Företag i Lunds kommun (21 035 st)

Postort - Postnummer (antal företag)
Postorter följer inte alltid kommungränser. Det är bara den del av postorten som är inom kommungränsen som kommer med nedan.

D

F

G

K

L

S

T

V

Snabbfakta

Lunds kommun ligger i Skåne län och här finns 19 668 företag verksamma varav 4 260 är nystartade bolag senaste 12 månaderna. I kommunen Lund finns det 8 345 aktiebolag, 466 handelsbolag, 81 kommanditbolag och 6 408 enskilda firmor samt 4 368 övriga bolag.

  • I Lunds kommun finns det inga aktiebolag som omsätter över en miljard SEK och 99 aktiebolag som omsätter över 100 MSEK av kommunens 8 345 aktiebolag. Medelomsättningen i kommunens aktiebolag är 12 252 KSEK vilket är 29,7 % under Sverigesnittet. I kommunen har under de senaste 12 månaderna 45 konkurser skett men 4 260 nystartade företag har kommit till.
  • Genomsnittsålder på aktiva företag i Lunds kommun är 9,2 år att jämföra med Sverigesnittet på 9,1 år. I kommunen har 811 nettoarbetstillfällen skapats hos aktiebolagen. Per invånare ger detta plats 159 av de 290 kommunerna.
  • Om vi antar att nystartade företag delat med antal invånare är ett statistiskt mått på en företagsvänlig kommun kommer Lunds kommun på plats 2 av 290.
  • Antalet företagskonkurser är för senaste året 45 st vilket räknat per invånare placerar Lunds kommun på plats 163 av 290.
  • Lunds kommun har 121 164 invånare och kommunens aktiebolag omsatte år 2016 tillsammans 89 866 013 KSEK, vilket ger 742 KSEK per invånare och placerar Lund på plats 55 av 290 kommuner.
  • Vad gäller sammanlagt resultat (EBITDA) för aktiebolagen i Lunds kommun blir detta 6 314 823 KSEK och per invånare 52 KSEK, vilket placerar Lund på plats 72 av 290 kommuner.
  • Aktiebolagen i Lunds kommun har 50 303 215 KSEK i långfristiga skulder, vilket utslaget per kommuninvånare placerar kommunen på plats 30 av landets 290 kommuner med avseende på högst företagsskulder per invånare.
  • Aktiebolagen har betalt in 1 558 849 KSEK i skatt, vilket ger 13 KSEK i skatt per invånare för år 2016. Detta ger Lunds kommuns aktiebolag plats 41 av 290 vad gäller inbetald skatt.