Företag i Ludvika kommun (2 949 st)

Postort - Postnummer (antal företag)
Postorter följer inte alltid kommungränser. Det är bara den del av postorten som är inom kommungränsen som kommer med nedan.

Snabbfakta

Ludvika kommun ligger i Dalarnas län och här finns 3 290 företag verksamma varav 226 är nystartade bolag senaste 12 månaderna. I kommunen Ludvika finns det 1 096 aktiebolag, 44 handelsbolag, 5 kommanditbolag och 1 362 enskilda firmor samt 783 övriga bolag.

  • I Ludvika kommun finns det inga aktiebolag som omsätter över en miljard SEK och 15 aktiebolag som omsätter över 100 MSEK av kommunens 1 096 aktiebolag. Medelomsättningen i kommunens aktiebolag är 7 736 KSEK vilket är 55,6 % under Sverigesnittet. I kommunen har under de senaste 12 månaderna 6 konkurser skett men 226 nystartade företag har kommit till.
  • Genomsnittsålder på aktiva företag i Ludvika kommun är 10,5 år att jämföra med Sverigesnittet på 9,1 år. I kommunen har 111 nettoarbetstillfällen skapats hos aktiebolagen. Per invånare ger detta plats 226 av de 290 kommunerna.
  • Om vi antar att nystartade företag delat med antal invånare är ett statistiskt mått på en företagsvänlig kommun kommer Ludvika kommun på plats 271 av 290.
  • Antalet företagskonkurser är för senaste året 6 st vilket räknat per invånare placerar Ludvika kommun på plats 245 av 290.
  • Ludvika kommun har 26 964 invånare och kommunens aktiebolag omsatte år 2016 tillsammans 7 318 563 KSEK, vilket ger 271 KSEK per invånare och placerar Ludvika på plats 244 av 290 kommuner.
  • Vad gäller sammanlagt resultat (EBITDA) för aktiebolagen i Ludvika kommun blir detta 502 969 KSEK och per invånare 19 KSEK, vilket placerar Ludvika på plats 242 av 290 kommuner.
  • Aktiebolagen i Ludvika kommun har 3 627 506 KSEK i långfristiga skulder, vilket utslaget per kommuninvånare placerar kommunen på plats 142 av landets 290 kommuner med avseende på högst företagsskulder per invånare.
  • Aktiebolagen har betalt in 76 115 KSEK i skatt, vilket ger 3 KSEK i skatt per invånare för år 2016. Detta ger Ludvika kommuns aktiebolag plats 267 av 290 vad gäller inbetald skatt.