Företag i Lindesbergs kommun (3 253 st)

Postort - Postnummer (antal företag)
Postorter följer inte alltid kommungränser. Det är bara den del av postorten som är inom kommungränsen som kommer med nedan.

Snabbfakta

Lindesbergs kommun ligger i Örebro län och här finns 3 589 företag verksamma varav 233 är nystartade bolag senaste 12 månaderna. I kommunen Lindesberg finns det 918 aktiebolag, 58 handelsbolag, 19 kommanditbolag och 1 860 enskilda firmor samt 734 övriga bolag.

  • I Lindesbergs kommun finns det inga aktiebolag som omsätter över en miljard SEK och 16 aktiebolag som omsätter över 100 MSEK av kommunens 918 aktiebolag. Medelomsättningen i kommunens aktiebolag är 20 891 KSEK vilket är 13,7 % över Sverigesnittet. I kommunen har under de senaste 12 månaderna 12 konkurser skett men 233 nystartade företag har kommit till.
  • Genomsnittsålder på aktiva företag i Lindesbergs kommun är 11,3 år att jämföra med Sverigesnittet på 9,4 år. I kommunen har 126 nettoarbetstillfällen skapats hos aktiebolagen. Per invånare ger detta plats 178 av de 290 kommunerna.
  • Om vi antar att nystartade företag delat med antal invånare är ett statistiskt mått på en företagsvänlig kommun kommer Lindesbergs kommun på plats 194 av 290.
  • Antalet företagskonkurser är för senaste året 12 st vilket räknat per invånare placerar Lindesbergs kommun på plats 110 av 290.
  • Lindesbergs kommun har 23 661 invånare och kommunens aktiebolag omsatte år 2016 tillsammans 17 193 208 KSEK, vilket ger 727 KSEK per invånare och placerar Lindesberg på plats 81 av 290 kommuner.
  • Vad gäller sammanlagt resultat (EBITDA) för aktiebolagen i Lindesbergs kommun blir detta 1 358 875 KSEK och per invånare 57 KSEK, vilket placerar Lindesberg på plats 70 av 290 kommuner.
  • Aktiebolagen i Lindesbergs kommun har 3 636 810 KSEK i långfristiga skulder, vilket utslaget per kommuninvånare placerar kommunen på plats 120 av landets 290 kommuner med avseende på högst företagsskulder per invånare.
  • Aktiebolagen har betalt in 162 777 KSEK i skatt, vilket ger 7 KSEK i skatt per invånare för år 2016. Detta ger Lindesbergs kommuns aktiebolag plats 121 av 290 vad gäller inbetald skatt.