 290 kommuner.
  • Aktiebolagen i Leksands kommun har 3 643 964 KSEK i långfristiga skulder, vilket utslaget per kommuninvånare placerar kommunen på plats 69 av landets 290 kommuner med avseende på högst företagsskulder per invånare.
  • Aktiebolagen har betalt in 162 419 KSEK i skatt, vilket ger 10 KSEK i skatt per invånare för år 2016. Detta ger Leksands kommuns aktiebolag plats 64 av 290 vad gäller inbetald skatt.