Företag i Lysekils kommun (2 008 st)

Postort - Postnummer (antal företag)
Postorter följer inte alltid kommungränser. Det är bara den del av postorten som är inom kommungränsen som kommer med nedan.

Snabbfakta

Lysekils kommun ligger i Västra Götalands län och här finns 2 271 företag verksamma varav 146 är nystartade bolag senaste 12 månaderna. I kommunen Lysekil finns det 836 aktiebolag, 46 handelsbolag, 17 kommanditbolag och 820 enskilda firmor samt 552 övriga bolag.

  • I Lysekils kommun finns det inga aktiebolag som omsätter över en miljard SEK och 6 aktiebolag som omsätter över 100 MSEK av kommunens 836 aktiebolag. Medelomsättningen i kommunens aktiebolag är 5 344 KSEK vilket är 69,3 % under Sverigesnittet. I kommunen har under de senaste 12 månaderna 3 konkurser skett men 146 nystartade företag har kommit till.
  • Genomsnittsålder på aktiva företag i Lysekils kommun är 11,7 år att jämföra med Sverigesnittet på 9,1 år. I kommunen har 119 nettoarbetstillfällen skapats hos aktiebolagen. Per invånare ger detta plats 126 av de 290 kommunerna.
  • Om vi antar att nystartade företag delat med antal invånare är ett statistiskt mått på en företagsvänlig kommun kommer Lysekils kommun på plats 210 av 290.
  • Antalet företagskonkurser är för senaste året 3 st vilket räknat per invånare placerar Lysekils kommun på plats 253 av 290.
  • Lysekils kommun har 14 633 invånare och kommunens aktiebolag omsatte år 2016 tillsammans 4 130 815 KSEK, vilket ger 282 KSEK per invånare och placerar Lysekil på plats 233 av 290 kommuner.
  • Vad gäller sammanlagt resultat (EBITDA) för aktiebolagen i Lysekils kommun blir detta 279 671 KSEK och per invånare 19 KSEK, vilket placerar Lysekil på plats 237 av 290 kommuner.
  • Aktiebolagen i Lysekils kommun har 1 951 899 KSEK i långfristiga skulder, vilket utslaget per kommuninvånare placerar kommunen på plats 143 av landets 290 kommuner med avseende på högst företagsskulder per invånare.
  • Aktiebolagen har betalt in 51 676 KSEK i skatt, vilket ger 4 KSEK i skatt per invånare för år 2016. Detta ger Lysekils kommuns aktiebolag plats 246 av 290 vad gäller inbetald skatt.