Företag i Linköpings kommun (17 236 st)

Postort - Postnummer (antal företag)
Postorter följer inte alltid kommungränser. Det är bara den del av postorten som är inom kommungränsen som kommer med nedan.

B

G

K

L

N

R

S

U

V

Å

Snabbfakta

Linköpings kommun ligger i Östergötlands län och här finns 20 916 företag verksamma varav 1 496 är nystartade bolag senaste 12 månaderna. I kommunen Linköping finns det 9 305 aktiebolag, 340 handelsbolag, 103 kommanditbolag och 7 089 enskilda firmor samt 4 079 övriga bolag.

  • I Linköpings kommun finns det 1 aktiebolag som omsätter över en miljard SEK och 157 aktiebolag som omsätter över 100 MSEK av kommunens 9 305 aktiebolag. Medelomsättningen i kommunens aktiebolag är 17 036 KSEK vilket är 6,5 % under Sverigesnittet. I kommunen har under de senaste 12 månaderna 83 konkurser skett men 1 496 nystartade företag har kommit till.
  • Genomsnittsålder på aktiva företag i Linköpings kommun är 9,1 år att jämföra med Sverigesnittet på 9,4 år. I kommunen har 2 278 nettoarbetstillfällen skapats hos aktiebolagen. Per invånare ger detta plats 41 av de 290 kommunerna.
  • Om vi antar att nystartade företag delat med antal invånare är ett statistiskt mått på en företagsvänlig kommun kommer Linköpings kommun på plats 218 av 290.
  • Antalet företagskonkurser är för senaste året 83 st vilket räknat per invånare placerar Linköpings kommun på plats 100 av 290.
  • Linköpings kommun har 158 245 invånare och kommunens aktiebolag omsatte år 2016 tillsammans 140 874 090 KSEK, vilket ger 890 KSEK per invånare och placerar Linköping på plats 48 av 290 kommuner.
  • Vad gäller sammanlagt resultat (EBITDA) för aktiebolagen i Linköpings kommun blir detta 8 510 745 KSEK och per invånare 54 KSEK, vilket placerar Linköping på plats 79 av 290 kommuner.
  • Aktiebolagen i Linköpings kommun har 85 928 490 KSEK i långfristiga skulder, vilket utslaget per kommuninvånare placerar kommunen på plats 25 av landets 290 kommuner med avseende på högst företagsskulder per invånare.
  • Aktiebolagen har betalt in 1 907 581 KSEK i skatt, vilket ger 12 KSEK i skatt per invånare för år 2016. Detta ger Linköpings kommuns aktiebolag plats 50 av 290 vad gäller inbetald skatt.