Företag i Ludvika kommun (2 968 st)

Postort - Postnummer (antal företag)
Postorter följer inte alltid kommungränser. Det är bara den del av postorten som är inom kommungränsen som kommer med nedan.

Snabbfakta

Ludvika kommun ligger i Dalarnas län och här finns 3 323 företag verksamma varav 218 är nystartade bolag senaste 12 månaderna. I kommunen Ludvika finns det 1 156 aktiebolag, 47 handelsbolag, 5 kommanditbolag och 1 326 enskilda firmor samt 789 övriga bolag.

  • I Ludvika kommun finns det inga aktiebolag som omsätter över en miljard SEK och 17 aktiebolag som omsätter över 100 MSEK av kommunens 1 156 aktiebolag. Medelomsättningen i kommunens aktiebolag är 7 613 KSEK vilket är 58,6 % under Sverigesnittet. I kommunen har under de senaste 12 månaderna 5 konkurser skett men 218 nystartade företag har kommit till.
  • Genomsnittsålder på aktiva företag i Ludvika kommun är 10,5 år att jämföra med Sverigesnittet på 9,4 år. I kommunen har 104 nettoarbetstillfällen skapats hos aktiebolagen. Per invånare ger detta plats 212 av de 290 kommunerna.
  • Om vi antar att nystartade företag delat med antal invånare är ett statistiskt mått på en företagsvänlig kommun kommer Ludvika kommun på plats 257 av 290.
  • Antalet företagskonkurser är för senaste året 5 st vilket räknat per invånare placerar Ludvika kommun på plats 260 av 290.
  • Ludvika kommun har 26 964 invånare och kommunens aktiebolag omsatte år 2016 tillsammans 7 970 724 KSEK, vilket ger 296 KSEK per invånare och placerar Ludvika på plats 246 av 290 kommuner.
  • Vad gäller sammanlagt resultat (EBITDA) för aktiebolagen i Ludvika kommun blir detta 589 871 KSEK och per invånare 22 KSEK, vilket placerar Ludvika på plats 227 av 290 kommuner.
  • Aktiebolagen i Ludvika kommun har 3 883 815 KSEK i långfristiga skulder, vilket utslaget per kommuninvånare placerar kommunen på plats 131 av landets 290 kommuner med avseende på högst företagsskulder per invånare.
  • Aktiebolagen har betalt in 113 590 KSEK i skatt, vilket ger 4 KSEK i skatt per invånare för år 2016. Detta ger Ludvika kommuns aktiebolag plats 216 av 290 vad gäller inbetald skatt.