Företag i Lindesbergs kommun (3 274 st)

Postort - Postnummer (antal företag)
Postorter följer inte alltid kommungränser. Det är bara den del av postorten som är inom kommungränsen som kommer med nedan.

Snabbfakta

Lindesbergs kommun ligger i Örebro län och här finns 3 578 företag verksamma varav 247 är nystartade bolag senaste 12 månaderna. I kommunen Lindesberg finns det 888 aktiebolag, 63 handelsbolag, 20 kommanditbolag och 1 880 enskilda firmor samt 727 övriga bolag.

  • I Lindesbergs kommun finns det inga aktiebolag som omsätter över en miljard SEK och 16 aktiebolag som omsätter över 100 MSEK av kommunens 888 aktiebolag. Medelomsättningen i kommunens aktiebolag är 17 913 KSEK vilket är 2,8 % över Sverigesnittet. I kommunen har under de senaste 12 månaderna 5 konkurser skett men 247 nystartade företag har kommit till.
  • Genomsnittsålder på aktiva företag i Lindesbergs kommun är 11,1 år att jämföra med Sverigesnittet på 9,1 år. I kommunen har 260 nettoarbetstillfällen skapats hos aktiebolagen. Per invånare ger detta plats 74 av de 290 kommunerna.
  • Om vi antar att nystartade företag delat med antal invånare är ett statistiskt mått på en företagsvänlig kommun kommer Lindesbergs kommun på plats 192 av 290.
  • Antalet företagskonkurser är för senaste året 5 st vilket räknat per invånare placerar Lindesbergs kommun på plats 252 av 290.
  • Lindesbergs kommun har 23 661 invånare och kommunens aktiebolag omsatte år 2016 tillsammans 13 721 037 KSEK, vilket ger 580 KSEK per invånare och placerar Lindesberg på plats 89 av 290 kommuner.
  • Vad gäller sammanlagt resultat (EBITDA) för aktiebolagen i Lindesbergs kommun blir detta 1 305 423 KSEK och per invånare 55 KSEK, vilket placerar Lindesberg på plats 66 av 290 kommuner.
  • Aktiebolagen i Lindesbergs kommun har 3 530 161 KSEK i långfristiga skulder, vilket utslaget per kommuninvånare placerar kommunen på plats 117 av landets 290 kommuner med avseende på högst företagsskulder per invånare.
  • Aktiebolagen har betalt in 167 742 KSEK i skatt, vilket ger 7 KSEK i skatt per invånare för år 2016. Detta ger Lindesbergs kommuns aktiebolag plats 109 av 290 vad gäller inbetald skatt.