Företag i Lidköpings kommun (5,391 st)

Postort - Postnummer (antal företag)
Postorter följer inte alltid kommungränser. Det är bara den del av postorten som är inom kommungränsen som kommer med nedan.

Snabbfakta

Lidköpings kommun ligger i Västra Götalands län och här finns 6,249 företag verksamma varav 442 är nystartade bolag senaste 12 månaderna. I kommunen Lidköping finns det 2,336 aktiebolag, 117 handelsbolag, 23 kommanditbolag och 2,568 enskilda firmor samt 1,205 övriga bolag.

  • I Lidköpings kommun finns det inga aktiebolag som omsätter över en miljard SEK och 53 aktiebolag som omsätter över 100 MSEK av kommunens 2,336 aktiebolag. Medelomsättningen i kommunens aktiebolag är 15,481 KSEK vilket är 22.4 % under Sverigesnittet. I kommunen har under de senaste 12 månaderna 13 konkurser skett men 442 nystartade företag har kommit till.
  • Genomsnittsålder på aktiva företag i Lidköpings kommun är 9.6 år att jämföra med Sverigesnittet på 9.5 år. I kommunen har -249 nettoarbetstillfällen försvunnit hos aktiebolagen. Per invånare ger detta plats 282 av de 290 kommunerna.
  • Om vi antar att nystartade företag delat med antal invånare är ett statistiskt mått på en företagsvänlig kommun kommer Lidköpings kommun på plats 114 av 290.
  • Antalet företagskonkurser är för senaste året 13 st vilket räknat per invånare placerar Lidköpings kommun på plats 206 av 290.
  • Lidköpings kommun har 39,515 invånare och kommunens aktiebolag omsatte år 2016 tillsammans 32,447,296 KSEK, vilket ger 821 KSEK per invånare och placerar Lidköping på plats 58 av 290 kommuner.
  • Vad gäller sammanlagt resultat (EBITDA) för aktiebolagen i Lidköpings kommun blir detta 2,000,228 KSEK och per invånare 51 KSEK, vilket placerar Lidköping på plats 83 av 290 kommuner.
  • Aktiebolagen i Lidköpings kommun har 7,253,255 KSEK i långfristiga skulder, vilket utslaget per kommuninvånare placerar kommunen på plats 98 av landets 290 kommuner med avseende på högst företagsskulder per invånare.
  • Aktiebolagen har betalt in 337,973 KSEK i skatt, vilket ger 9 KSEK i skatt per invånare för år 2016. Detta ger Lidköpings kommuns aktiebolag plats 85 av 290 vad gäller inbetald skatt.