Företag i Ljungby kommun (4 844 st)

Postort - Postnummer (antal företag)
Postorter följer inte alltid kommungränser. Det är bara den del av postorten som är inom kommungränsen som kommer med nedan.

Snabbfakta

Ljungby kommun ligger i Kronobergs län och här finns 5 225 företag verksamma varav 290 är nystartade bolag senaste 12 månaderna. I kommunen Ljungby finns det 1 334 aktiebolag, 67 handelsbolag, 13 kommanditbolag och 2 941 enskilda firmor samt 870 övriga bolag.

  • I Ljungby kommun finns det inga aktiebolag som omsätter över en miljard SEK och 38 aktiebolag som omsätter över 100 MSEK av kommunens 1 334 aktiebolag. Medelomsättningen i kommunens aktiebolag är 14 542 KSEK vilket är 20,6 % under Sverigesnittet. I kommunen har under de senaste 12 månaderna 6 konkurser skett men 290 nystartade företag har kommit till.
  • Genomsnittsålder på aktiva företag i Ljungby kommun är 11,7 år att jämföra med Sverigesnittet på 9,4 år. I kommunen har 144 nettoarbetstillfällen skapats hos aktiebolagen. Per invånare ger detta plats 193 av de 290 kommunerna.
  • Om vi antar att nystartade företag delat med antal invånare är ett statistiskt mått på en företagsvänlig kommun kommer Ljungby kommun på plats 178 av 290.
  • Antalet företagskonkurser är för senaste året 6 st vilket räknat per invånare placerar Ljungby kommun på plats 249 av 290.
  • Ljungby kommun har 28 243 invånare och kommunens aktiebolag omsatte år 2016 tillsammans 17 697 798 KSEK, vilket ger 627 KSEK per invånare och placerar Ljungby på plats 100 av 290 kommuner.
  • Vad gäller sammanlagt resultat (EBITDA) för aktiebolagen i Ljungby kommun blir detta 1 496 954 KSEK och per invånare 53 KSEK, vilket placerar Ljungby på plats 80 av 290 kommuner.
  • Aktiebolagen i Ljungby kommun har 4 028 392 KSEK i långfristiga skulder, vilket utslaget per kommuninvånare placerar kommunen på plats 132 av landets 290 kommuner med avseende på högst företagsskulder per invånare.
  • Aktiebolagen har betalt in 253 145 KSEK i skatt, vilket ger 9 KSEK i skatt per invånare för år 2016. Detta ger Ljungby kommuns aktiebolag plats 79 av 290 vad gäller inbetald skatt.