Företag i Ljungby kommun (4 853 st)

Postort - Postnummer (antal företag)
Postorter följer inte alltid kommungränser. Det är bara den del av postorten som är inom kommungränsen som kommer med nedan.

Snabbfakta

Ljungby kommun ligger i Kronobergs län och här finns 5 251 företag verksamma varav 234 är nystartade bolag senaste 12 månaderna. I kommunen Ljungby finns det 1 288 aktiebolag, 68 handelsbolag, 15 kommanditbolag och 3 007 enskilda firmor samt 873 övriga bolag.

  • I Ljungby kommun finns det inga aktiebolag som omsätter över en miljard SEK och 34 aktiebolag som omsätter över 100 MSEK av kommunens 1 288 aktiebolag. Medelomsättningen i kommunens aktiebolag är 13 524 KSEK vilket är 22,4 % under Sverigesnittet. I kommunen har under de senaste 12 månaderna 14 konkurser skett men 234 nystartade företag har kommit till.
  • Genomsnittsålder på aktiva företag i Ljungby kommun är 11,6 år att jämföra med Sverigesnittet på 9,1 år. I kommunen har 192 nettoarbetstillfällen skapats hos aktiebolagen. Per invånare ger detta plats 159 av de 290 kommunerna.
  • Om vi antar att nystartade företag delat med antal invånare är ett statistiskt mått på en företagsvänlig kommun kommer Ljungby kommun på plats 270 av 290.
  • Antalet företagskonkurser är för senaste året 14 st vilket räknat per invånare placerar Ljungby kommun på plats 98 av 290.
  • Ljungby kommun har 28 243 invånare och kommunens aktiebolag omsatte år 2016 tillsammans 16 107 571 KSEK, vilket ger 570 KSEK per invånare och placerar Ljungby på plats 92 av 290 kommuner.
  • Vad gäller sammanlagt resultat (EBITDA) för aktiebolagen i Ljungby kommun blir detta 1 491 567 KSEK och per invånare 53 KSEK, vilket placerar Ljungby på plats 69 av 290 kommuner.
  • Aktiebolagen i Ljungby kommun har 3 870 192 KSEK i långfristiga skulder, vilket utslaget per kommuninvånare placerar kommunen på plats 134 av landets 290 kommuner med avseende på högst företagsskulder per invånare.
  • Aktiebolagen har betalt in 260 695 KSEK i skatt, vilket ger 9 KSEK i skatt per invånare för år 2016. Detta ger Ljungby kommuns aktiebolag plats 71 av 290 vad gäller inbetald skatt.