Företag i Lerums kommun (5 788 st)

Postort - Postnummer (antal företag)
Postorter följer inte alltid kommungränser. Det är bara den del av postorten som är inom kommungränsen som kommer med nedan.

Snabbfakta

Lerums kommun ligger i Västra Götalands län och här finns 5 739 företag verksamma varav 502 är nystartade bolag senaste 12 månaderna. I kommunen Lerum finns det 2 610 aktiebolag, 167 handelsbolag, 69 kommanditbolag och 2 102 enskilda firmor samt 791 övriga bolag.

  • I Lerums kommun finns det inga aktiebolag som omsätter över en miljard SEK och 14 aktiebolag som omsätter över 100 MSEK av kommunens 2 610 aktiebolag. Medelomsättningen i kommunens aktiebolag är 4 818 KSEK vilket är 72,4 % under Sverigesnittet. I kommunen har under de senaste 12 månaderna 18 konkurser skett men 502 nystartade företag har kommit till.
  • Genomsnittsålder på aktiva företag i Lerums kommun är 8,7 år att jämföra med Sverigesnittet på 9,1 år. I kommunen har 342 nettoarbetstillfällen skapats hos aktiebolagen. Per invånare ger detta plats 126 av de 290 kommunerna.
  • Om vi antar att nystartade företag delat med antal invånare är ett statistiskt mått på en företagsvänlig kommun kommer Lerums kommun på plats 113 av 290.
  • Antalet företagskonkurser är för senaste året 18 st vilket räknat per invånare placerar Lerums kommun på plats 123 av 290.
  • Lerums kommun har 41 356 invånare och kommunens aktiebolag omsatte år 2016 tillsammans 10 918 007 KSEK, vilket ger 264 KSEK per invånare och placerar Lerum på plats 248 av 290 kommuner.
  • Vad gäller sammanlagt resultat (EBITDA) för aktiebolagen i Lerums kommun blir detta 841 452 KSEK och per invånare 20 KSEK, vilket placerar Lerum på plats 230 av 290 kommuner.
  • Aktiebolagen i Lerums kommun har 2 260 180 KSEK i långfristiga skulder, vilket utslaget per kommuninvånare placerar kommunen på plats 260 av landets 290 kommuner med avseende på högst företagsskulder per invånare.
  • Aktiebolagen har betalt in 191 755 KSEK i skatt, vilket ger 5 KSEK i skatt per invånare för år 2016. Detta ger Lerums kommuns aktiebolag plats 192 av 290 vad gäller inbetald skatt.