Företag i Lilla Edets kommun (1 738 st)

Postort - Postnummer (antal företag)
Postorter följer inte alltid kommungränser. Det är bara den del av postorten som är inom kommungränsen som kommer med nedan.

Snabbfakta

Lilla Edets kommun ligger i Västra Götalands län och här finns 1 828 företag verksamma varav 117 är nystartade bolag senaste 12 månaderna. I kommunen Lilla Edet finns det 577 aktiebolag, 29 handelsbolag, 17 kommanditbolag och 913 enskilda firmor samt 292 övriga bolag.

  • I Lilla Edets kommun finns det inga aktiebolag som omsätter över en miljard SEK och 5 aktiebolag som omsätter över 100 MSEK av kommunens 577 aktiebolag. Medelomsättningen i kommunens aktiebolag är 6 095 KSEK vilket är 66,8 % under Sverigesnittet. I kommunen har under de senaste 12 månaderna 5 konkurser skett men 117 nystartade företag har kommit till.
  • Genomsnittsålder på aktiva företag i Lilla Edets kommun är 9,6 år att jämföra med Sverigesnittet på 9,4 år. I kommunen har 103 nettoarbetstillfällen skapats hos aktiebolagen. Per invånare ger detta plats 130 av de 290 kommunerna.
  • Om vi antar att nystartade företag delat med antal invånare är ett statistiskt mått på en företagsvänlig kommun kommer Lilla Edets kommun på plats 253 av 290.
  • Antalet företagskonkurser är för senaste året 5 st vilket räknat per invånare placerar Lilla Edets kommun på plats 191 av 290.
  • Lilla Edets kommun har 13 909 invånare och kommunens aktiebolag omsatte år 2016 tillsammans 3 102 411 KSEK, vilket ger 223 KSEK per invånare och placerar Lilla Edet på plats 276 av 290 kommuner.
  • Vad gäller sammanlagt resultat (EBITDA) för aktiebolagen i Lilla Edets kommun blir detta 165 119 KSEK och per invånare 12 KSEK, vilket placerar Lilla Edet på plats 278 av 290 kommuner.
  • Aktiebolagen i Lilla Edets kommun har 856 131 KSEK i långfristiga skulder, vilket utslaget per kommuninvånare placerar kommunen på plats 252 av landets 290 kommuner med avseende på högst företagsskulder per invånare.
  • Aktiebolagen har betalt in 30 505 KSEK i skatt, vilket ger 2 KSEK i skatt per invånare för år 2016. Detta ger Lilla Edets kommuns aktiebolag plats 278 av 290 vad gäller inbetald skatt.