Företag i Lerums kommun (5 871 st)

Postort - Postnummer (antal företag)
Postorter följer inte alltid kommungränser. Det är bara den del av postorten som är inom kommungränsen som kommer med nedan.

Snabbfakta

Lerums kommun ligger i Västra Götalands län och här finns 5 794 företag verksamma varav 468 är nystartade bolag senaste 12 månaderna. I kommunen Lerum finns det 2 756 aktiebolag, 151 handelsbolag, 67 kommanditbolag och 2 018 enskilda firmor samt 802 övriga bolag.

  • I Lerums kommun finns det inga aktiebolag som omsätter över en miljard SEK och 17 aktiebolag som omsätter över 100 MSEK av kommunens 2 756 aktiebolag. Medelomsättningen i kommunens aktiebolag är 5 016 KSEK vilket är 72,5 % under Sverigesnittet. I kommunen har under de senaste 12 månaderna 20 konkurser skett men 468 nystartade företag har kommit till.
  • Genomsnittsålder på aktiva företag i Lerums kommun är 8,8 år att jämföra med Sverigesnittet på 9,4 år. I kommunen har 176 nettoarbetstillfällen skapats hos aktiebolagen. Per invånare ger detta plats 210 av de 290 kommunerna.
  • Om vi antar att nystartade företag delat med antal invånare är ett statistiskt mått på en företagsvänlig kommun kommer Lerums kommun på plats 110 av 290.
  • Antalet företagskonkurser är för senaste året 20 st vilket räknat per invånare placerar Lerums kommun på plats 120 av 290.
  • Lerums kommun har 41 356 invånare och kommunens aktiebolag omsatte år 2016 tillsammans 12 259 338 KSEK, vilket ger 296 KSEK per invånare och placerar Lerum på plats 244 av 290 kommuner.
  • Vad gäller sammanlagt resultat (EBITDA) för aktiebolagen i Lerums kommun blir detta 812 931 KSEK och per invånare 20 KSEK, vilket placerar Lerum på plats 244 av 290 kommuner.
  • Aktiebolagen i Lerums kommun har 2 414 513 KSEK i långfristiga skulder, vilket utslaget per kommuninvånare placerar kommunen på plats 256 av landets 290 kommuner med avseende på högst företagsskulder per invånare.
  • Aktiebolagen har betalt in 170 077 KSEK i skatt, vilket ger 4 KSEK i skatt per invånare för år 2016. Detta ger Lerums kommuns aktiebolag plats 220 av 290 vad gäller inbetald skatt.