Företag i Ljusdals kommun (4 129 st)

Postort - Postnummer (antal företag)
Postorter följer inte alltid kommungränser. Det är bara den del av postorten som är inom kommungränsen som kommer med nedan.

Snabbfakta

Ljusdals kommun ligger i Gävleborgs län och här finns 4 638 företag verksamma varav 218 är nystartade bolag senaste 12 månaderna. I kommunen Ljusdal finns det 1 273 aktiebolag, 29 handelsbolag, 6 kommanditbolag och 2 355 enskilda firmor samt 975 övriga bolag.

  • I Ljusdals kommun finns det inga aktiebolag som omsätter över en miljard SEK och 15 aktiebolag som omsätter över 100 MSEK av kommunens 1 273 aktiebolag. Medelomsättningen i kommunens aktiebolag är 7 085 KSEK vilket är 61,3 % under Sverigesnittet. I kommunen har under de senaste 12 månaderna 8 konkurser skett men 218 nystartade företag har kommit till.
  • Genomsnittsålder på aktiva företag i Ljusdals kommun är 10,7 år att jämföra med Sverigesnittet på 9,4 år. I kommunen har 211 nettoarbetstillfällen skapats hos aktiebolagen. Per invånare ger detta plats 61 av de 290 kommunerna.
  • Om vi antar att nystartade företag delat med antal invånare är ett statistiskt mått på en företagsvänlig kommun kommer Ljusdals kommun på plats 104 av 290.
  • Antalet företagskonkurser är för senaste året 8 st vilket räknat per invånare placerar Ljusdals kommun på plats 156 av 290.
  • Ljusdals kommun har 19 020 invånare och kommunens aktiebolag omsatte år 2016 tillsammans 8 225 582 KSEK, vilket ger 432 KSEK per invånare och placerar Ljusdal på plats 174 av 290 kommuner.
  • Vad gäller sammanlagt resultat (EBITDA) för aktiebolagen i Ljusdals kommun blir detta 654 802 KSEK och per invånare 34 KSEK, vilket placerar Ljusdal på plats 140 av 290 kommuner.
  • Aktiebolagen i Ljusdals kommun har 10 396 581 KSEK i långfristiga skulder, vilket utslaget per kommuninvånare placerar kommunen på plats 25 av landets 290 kommuner med avseende på högst företagsskulder per invånare.
  • Aktiebolagen har betalt in 118 187 KSEK i skatt, vilket ger 6 KSEK i skatt per invånare för år 2016. Detta ger Ljusdals kommuns aktiebolag plats 136 av 290 vad gäller inbetald skatt.