Företag i Ljusdals kommun (4 101 st)

Postort - Postnummer (antal företag)
Postorter följer inte alltid kommungränser. Det är bara den del av postorten som är inom kommungränsen som kommer med nedan.

Snabbfakta

Ljusdals kommun ligger i Gävleborgs län och här finns 4 620 företag verksamma varav 264 är nystartade bolag senaste 12 månaderna. I kommunen Ljusdal finns det 1 230 aktiebolag, 36 handelsbolag, 7 kommanditbolag och 2 387 enskilda firmor samt 960 övriga bolag.

  • I Ljusdals kommun finns det inga aktiebolag som omsätter över en miljard SEK och 13 aktiebolag som omsätter över 100 MSEK av kommunens 1 230 aktiebolag. Medelomsättningen i kommunens aktiebolag är 6 936 KSEK vilket är 60,2 % under Sverigesnittet. I kommunen har under de senaste 12 månaderna 13 konkurser skett men 264 nystartade företag har kommit till.
  • Genomsnittsålder på aktiva företag i Ljusdals kommun är 10,4 år att jämföra med Sverigesnittet på 9,1 år. I kommunen har 25 nettoarbetstillfällen skapats hos aktiebolagen. Per invånare ger detta plats 259 av de 290 kommunerna.
  • Om vi antar att nystartade företag delat med antal invånare är ett statistiskt mått på en företagsvänlig kommun kommer Ljusdals kommun på plats 47 av 290.
  • Antalet företagskonkurser är för senaste året 13 st vilket räknat per invånare placerar Ljusdals kommun på plats 29 av 290.
  • Ljusdals kommun har 19 020 invånare och kommunens aktiebolag omsatte år 2016 tillsammans 7 539 669 KSEK, vilket ger 396 KSEK per invånare och placerar Ljusdal på plats 171 av 290 kommuner.
  • Vad gäller sammanlagt resultat (EBITDA) för aktiebolagen i Ljusdals kommun blir detta 625 291 KSEK och per invånare 33 KSEK, vilket placerar Ljusdal på plats 148 av 290 kommuner.
  • Aktiebolagen i Ljusdals kommun har 4 730 562 KSEK i långfristiga skulder, vilket utslaget per kommuninvånare placerar kommunen på plats 61 av landets 290 kommuner med avseende på högst företagsskulder per invånare.
  • Aktiebolagen har betalt in 94 216 KSEK i skatt, vilket ger 5 KSEK i skatt per invånare för år 2016. Detta ger Ljusdals kommuns aktiebolag plats 174 av 290 vad gäller inbetald skatt.