Företag i Linköpings kommun (17 336 st)

Postort - Postnummer (antal företag)
Postorter följer inte alltid kommungränser. Det är bara den del av postorten som är inom kommungränsen som kommer med nedan.

B

G

K

L

N

R

S

U

V

Å

Snabbfakta

Linköpings kommun ligger i Östergötlands län och här finns 20 833 företag verksamma varav 1 745 är nystartade bolag senaste 12 månaderna. I kommunen Linköping finns det 8 946 aktiebolag, 370 handelsbolag, 111 kommanditbolag och 7 318 enskilda firmor samt 4 088 övriga bolag.

  • I Linköpings kommun finns det 1 aktiebolag som omsätter över en miljard SEK och 131 aktiebolag som omsätter över 100 MSEK av kommunens 8 946 aktiebolag. Medelomsättningen i kommunens aktiebolag är 15 600 KSEK vilket är 10,5 % under Sverigesnittet. I kommunen har under de senaste 12 månaderna 68 konkurser skett men 1 745 nystartade företag har kommit till.
  • Genomsnittsålder på aktiva företag i Linköpings kommun är 8,8 år att jämföra med Sverigesnittet på 9,1 år. I kommunen har 2 083 nettoarbetstillfällen skapats hos aktiebolagen. Per invånare ger detta plats 47 av de 290 kommunerna.
  • Om vi antar att nystartade företag delat med antal invånare är ett statistiskt mått på en företagsvänlig kommun kommer Linköpings kommun på plats 160 av 290.
  • Antalet företagskonkurser är för senaste året 68 st vilket räknat per invånare placerar Linköpings kommun på plats 126 av 290.
  • Linköpings kommun har 158 245 invånare och kommunens aktiebolag omsatte år 2016 tillsammans 122 146 673 KSEK, vilket ger 772 KSEK per invånare och placerar Linköping på plats 53 av 290 kommuner.
  • Vad gäller sammanlagt resultat (EBITDA) för aktiebolagen i Linköpings kommun blir detta 9 192 675 KSEK och per invånare 58 KSEK, vilket placerar Linköping på plats 62 av 290 kommuner.
  • Aktiebolagen i Linköpings kommun har 44 880 081 KSEK i långfristiga skulder, vilket utslaget per kommuninvånare placerar kommunen på plats 48 av landets 290 kommuner med avseende på högst företagsskulder per invånare.
  • Aktiebolagen har betalt in 1 564 400 KSEK i skatt, vilket ger 10 KSEK i skatt per invånare för år 2016. Detta ger Linköpings kommuns aktiebolag plats 64 av 290 vad gäller inbetald skatt.