Företag i Lidköpings kommun (5 509 st)

Postort - Postnummer (antal företag)
Postorter följer inte alltid kommungränser. Det är bara den del av postorten som är inom kommungränsen som kommer med nedan.

Snabbfakta

Lidköpings kommun ligger i Västra Götalands län och här finns 6 230 företag verksamma varav 420 är nystartade bolag senaste 12 månaderna. I kommunen Lidköping finns det 2 247 aktiebolag, 132 handelsbolag, 25 kommanditbolag och 2 609 enskilda firmor samt 1 217 övriga bolag.

  • I Lidköpings kommun finns det inga aktiebolag som omsätter över en miljard SEK och 53 aktiebolag som omsätter över 100 MSEK av kommunens 2 247 aktiebolag. Medelomsättningen i kommunens aktiebolag är 15 051 KSEK vilket är 13,7 % under Sverigesnittet. I kommunen har under de senaste 12 månaderna 13 konkurser skett men 420 nystartade företag har kommit till.
  • Genomsnittsålder på aktiva företag i Lidköpings kommun är 9,6 år att jämföra med Sverigesnittet på 9,2 år. I kommunen har 202 nettoarbetstillfällen skapats hos aktiebolagen. Per invånare ger detta plats 206 av de 290 kommunerna.
  • Om vi antar att nystartade företag delat med antal invånare är ett statistiskt mått på en företagsvänlig kommun kommer Lidköpings kommun på plats 152 av 290.
  • Antalet företagskonkurser är för senaste året 13 st vilket räknat per invånare placerar Lidköpings kommun på plats 194 av 290.
  • Lidköpings kommun har 39 515 invånare och kommunens aktiebolag omsatte år 2016 tillsammans 29 920 395 KSEK, vilket ger 757 KSEK per invånare och placerar Lidköping på plats 58 av 290 kommuner.
  • Vad gäller sammanlagt resultat (EBITDA) för aktiebolagen i Lidköpings kommun blir detta 1 844 185 KSEK och per invånare 47 KSEK, vilket placerar Lidköping på plats 95 av 290 kommuner.
  • Aktiebolagen i Lidköpings kommun har 7 044 387 KSEK i långfristiga skulder, vilket utslaget per kommuninvånare placerar kommunen på plats 93 av landets 290 kommuner med avseende på högst företagsskulder per invånare.
  • Aktiebolagen har betalt in 305 521 KSEK i skatt, vilket ger 8 KSEK i skatt per invånare för år 2016. Detta ger Lidköpings kommuns aktiebolag plats 99 av 290 vad gäller inbetald skatt.